Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Aankomende veiling(en)

Resultaten

V39|4.4.2017

5001-5500 Boeken - Antieke en zeldzame boeken


Oude-, Antieke en zeldzame boeken, Manuscripten, Handtekeningen, Documenten, Oorkondes, Plakaten, Pamfletten, Incunabula.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
5001 [Tijdschriften] Ons Jongensbloed [Totaal 2]
Verkocht € 40
5002 [Literatuur] Meesterwerken van Multatuli / Verzamelde Werken van Multatuli [Totaal 14]
€ 20 - € 40
5003 [Geschiedenis] Het leven van onze Voorouders [Totaal 4]
Amsterdam
Verkocht € 10
5004 [Tijdschriften] De Oude Tijd [Totaal 3]
David van der Kellen Jr.
Haarlem
Verkocht € 10
5005 [Tijdschriften] Le Japon Artistique Documents d’Art et d’Industrie [Totaal 3]
S. Bing
Paris
Verkocht € 420
5006 [Geschiedenis] Republyk der Hebreen of Gemeenebest der Joden [Totaal 5]
Petrus Cunaeus / H.W. Goeree
Amsterdam
€ 400 - € 800
5007 [Religie] Expository readings on the book of Kings
John Cumming
London
€ 10 - € 20
5008 [Geschiedenis] Historie van Alexander den Grooten
J Freinshemius / M. le Tellier / J.H. Glazemaker
Amsterdam
Verkocht € 300
5009 Commentarii de Bello Gallico et Civili, Eiusque fragmenta, et alia quaecunque extant
C. Julii Caesaris / Christophori Cellarii
Patavi (= Padua)
€ 200 - € 400
5010 [Religie] Veertig samen- en alleenspraaken uit het Nieuwe Verbond
Claas Bruin
Amsterdam
Verkocht € 65
5011 [Gerschiedenis] De Walvischvangst met veele byzonderheden daartoe betrekkelyk.
Amsterdam
Verkocht € 1,200
5012 [Literatuur] Gellert’s Fabelen
Christian Fürchtegott Gellert
Utrecht
€ 15 - € 30
5013 [Literatuur] Telemachus [Totaal 2]
François de Salignac de la Mothe-Fénelon (1657-1715)
Amsterdam
€ 80 - € 160
5014 [Latijn] Pomarium Latinitatis
P. Francisco Pomey (1619-1673)
Parmae & Brixiae
€ 50 - € 100
5015 [Koken] Allgemein bewährtes Wiener kochbuch
Ignaz Gartler / Barbara Hikmann
Wien
€ 200 - € 400
5016 [Religie] Godsdienstig huisboek voor beschaafde vrouwen
Bernardus Verwey
Amsterdam
€ 100 - € 200
5017 [Rechten] Corpus Juris Civilis
Amsterdam
€ 200 - € 400
5018 [Religie] Morale Chrétienne, rapportée aux instructions que Jésus-Christ nous a données dans l’Oraison Dominicale
P. Floriot
Paris
€ 30 - € 60
5019 [Gravures, Topografie, Geschiedenis] Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der vereenigde Nedelanden, inzonderheid die van Holland [Totaal 21]
Jan Wagenaar
Amsterdam
Verkocht € 480
5020 [Gravures, Topografie, Geschiedenis] Hollands Arcadia, of de Vermaarde Rivier den Amstel / Gesigten op de Rievier de Amstel
Abraham Rademaker (1677-1735)
Amsterdam
€ 1,000 - € 2,000
5021 [Tijdschriften] Winternummer van De Portefeuille
Nicolaas van der Waay
Amsterdam
€ 10 - € 20
5022 [Almanakken] Deventer Almanak
Deventer
Verkocht € 20
5023 [Musea] Het schijnconcours voor ’s Rijks-Museum
