Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Aankomende veiling(en)

Resultaten

V40|17.10.2017

5001-5500 Boeken - Antieke en zeldzame boeken


Oude-, Antieke en zeldzame boeken, Manuscripten, Handtekeningen, Documenten, Oorkondes, Plakaten, Pamfletten, Incunabula.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
5001 [Geschiedenis, Topografie] Van Hollandschen Bodem
Johan Braakensiek / Jo van Sloten / Johan Gram / Justus van Maurik / Willem Otto / Emile Seipgens
Amsterdam
€ 15 - € 30
5002 [Geschiedenis, Topografie] Langs den Hollandschen Spoorweg
Leeuwarden
Verkocht € 40
5003 [Documenten, Manuscripten] Gerelateerd aan de families Van de Stadt en Latenstein van Voorst [Total 3]
€ 30 - € 60
5004 [Documenten, Manuscripten, Religie] Gerelateerd aan Ds. Frederik Samuel Knipscheer [Totaal 25]
Ds. Frederik Samuel Knipscheer (1871-1955)
Verkocht € 60
5005 [Religie] Het Hooglied van Salomo
Abraham Hellenbroek
Rotterdam
Verkocht € 25
5006 [Kunst, Religie] Holy Bible - Ezekiel to Revelation
Gustave Doré (1832-1883)
London / New York
Verkocht € 60
5007 [Tijdschriften] Le Tour du Monde Nouveau Journal des Voyages [Totaal 8]
Paris / London
€ 30 - € 60
5008 [Wetenschap] Handboek voor Gehuwden
Dr. Emile Boulanger
Amsterdam / Soerabaja
Verkocht € 20
5009 [Wetenschap, Geschiedenis] Elementa physicae conscripta in usus academicos a Petro van Musschenbroek
Petrus (Pieter) van Musschenbroeck (1692 – 1761)
Neapoli
Verkocht € 130
5010 [Geschiedenis, Topografie] Hand-vesten, Privilegien, Keuren en Reglementen, aangaande den Alblasser Waard
Gorinchem
Verkocht € 45
5012 [Kunst] Fondamenten der Teecken-Konst Aerdigh geinverteert door Abraham Bloemaert
Abraham Bloemaert (1564-1651) / Simon Grimm (1611-1669)
Verkocht € 300
5014 [Kunst] La Vie des Peintres Flamands
J.B. Descamps
Paris
Verkocht € 45
5015 [Kunst] De Groote Schouburgh der Nederlantsche Konstschilders en Schilderessen Ie Deel
Arnold Houbraken
Amsterdam
Verkocht € 45
5016 [Religie] Séder Hathephiloth ou Rituel des Prières Journalières à l’usage des Israélites du rite Allemand
E. Durlacher
Paris
Verkocht € 40
5017 [Geschiedenis, Topografie] Handvesten, keuren, privilegien, octroijen, reglementen, contracten en andere brieven van den Overwaard
Nicolaas van Slype
Gorinchem
Verkocht € 40
5018 [Geschiedenis, Topografie] Leerredenen, betrekking hebbende op de jongste omstandigheden van het vaderland, tot deszelfs voordeel uitgegeven
De Gezamenlijke Nederlandsche Akademiepredikers
Utrecht
€ 15 - € 30
5020 [Literature] De Wandelende Jood [Total 9]
Eugene Sue
Amsterdam
Verkocht € 40
5021 [Geschiedenis, Topografie] Nijmegen, de Oude Hoofdstad der Batavieren
H.K. Arkstee
Nijmegen
€ 20 - € 40
5022 [Geschiedenis, Topografie] Die wichtigsten neuern Land- und Seereisen. Für die Jugend und andere Leser bearbeitet [Totaal 7]
Wilhelm Harnisch (1787-1864)
Leipzig
Verkocht € 160
5023 [Religie] Bijbels [Totaal 4]
Verkocht € 60
5024 [Geschiedenis] Eutropii Breviarium Historiae Romanae
Henricus Verheyk
Lugduni Batavorum
Verkocht € 100
5025 [Geschiedenis, Tuinieren] Byzondere Aenmerkingen over het aenleggen van Pragtige en Gemeene Landhuizen, Lusthoven, Plantagien en Aenklevende Cieraeden
