Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Resultaten

V 06|17.3.2009

4001-4500 Oude Boeken


Oude-, Antieke en Zeldzame Boeken.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
4004 Algemeene geschiedenis des Vaderlands.
P.J.Arend
Schleijer, Amsterdam
€ 350 - € 550
4005 Voyage Du Jeune Anacharsis En Gréce.
J.J. Barthelemy
Paris
€ 120 - € 300
4007 Cronyke van het Leven en Bedrijff van alle de Coningen van Engeland beginnende vande Regeringe der Romeyne totte regeringe van Carolus I
Robert Baker Knigt
Amsterdam
€ 630 - € 1,700
4008 Beschrijving der Stat Amsterdam Van Haar eerste Beginselen Oudtheydt, vergrootingen, gebouwen, en geschiedenissen, tot op den Jare 1665
Domselaer
Amsterdam
€ 900 - € 1,700
4009 Afbeeldinge van het out adelyk huis Middachten, op de Veluwe, in Gelderlant : zoo in een generael, als veele particuliere gezichten der gebouwen, tuinen, plantadien enz.
Toebehorenden den Hoogwelgeboren Heere, Den Heere Reinhout Baron van Reede, heere van Ginkel, Middachten, Zuilenburg, Rouwenberg, Burghman Tot Den NIënburg. etc.
Adolf van der Laen en Hendrik Leth.
€ 900 - € 2,200
4010 Natuurlijke Historie van het Heelal;
Auteur: Colonne. Behelzende eene naaukeurige Beschryving va nhet merkwaardige dat aan den Hemel en op de Aarde gevonden wordt: Mitsgaders de verklaring van de wonderbaarste en ongemeenste Uitwerksels
Amsterdam
€ 450 - € 1,400
4011 Atlas van het eiland GOEDEREEDE en OVERFLAKKEE
J.H. Kips
€ 1,710 - € 3,800
4020 Katechismus der Natuur
door J.F. Martinet
€ 180 - € 360
4021 De levens van gedenkwaardige mannen en vrouwen uit de achttiende eeuw
gevolgd naar het hoogduitsch van Samuel Baur met enige oorspronkelijke Hollandsche levens vermeerderd
€ 20 - € 70
4023 De volmaaktheden van de schepper
J.A. Uilkens
€ 20 - € 70
4035 Die buergerliche Kueche, oder neues oesterreichisches Kochbuch
Elisabeth Stoeckel
Verkocht € 30
4038 Tweeentwintig Stukjes uit de gedichtjes door kinderen door H. van Alphen
op muziek gebracht door C.S. Ruppe
Verkocht € 50
4043 Verheerlijkt en Verligt ’s Gravenhage
Anthoni De Groot en Zoonen
Verkocht € 300
4044 Lot Amsterdamsche Studenten-Almanak 1835, 1837, 1838
€ 20 - € 60
4045 Lot van 3 kinderboekjes
€ 80 - € 200
4046 Lot van 2 franse kinderboekjes 19e eeuw
€ 20 - € 40
4047 Allgemeine Einleitung in das Sprachstudium
Handschriftliche altdeutsch mitgeschriebene Vorlesungen Prof. Pott, im Semester von Michaelis 1836 bis Ostern 1837
€ 80 - € 200
4048 Het leven van Olivier Cromwel .... Gregorio Leti. Meyndert Uytwerf in ’sGravenhage. 1697. 2 delen.
Gregorio Leti
Verkocht € 220
4049 VERVALLEN
€ 0 - € 0
4050 P.C. Hoofts Werken. Jacob Lescailje. Amsterdam. 1671
P.C. Hooft (uitgave. A. Hooft)
€ 120 - € 300
4051 Prijsband. Bibliotheca Classica sive Lexicon Manuale. Herman Bosscha. Brouwer - Karsenbergh. Deventer. 1825
Hermanus Bosscha
€ 40 - € 80
4052 Prijsband. Opera. P. Vergilii Maronis. sumt. libr. Hahnianae. Leipzig. 1828. II vols in 1 band.
Vergilius
€ 40 - € 80
4053 Wetgeving op de Nationale Militie & Reglement op de Nationale Militie. H. Schultze. J.W. Brouwer. Leeuwarden. 1825 en 1829. 2 delen.
H. Schultze
€ 50 - € 100