Victor de Stuers / N. de Roever
Amsterdam
Verkocht € 30
5024 [Theater] Oeuvres de Molière
Paris
€ 15 - € 30
5025 [Theater] Les Chef-d’oeuvres dramatique de M. de Voltaire
Voltaire
Geneve
€ 15 - € 30
5026 [Topografie] Principes de Geographie / Hoognodige gronden der Aardrykskunde
P. Sazerac
Amsteldam
€ 150 - € 300
5027 [Religie] Kaïn en Habel den welëerwaarden Godgeleerden den heere Jacobus Covyn toegezongen
Nicolaas Simon van Winter
Amsterdam
Verkocht € 20
5028 [Gravures, Religie] De voornaamste bybelsche historien des Oude Testaments / des Nieuwen Testaments
Cornelis Danckerts (1603 - 1656)
Amsterdam
Verkocht € 360
5029 [Literatuur] Eleonore geen roman eene waare geschiedenis in brieven [Totaal 2]
’s -Gravenhage
Verkocht € 45
5030 [Religie] Des Christens eenige troost in leven en sterven of verklaring over den Heidelbergschen Catechismus in LII predikatiën
Bern. Smytegeld
Amsterdam
Verkocht € 20
5031 [Geschiedenis, Topografie] Het Leven van onze Voorouders [Totaal 2]
N. de Roever / G.J. Dozy
Amsterdam
€ 10 - € 20
5032 [Kinderboeken] Vader Jakob en zijne Kindertjes
Mattheus van Heyningen Bosch (1773-1821)
Amsterdam
€ 10 - € 20
5033 [Maritiem] Unsere Marine
Christian Wilhelm Allers
Breslau
€ 50 - € 100
5034 [Literatuur] Le Purgatoire de Dante
Antoine-Frédéric Ozanam (1813-1853) / Dante Alighieri (1265-1321)
Paris
€ 20 - € 40
5035 [Tijdschriften] Het Toppunt der Beschaving [Total 6]
Amsterdam
Verkocht € 30
5036 [Geschiedenis, Topografie] Geschiedenis des Vaderlands
Jacob van Lennep (1802-1868)
Amsterdam
Verkocht € 10
5038 [Biologie] De Vogelwereld
A. Nuyens
Groningen
Verkocht € 260
5039 [Geschiedenis, Topografie] De Negentiende eeuw in woord en beeld [Totaal 3]
H. Rogge
Leiden
Verkocht € 20
5040 [Gravures, Topografie, Geschiedenis] Kabinet van Nederlandsche en Kleefsche Oudheden
Brouerius van Nidek / Abraham Rademaker / Isaac le Long / J.H. Reisig
Amsterdam
Verkocht € 160
5041 [Religie] Homelies sur les dimanches et festes de l’annee...
Antoine Godeau
Paris
€ 100 - € 200
5042 [Dichtkunst] Quinti Horatii Flacci Poemata cum commentariis Joh. Minellii
Quintus Horatius Flaccus
Neapoli
Verkocht € 20
5043 [Dieren] De Diensten van het Paard in verschillende bedrijven
Leyden
Verkocht € 70
5044 [Religie] Het Nieuwe Testament ofte alle boecken des nieuwen verbonts onses heeren
Amsterdam
Verkocht € 40
5045 [Tuinieren] Nederlandsche Tuinkunst [Totaal 3]
Amsterdam
Verkocht € 170
5046 [Religie] Het Nieuwe Testament ofte alle boecken des nieuwen verbonts onses heeren
Amsterdam
Verkocht € 80
5047 [Religie] Cantiques pour le culte public, recueillis et imprimés par ordre du Synode Wallon
Dordrecht
Verkocht € 10
5048 [Literatuur] Hans Huckebein, der Unglücksrabe, Das Pusterohr, Das Bad am Samstag Abend
Wilhelm Busch (1832-1908)
Stuttgart / Leipzig
Verkocht € 10
5049 [Dichtkunst] Studentenzangen