Pieter de la Court van der Voort (1664-1739)
Leiden
Verkocht € 1,000
5026 [Klassieken] Declamationes
Marcus Fabius Quintilianus (30-90)
Argentorati (= Strassburg)
€ 300 - € 600
5027 [Klassieken] Tranquillus
Petro Burmanno
Amstelaedami
€ 250 - € 500
5028 [Religie] Biblia, dat is de gantsche H. Schriftuer vervattende alle de boecken des Ouden ende Nieuwen Testaments
Amsterdam
Verkocht € 230
5029 [Literatuur] De Fransche Robinson of De Kleine Schipbreukeling
Julie Delafaye-Bréhier (1785-1850)
Rotterdam
Verkocht € 30
5030 [Literatuur] in het Duits [Totaal 2]
€ 30 - € 60
5031 [Klassieken] Opera varietate lectionis [Totaal 4]
P. Virgilii Maronis
Lipsiae (= Leipzig)
€ 200 - € 400
5032 [Geschiedenis, Topografie] De Beschryving van Japan, behelsende een verhaal van den ouden en tegenwoordigen staat en regeering van dat Ryk
Engelbert Kaempfer (1651-1716) / Johann Caspar Scheuchzer (1702-1729)
Amsterdam
Verkocht € 2,500
5033 [Geschiedenis, Topografie] Gedenkwaerdig bedryf der Nederlandsche Oost-Indische Maetschappye
Olfert Dapper (1636-1689)
Amsterdam
Verkocht € 2,000
5034 [Geschiedenis, Topografie] Toonneel van China
Athanasius Kircher (1602-1680) / J.H. Glazemaker
Amsterdam
Verkocht € 1,400
5035 [Geschiedenis, Topografie] Hedendaegsche Historie of tegenwoordige staet van alle Volkeren
Thomas Salmon (1679-1767) / Matthias van Goch (1728-?) / Jan Caspar Philips (1690-1775) / Isaak Tirion (1705-1765)
Amsterdam
Verkocht € 550
5036 [Geschiedenis, Topografie] Hedendaagsche Historie of tegenwoordige staat van alle Volkeren
Thomas Salmon (1679-1767) / Matthias van Goch (1728-?) / Jan Caspar Philips (1690-1775) / Isaak Tirion (1705-1765)
Amsterdam
Verkocht € 260
5037 [Geschiedenis, Kunst] De levens-beschryvingen der Nederlandsche konst-schilders en konst-schilderessen, met een uytbreyding over de schilder-konst der ouden
Jacob Campo Weyerman (1677-1747)
’s-Gravenhage
Verkocht € 320
5038 [Geschiedenis] Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zedekundig- en konst-woordenboek [Totaal 7]
M. Noel Chomel / J.A. de Chalmot
Leyden / Leeuwarden
Verkocht € 150
5039 [Geschiedenis] Nederlandsche Oudheden van de vroegste tijden tot op Karel den Groote met de Carte Archeologique de la Neerlande
Dr. W. Pleyte
Leiden
Verkocht € 480
5040 [Catalogi] Germanisches Museum [Totaal 12]
Nürnberg
€ 80 - € 160
5041 [Kunst] Chinese Porcelain [Totaal 2]
W.G. Gulland
London
Verkocht € 35
5042 [Geschiedenis, Topografie] Oud Hollands Vriendschap, dankbaar aan Neerlands Kroost, tot Leydens Troost, besloten met Utrechts Eeuwschets
Johannes le Francq van Berkheij (1729-1812)
Leiden
Verkocht € 100
5043 [Geschiedenis, Topografie] Guida di Murano e delle celebri sue Fornaci Vetrarie
Vincenzo Zanetti
Venezia
Verkocht € 80
5044 [Geschiedenis, Topografie] Bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlanders in den Maleischen Archipel [Totaal 2]
P.A. Tiele / J.E. Heeres
’s-Gravenhage
Verkocht € 60
5045 [Kunstgeschiedenis] De levens en werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters, van het begin der 15e eeuw tot heden [Totaal 3]
C. Immerzeel
Amsterdam
