Deutsch English Nederlands
Newsletter

Auctions

Results

BiddingVeilingvoorwaarden:

1. De verkoop geschiedt à contant of via PIN met een opgeld van 28%.

2. De koper wordt geacht voor eigen rekening te kopen en kan zich dus niet op opdracht beroepen.

3. De hoogste bieder is de koper. Bij een meningsverschil tussen twee of meer bieders heeft de veilinghouder het absolute beslissingsrecht. De veilinghouder behoudt zich het recht voor kavels te splitsen of bijeen te voegen. Bij vergissingen heeft de veilinghouder het recht zich te herstellen. De veilinghouder heeft het recht zonder opgave van redenen een bod te weigeren.

4. De goederen worden geacht in goede staat te verkeren, tenzij anders vermeld in de catalogus. Bij ernstige gebreken die niet in de catalogus vermeld staan, kunnen de objecten worden geretourneerd (met uitzondering van de kavels uit de afdeling ‘pakketten’ en de kavels waarbij als aanmerking W.A.F. staat vermeld). Dit dient uiterlijk een week na ontvangst te geschieden. Met latere reclames kan geen rekening worden gehouden.
Voor de afdelingen kunst en grafiek gelden bovendien nog de volgende voorwaarden:
Bullet Alle objecten in de veiling worden geacht naar eer en geweten te zijn omschreven. Omschrijvingen, evenals mondelinge mededelingen vóór of tijdens de veiling gedaan, geven echter niet meer dan een mening weer, en vormen op geen enkele wijze een garantie omtrent authenticiteit, datering, herkomst etc.
Bullet Behoudens opvallende uitzonderingen wordt de staat van de kavels niet vermeld in de catalogus. Vermelding van enig gebrek impliceert niet de afwezigheid van andere. Ieder object wordt verkocht in de toestand waarin het zich bevindt op het moment van veiling. Aspirant-kopers dienen zich zelf tijdens de kijkdagen van de staat te vergewissen.
Bullet Het risico van beschadiging van een gekochte kavel berust bij de koper vanaf het moment dat de veilingmeester tijdens de veiling het bod van de koper als hoogste bod aanvaardt.
Bullet Indien een koper binnen vier weken na de veiling ten genoegen van de veilinghouder kan aantonen dat een door hem aangekocht object een vervalsing is, wordt de koop ontbonden en de koopsom volledig gerestitueerd, mits de kavel wordt geretourneerd in de staat waarin deze werd verkocht.

5. De veilinghouder zal opdracht van hen, die de verkoop niet kunnen bijwonen, zonder kosten uitvoeren. Bij gelijke opdrachten gaat de eerste opdrachtgever voor. Opdrachten zonder limiet worden niet aanvaard.

6. De kavels worden ingezet op de richtprijs, aangegeven tussen haakjes na elk nummer in de catalogus. Biedingen onder dit bedrag worden niet aanvaard.

7. Opdrachtgevers en aanwezigen kunnen ervan uitgaan, dat de veilinghouder de inzet als volgt zal verhogen:
Bullet tot € 100,- met € 5,-;
Bullet van € 100,- tot € 200,- met € 10,-;
Bullet van € 200,- tot € 500,- met € 20,-;
Bullet van € 500,- tot € 1.000,- met € 50,-;
Bullet van € 1.000,- tot € 2.000,- met € 100,-;
Bullet van € 2.000,- tot € 5.000,- met € 200,-;
Bullet daarboven met € 500,-.

8. De betaling dient te geschieden à contant of via PIN na afloop van de veiling, tenzij anders met de veilinghouder is overeengekomen. De geveilde voorwerpen worden pas na volledige betaling eigendom van de koper. Bij gebreke van betaling is de veilinghouder gerechtigd tot één van de volgende mogelijkheden:
1. Zijn vordering ter incasso uit handen geven, de daarbij gemaakte kosten zullen voor rekening van de koper zijn;
2. Niet betaalde kavels zullen weer ter veiling komen, waarbij een lagere opbrengst voor rekening van de in gebreke gebleven koper is.

9. Eventuele verzending van aangekochte kavels is voor risico en rekening van de koper, en geschiedt na volledige betaling van de factuur. Let op: ingelijste werken en breekbare goederen worden niet verzonden.

10. De koper dient op de hoogte te zijn van bovenstaande veilingvoorwaarden.Conditions of Sale

1. All E.C. clients purchasing goods have to pay a buyer’s premium of 28% of the amount forwhich the items has been knocked down.

2. Each buyer is held to buy for his own account and cannot claim any commission.

3. The highest bidder shall be the buyer. The auctioneer shall have absolute discretion to settle any dispute. The auctioneer reserves the right to divite or to unite lots and to refuse any bid.

4. The books are in good condition, unless otherwise stated. In any named item in this catalogue proves defective, the item may be returned, provided this is done within one week after the sale. This guarantee does not cover lots indicated as ‘w.a.f’

5. In case intending purchasers are prevented from attending the sale personally, the auctioneer will execute their bids without any charge.
6. The prices are in euro. The bidding will start at the price between the brackets.

7. All books must be paid for within two weeks after receipt of the invoice. If the buyer fails to pay within two weeks, the auctioneer shall be entitled to exercise one of the following rights: A. Proceed for damages for breach of contract, B. rescind the sale of that or any lots sold to the buyer and re-sell the lot or lots whereupon the defaulting buyer shall pay to the auctioneer any shortfall between the proceeds of that sale after deduction of costs of re-sale and the total sum due.

8 Moreover, all conditions as stated above in Dutch are valid.