Leyden
€ 40 - € 80
5050 [Rechten] Inleydinge Tot de Hollandsche Regts-geleertheyt, Beschreven by Hugo de Groot
Simon van Groenewegen (1613-1652) / Hugo de Groot (1583-1645)
Amsterdam
Verkocht € 160
5051 [Religie] Het Nieuwe Testament of alle Boeken des nieuwen Verbonds van onzen Heere Jezus Christus
Leeuwarden
€ 10 - € 20
5052 [Biologie] Vögel der Heimat Unsre Vogelwelt in Lebensbildern
Karl Russ
Wien
Verkocht € 35
5053 [Dichtkunst] Lofzang aan den Rotterdamschen letterheld Cornelis van Oeveren ter geleide van zyn eselheids sierlyk pourtrait
Kees Wagenbreeker / Cornelis van Oeveren (1694-1787)
Verkocht € 20
5054 [Geschiedenis, Topografie] Reizen door Opper- en Neder-Egypten gedurende de veldtogten van den generaal Buonaparte [Totaal 2]
Vivant Denon (1747-1825)
Den Haag
Verkocht € 200
5055 [Religie] Histoire de Tertullien et d’Origenes
De la Motte
Lyon
€ 30 - € 60
5056 [Geschiedenis, Topografie] Monument voor Amsterdam in drie zangen - Tweede Stuk
Amsterdam
Verkocht € 60
5057 [Geschiedenis, Topografie] Dag-verhaal van het voorgevallene in den Tooren van den Tempel geduurende de gevangenis van Lodewyk XVI
M. Clery
Amsterdam
Verkocht € 60
5058 Dichtkunst] Theorie der Schoone Kunsten en Wetenschappen [Totaal 2]
F.J. Riedel / Mr. Hiëronymus van Alphen
Utregt (= Utrecht)
Verkocht € 80
5059 [Dichtkunst] De Geroofde Hair-Lok
Alexander Pope (1688-1744) / Mr. Pieter Boddaert jr. (1766-1805)
Haerlem
Verkocht € 20
5060 [Religie, Polygamie] Thelyphthora of Verhandeling over de oorzaken, uitwerkingen, gevolgen, behoed- en hulpmiddelen van het verderf der Vrouwen
Martin Madan (1726-1790)
Amsterdam / Leiden / Utrecht / Rotterdam / ’s-Gravenhage
Verkocht € 240
5061 [Literatuur] Fabelen en Vertelsels Derde Deel
Phoebus Hitzerus Themmen (1757-1830)
Amsteldam (= Amsterdam)
Verkocht € 30
5062 [Wetenschap, Geschiedenis] Verslagen en Artikelen [Totaal 26]
€ 40 - € 80
5063 [Literatuur] Meerdere werken van Elizabeth Wolff-Bekker
Elizabeth Wolff-Bekker (= Betje Wolff) (1738-1804)
Hoorn
€ 80 - € 160
5064 [Alchemie] Göttlicher Magnet-Stein - Manuscript
FHF
Gross Gomörn
€ 1,500 - € 3,000
5065 [Biologie] Beschouwing der Wonderen Gods in de minstgeachte schepzelen of Nederlandsche insecten
Jan Christiaan Sepp
Amsterdam
Verkocht € 2,500
5066 [Topografie, Kunst] Museumgidsen: Europa [Totaal 8]
Paris
€ 20 - € 40
5067 [Topografie, Kunst] Museumgidsen: Parijs [Totaal 17]
€ 20 - € 40
5068 [Topografie, Kunst] Museumgidsen Parijs: Louvre [Totaal 9]
Paris
€ 20 - € 40
5069 [Kinderboeken] Deutscher Jugendkalender 1847-1853
Auerbach / Kurtz / Reinick
Leipzig
€ 40 - € 80
5070 [Kunstgeschiedenis] Geschichte der Italienischen Malerei [Totaal 6]
J.A. Crowe / G.B. Cavalscaselle / Max Jordan
Leipzig
€ 20 - € 40
5071 [Kunstgeschiedenis] Grundriss der Kunstgeschichte [Totaal 5]
Max Senrau
Esslingen A.N.