Verkocht € 50
5046 [Kunstgeschiedenis] Het werk van Jan en Casper Luyken [Totaal 2]
P. van Eeghen
Amsterdam
Verkocht € 55
5047 [Kunstgeschiedenis] Het werk van Jan en Casper Luyken [Totaal 2]
P. van Eeghen
Amsterdam
Verkocht € 40
5048 [Woordenboeken] Algemeen Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen [Totaal 17]
Gerrit Nieuwenhuis
Nijmegen
Verkocht € 80
5049 [Geschiedenis, Topografie] Bronnen tot de Geschiedenis van den Oostzeehandel [Totaal 2]
H.A. Poelman
’s-Gravenhage
Verkocht € 20
5050 [Kunstgeschiedenis] Archief voor Nederlandsche Kunstgeschiedenis [Totaal 7]
D.O. Obreen
Rotterdam
Verkocht € 70
5051 [Geschiedenis] Feest-Bundel. Dr. Abraham Bredius aangeboden den achttienden april 1915
Dr. Abraham Bredius
Amsterdam
Verkocht € 70
5052 [Kunstgeschiedenis] Niederländisches Künstler-Lexikon [Totaal 3]
Dr. Alfred von Wurzbach
Wien / Leipzig
Verkocht € 30
5053 [Kunstgeschiedenis] Künstler-Inventare Urkunden zur geschichte der Holländischen Kunst des XVIten, XVIIten und XVIIIten Jahrhunderts
Dr. Abraham Bredius (1855-1946)
Haag (= ’s-Gravenhage)
Verkocht € 120
5054 [Kunst] Les Orfèvreries Anciennes conservées au Trésor de Hal
Fernand Crooy
Bruxelles
€ 20 - € 40
5055 [Beeldhouwkunst] Die antiken Skulpturen und Bronzen des Königlichen Museum Fridericianum in Cassel
Margarete Bieber
Marburg
Verkocht € 35
5056 [Kunst] Histoire des Faïences patriotiques sous la Révolution
Champfleury
Paris
€ 10 - € 20
5057 [Kunst] Naauwkeurige aanmerkingen op een voornaam gedeelte van het werk, genaamt: Uitvoerig onderwijs in de Perspectiva of Doorzichtkunde door Casp. Philips Jacobsz
Rienk Jelgerhuis / Caspar Philips Jacobsz.
Leeuwarden
Verkocht € 90
5058 [Geschiedenis, Topografie] Frieslands Hogeschool en het Rijks Athenaeum te Franeker
W.B.S. Boeles
Leeuwarden
€ 30 - € 60
5059 [Geschiedenis, Topografie] Noord-Hollandsche Oudheden [Totaal 2]
G. van Arkel / A.W. Weissman
Amsterdam
Verkocht € 40
5060 [Kunst] Das Glas im Altertume [Totaal 3]
Anton Kisa
Leipzig
Verkocht € 20
5061 [Kunstnaslagwerken] Iconographie de l’art profane au Moyen-Age et à la Renaissance et la décoration des demeures
Raimond van Marle
’s-Gravenhage
€ 40 - € 80
5062 [Architectuur] Overheidsbemoeiingen met stedebouw tot aan den vrede van Munster
W.B. Peteri
Alkmaar
Verkocht € 10
5063 [Geschiedenis, Topografie] Histoire de l’expansion coloniale des peuples européens
Charles de Lannoy / Herman vander Linden
Bruxelles / Paris
€ 20 - € 40
5064 [Veilingcatalogi] Catalogue de la Bibliothèque et de la collection artistique délaissée par M. C. Kramm
M.C. Kramm
Utrecht
Verkocht € 30
5065 [Architectuur] Het Oud-Hollandsche Huis
Mr. S. Muller Fz / Dr. W. Vogelsang
Utrecht / ’S Gravenhage
Verkocht € 40
5066 Kunstnaslagwerken] Möbel [Total 4]
Egon Hessling / Waldemar Hessling
Leipzig
Verkocht € 30
5067 [Architectuur] Het Friesche Boerenhuis [Totaal 2]
K. Uilkema
Leeuwarden
Verkocht € 35
5068 [Kunstgeschiedenis] Geschichte der Metallkunst[Totaal 2]
Dr. Max Creutz / Dr. Herm. Lüer
Stuttgart
Verkocht € 30
5069 [Tijdschriften] Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift [Totaal 3]
Herman Robbers / R.W.P. de Vries Jr.
