Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Resultaten

V44|17.12.2018

5001-5500 Boeken - Antieke en Zeldzame Boeken


Oude-, Antieke en Zeldzame Boeken, Manuscripten, Handtekeningen, Documenten, Oorkondes, Plakaten, Pamfletten, Incunabula.


upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
5001 [Biologie] Anatomische Atlas van het Menschelijk Lichaam
Zeist
Verkocht € 40
5002 [Literatuur] Alle de Wercken van Jacob Cats
Jacob Cats (1577-1660) / J. van Vloten (1818-1883) / J.W. Kaiser (1813-1900)
Zwolle
€ 30 - € 60
5003 [Numismatiek] Muntboek bevattende de Namen en Afbeeldingen van Munten
P. Verkade
Schiedam
Verkocht € 110
5004 [Design Geschiedenis] Die Kämme aller zeiten von der Steinzeit bis zur Gegenwart
F. Winter
Leipzig
Verkocht € 100
5005 [Geschiedenis] Der Aufgang der Menschheit [Totaal 9]
Herman Wirth (1885-1981)
Jena
Verkocht € 235
5006 [Kunst] Antiek Nederlandsch Goud- en Zilversmidswerk / Orfèvrerie Antique Néerlandaise [Totaal 2]
W.A. Slager
Leeuwarden
€ 100 - € 200
5007 [Schepen] Nederlandse Zeeschepen van ongeveer 1470 tot 1830
J. Philip van der Kellen / E.J. Benthem
Leiden
Verkocht € 20
5008 [Anatomie] Volledige Hand-Atlas der beschrijvende ontleedkunde van den mensch
Eshuys, C.H.
Rotterdam
Verkocht € 220
5009 [Kunst Naslagwerken] Denkmäler des klassischen Altertums [...]
A. Baumeister
München en Leipzig
€ 20 - € 40
5010 [Tijdschriften] Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond [Totaal 6]
Leiden
Verkocht € 40
5011 [Geschiedenis] Kusejr Amra
Leipzig
Verkocht € 300
5012 [Design] La Coutellerie depuis l’origine jusq’a nos jours [Totaal 5]
Camille Pagé
Chatellerault
Verkocht € 440
5013 [Archeologie] Bericht der Römisch-Germanischen Kommission [Totaal 3]
Kaiserliches Archäologisches Institut
Frankfurt am Main
Verkocht € 15
5014 [Numismatiekl] Description de Méreaux et autres objets anciens des Gildes et Corp de Métiers églises etc. [Totaal 2]
L. Minard-van Hoorebeke
Gand
Verkocht € 50
5015 [Geschiedenis] Het Leven van Filips de II, Koning van Spanien [..] Eerste Deel
Gregorio Leti / Mr. N.J. Wieringa
’s-Gravenhage
Verkocht € 85
5016 [Geschiedenis] Vie de l’Empereur Julien
L’Abbé de la Bléterie
Paris
Verkocht € 40
5017 [Geschiedenis] Gedenkschrift Behorende tot de Historie van Holland
Louys Aubery & Roelof Roukema (transl.)
Amsterdam
Verkocht € 50
5018 [Religious] Amstelredams Eer ende opcomen
Boetius A. Bolswert & Leonardus Marius
Antwerpen
Verkocht € 45
5019 [Topografie] Schatkamer der Nederlandsse Oudheden
Ludolph Smids
Haarlem
Verkocht € 220
5020 [Astronomie] Astronomische Oefening, verhandelende Beginselen der Sterreloopkunde [..] Tweede deel.
Amsteldam
Verkocht € 60
5021 [Topografie] Beschryvinge der Stad Dordrecht
Matthys Balen, Jans Zoon
Dordrecht
Verkocht € 160
5022 [Geschiedenis] Historie der Nederlanden en haar Naburen Oorlogen tot het Jaar 1612
Emanuel van Meteren
t’Amsterdam
Verkocht € 150
5023 [Atlassen] Compleete Zak-Atlas van de Zeventien Nederlandsche Provinciën Begreepen in XXXI zeer naauwkeurig en zindelyk in ’t Koper gebragte Kaarten
Jan Barend Elwe
Amsterdam
Verkocht € 80
5024 [Atlassen] Compleete Zak-Atlas van de Zeventien Nederlandsche Provinciën Begreepen in XXXI zeer naauwkeurig en zindelyk in ’t Koper gebragte Kaarten
Jan Barend Elwe
Amsterdam
Verkocht € 320
5025 [Geschiedenis] Bespiegeling over Neêrlandsch Waternood tusschen den 14den en 15den Nov. MDCCLXXV
J.H. Hering
Amsterdam
Verkocht € 50
5026 [Almanak] Zutphensche Almanak voor het Jaar 1858
Zutphen
Verkocht € 35
5027 [Wetenschap] Archives de Physiologie Normale et Pathologique. Deuxième serie, Tome troisième [totaal 3]
Brown-Séquard, et al.
Parijs
Verkocht € 50
5028 [Literatuur en Biografie] Histoire de Thomas More grand Chancelier d’Angleterre sous Henri VIII [totaal 3]
Alexandre Matin
Luik
€ 40 - € 80
5029 [Antiquarisch] Varia [Totaal 14]
Verkocht € 50
5030 [Varia Antiquarisch] Gysbert Japicx Friesche Rijmlerye [totaal 6]
Gysbert Japickx
Ljeauwert [=Leeuwarden]
Verkocht € 40
5031 [Reizen] Reis in Armenië en Perzië
Jaubert, Pierre Amedée
Amsterdam
Verkocht € 110
5033 [Email] Guide Pratique du Peintre Émailleur Amateur [..]
Ris-Paquot
Verkocht € 40
5034 [Schaken en Dammen] Groot kavel boeken en publicaties m.b.t schaken en dammen [totaal 250]
Verkocht € 750
5038 [Kerkhistorie] Aanhangsel op de Kerkelyke Oudheden van Nederland
Heussen, Hugo Franciscus van
Utrecht
Verkocht € 25
5039 [Muziek] Nicola Paganini (Little Journeys to the Homes of Great Musicians)
Hubbard, Elbert
East Aurora
€ 40 - € 80