Amsterdam
€ 30 - € 60
5070 [Geschiedenis, Topografie] Geschiedenis van den Stads- of Prinsentuin te Leeuwarden
W. Eekhoff
Leeuwarden
€ 20 - € 40
5071 [Catalogi] Amsterdam [Totaal 7]
Verkocht € 20
5072 [Kunst] L’Art Religieux en France [Totaal 3]
Émile Male
Paris
Verkocht € 30
5073 [Geschiedenis, Topografie] Die beziehungen der Niederländischen Ostindischen Kompagnie zu Japan
Oskar Noachod
Leipzig
Verkocht € 85
5074 [Kunstnaslagwerken] De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters [Totaal 4]
Christiaan Kramm
Amsterdam
Verkocht € 65
5075 [Catalogi] Catalogue des Bronzes Antiques de la Bibliothèque Nationale
Ernest Babelon / Adrien Blanchet
Paris
Verkocht € 30
5076 [Geschiedenis, Topografie] Encyclopaedie van Nederlandsch-Indië [Totaal 4]
P.A. van der Lith
’s-Gravenhage / Leiden
Verkocht € 20
5077 [Geschiedenis, Topografie] Geschiedkundige Kronijk en beschrijving van de stad Sneek
E. Napjus
Sneek
€ 50 - € 100
5078 [Kunstgeschiedenis] Beschrijving van Merkwaardige Drinkglazen en Bekers onder welke uitmunten die van Anna Roemers en Maria Tesselschade
Adrianus David Schinkel (1784-1864)
’s-Gravenhage
Verkocht € 45
5079 [Catalogi] Catalogus der Tentoonstelling van voor Nederland belangrijke oudheden en merkwaardigheden in de stad en provincie Utrecht voorhanden
Utrecht
Verkocht € 20
5080 [Catalogi] Catalogue chronologique et raisonné des faiences de Delft composant la collection de Mr. John F. Loudon
Henry Havard (1838-1921) / Léopold Flameng (1831-1911) / John F. Loudon (1821-1895)
La Haye / Paris
Verkocht € 35
5081 [Geschiedenis, Topografie] De Nederlanders in China - De eerste bemoeiingen om den handel in China en de vestiging in de Pescadores (1601-1624)
W.P. Groeneveldt
’s-Gravenhage
Verkocht € 40
5082 [Kunstnaslagwerken] La Renaissance en Italie et en France a l’epoque de Charles VIII
M. Eugène Müntz
Paris
€ 20 - € 40
5083 [Geschiedenis, Topografie, Architectuur] Nederlandsche Kastelen en hun Historie [Totaal 3]
E.W. Moes
Amsterdam
Verkocht € 35
5084 [History, Topography] The Dragon in China and Japan
Dr. M.W. de Visser
Amsterdam
Verkocht € 190
5085 [Roken, Archaeologie] Oudheidkundige verhandeling en aanteekeningen betrekkelijk de Kleine Rookpijpjes
Dr. R. Westerhoff
Groningen
Verkocht € 25
5086 [Catalogi] Nederlandse Catalogi [Totaal 5]
Verkocht € 10
5087 [Geschiedenis, Topografie] Kollumerland en Nieuw Kruisland [Totaal 3]
Mr. A.J. Andreae
Kollum
Verkocht € 20
5088 [Kunst] Nederlandse en Vlaamse Kunstenaars [Totaal 15]
Verkocht € 40
5089 [Geschiedenis, Topografie] Nederlandse Handel en Maatschappelijk Leven [Totaal 7]
Verkocht € 8
5090 [Kunst] De Oude Friesche Drinkhoorn van den patroon van Roordahuizum
W.W. Buma
Workum
Verkocht € 10
5091 [Geschiedenis] Collectio dissertationum rarissimarum historico-philologicarum
Joannis Georgii Graevii
Trajecti Batavorum (= Utrecht)
Verkocht € 50
5092 [Wetenschap] Geestelyke Natuurkunde in twaalf delen [Totaal 8]
Scheuchzer, Jan Jac
Amsterdam
Verkocht € 130
5093 [Manuscripten] Album Amicorum
Ds. Bronno Fredericus Jansonius (1808-1882)
Verkocht € 120
5094 [Manuscripten] Album Amicorum
Baukje Broese (1824-1914)
Verkocht € 90
5095 [Manuscripten] Album Amicorum
Ambrosius Knoop
Verkocht € 90
5096 [Manuscripten] Album Amicorum
Verkocht € 120
5097 [Manuscripten] Album Amicorum
Verkocht € 20
5098 [Manuscripten] Album Amicorum
Rachel Cannegieter (1812-1900)
Verkocht € 75
5099 [Religion] Gewijde Bladen Gedenkboek der Geschiedenis des Ouden Verbonds
Dr. J.J. van Oosterzee (1817-1882)
Dordrecht
€ 15 - € 30
5101 [Kunstgeschiedenis] Geschichte der Italienischen Malerei [Totaal 6]
J.A. Crowe / G.B. Cavalscaselle / Max Jordan
Leipzig
Verkocht € 40
5102 [Kunstgeschiedenis] Grundriss der Kunstgeschichte [Totaal 5]
Max Senrau
Esslingen A.N.
Verkocht € 10
5103 [Topografie] Cluny la Ville et l’Abbaye
Auguste Penjon (1843-1919)
Cluny
Verkocht € 3
5104 [Literatuur] Sagesse et Bonheur / Devoir et Récompense / Le Gymnase Moral [Totaal 3]
J.B.J. Champagnac
Paris
€ 10 - € 20
5105 [Literatuur] Die Schöpfung
Edgar Quivet
Leipzig
€ 10 - € 20
5106 [Klassieken] Cicero und seine Briefen
Bernhard Rudolf Abeken
Hannover
€ 10 - € 20
5107 [Literatuur] Reisenotizen uber Amerika / Barnaby Rudge / Master Humphrey’s Wanduhr [Totaal 5]
Boz = Charles Dickens (1812-1870)
Stuttgart
Verkocht € 30
5108 [Almanakken] Calendrier de la Cour de Son Altesse Royale, le Duc Charles-Alexandre de Lorraine et de Bar
Bruxelles
Verkocht € 15
5109 [Literatuur] Galatee, Roman Pastoral imité de Cervantes
Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) / Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)
Bievre
Verkocht € 15
5110 [Tijdschriften] Masters in Art a series of illustrated monographs [Totaal 17]
Boston
Verkocht € 10
5111 [Almanakken] Groninger Volksalmanak 1840 / Groningsche Volksalmanak 1898 [Totaal 2]
Groningen
Verkocht € 20
5112 [Literatuur] Werken van C.S. Adama van Scheltema [Totaal 8]
C.S. Adama van Scheltema
Rotterdam
Verkocht € 10
5113 [Geschiedenis, Topografie] Nederlandse Geschiedenis [Totaal 3]
€ 40 - € 80
5114 [Geschiedenis, Topografie] Friesland [Totaal 8]
Verkocht € 65
5115 [Literatuur] De Kunst om lang te leven en wel te sterven.
Jacob Vosmaer
Haarlem
Verkocht € 30
5116 [Dichtkunst] Nederlandse Gedichten [Totaal 13]
Verkocht € 10
5117 [Geschiedenis, Topografie] Israël en de Volken
Mr. Isaac da Costa
Haarlem
€ 10 - € 20
5118 [Dichtkunst] Bloemenknopjes
C.
Franeker / Groningen
Verkocht € 5
5119 [Almanakken] Almanakken voor 1826, 1835, 1865 en 1875 [Totaal 4]
W.J. Hofdijk
Amsterdam
Verkocht € 20
5120 [Religie] Drie Preeken onder Lodewijk XV [Totaal 3]
Dr. W.G. Brill
Utrecht
Verkocht € 10
5121 [Wetenschap] De Natuurkunde voor het onderwijs in lagere scholen
F.E.J. Crüger / D.J. Steyn Parvé
Groningen
€ 20 - € 40
5122 [Klassieken] P. Terentii afri Comoediae sex cum interpretatione donati et calphurnii et commentario perpetuo
P. Terentii / Arn. Henr. Westerhovius / Godofredus Stallbaum
Lipsiae (= Leipzig)
€ 30 - € 60
5123 [Handboeken, Meubels] Handboek voor den Meubelmaker
F. Lz. Berghuis / Theodor Kraut / Franz Sales Meyer
Leiden
Verkocht € 110