€ 10 - € 20
5072 [Tijdschriften] Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift [Totaal 10]
Amsterdam
€ 50 - € 100
5073 [Dichtkunst] Schoonheden der Engelsche dichters van Milton tot Pope : bevattende eene bloemlezing uit hunne voornaamste werken, benevens levensberigten der dichters en ophelderende aanmerkingen
J.P. Arend
Deventer
Verkocht € 10
5074 [Geschiedenis, Topografie, Kunst] Gezigten in Holland en Belgie naar teekeningen op de plaats zelve vervaardigd, door W.H. Bartlett
N.G. van Kampen / W. Bartlett
Amsterdam
Verkocht € 30
5075 [Literatuur] Hendrik Conscience [Totaal 7]
Hendrik Conscience (1812-1883)
Verkocht € 30
5076 [Literatuur] Jacob van Lennep [Totaal 12]
Jacob van Lennep (1802-1868)
Leiden
Verkocht € 15
5077 [Topografie] Cluny la Ville et l’Abbaye
Auguste Penjon (1843-1919)
Cluny
€ 30 - € 60
5078 [Kunst] De Kunst door de Eeuwen Heen / L’Art a travers les Siècles
Antwerpen
€ 10 - € 20
5079 [Biologie] The Royal Natural History [Totaal 6]
Richard Lydekker
London / New York
Verkocht € 130
5080 [Geschiedenis, Topografie] De Lustplaats Soelen, in dichtmaat uitgebreid
Claas Bruin
’s -Gravenhage
Verkocht € 80
5081 [Geschiedenis] Chronologische tafel van de merkwaardigste gebeurtenissen uit de Nederlandsche geschiedenis van het jaar 100, voor de geboorte onzes Heeren Jezus Christus, tot op onzen tijd
Simon Johannes Matthijs van Moock (1771-1848)
Amsterdam
€ 10 - € 20
5082 [Geschiedenis, Topografie] Wegwijzer bij het onderwijs der Algemeene Geschiedenis / Dictionnaire universel d’histoire et de géographie
€ 10 - € 20
5083 [Geschiedenis, Topografie] Oud-heden van Zaan-land, Stavoren, Vronen en Waterland
Hendrick Jacobsz. Soeteboom (1616-1678)
Amsterdam
€ 150 - € 300
5084 [Dichtkunst] Schriften
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Carlsruhe
€ 10 - € 20
5085 [Geschiedenis, Topografie] Historie der Sevarambes, volkeren die een gedeelte van het darde vast-land bewoonen, gemeenlyk Zuid-land genaamd
S. de B. (Captain Siden active 1665-1681)
Amsterdam
Verkocht € 600
5086 [Geschiedenis, Topografie] Chronyk van Medenblik [Totaal 2]
Hoorn
€ 80 - € 160
5087 [Architectuur] Geschiedenis van de Bouwstijlen
Eugen Gugel
Arnhem
Verkocht € 10
5088 [Dichtkunst] Huibert en Klaartje eene vertelling
B. ter Haar
Haarlem
€ 10 - € 20
5089 [Literatuur] Heath’s Book of Beauty
London
Verkocht € 10
5090 [Theater, Literatuur] The Works of William Shakespeare [Totaal 5]
William Shakespeare / John Gilbert / The Brothers Dalziel
London
€ 10 - € 20
5091 [Geschiedenis, Topografie] Merkwaardige Kasteelen in Nederland [Totaal 6]
J. van Lennep / W.J. Hofdijk
Amsterdam
Verkocht € 70
5092 [Literatuur] Goethe’s Frauengestalten / Goethe’s Werke [Totaal 5]
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
€ 10 - € 20
5092 [Biologie] Vogelbilder aus Fernen Zonen - Abbildung und beschreibung der Papageien
Dr. Ant. Reichenow
Kassel
€ 500 - € 1,000
5093 [Catalogi] Rijksmuseum [Total 7]
Amsterdam
Verkocht € 80
5094 [Literatuur] Sagesse et Bonheur / Devoir et Récompense / Le Gymnase Moral [Totaal 3]
J.B.J. Champagnac
Paris
€ 20 - € 40
5095 [Literatuur] Die Schöpfung
Edgar Quivet
Leipzigl
€ 10 - € 20
5096 [Klassieken] Cicero und seine Briefen
Bernhard Rudolf Abeken
Hannover
€ 15 - € 30
5097 [Literatuur] Reisenotizen uber Amerika / Barnaby Rudge / Master Humphrey’s Wanduhr [Totaal 5]
Boz = Charles Dickens (1812-1870)
Stuttgart
€ 20 - € 40
5098 [Almanakken] Calendrier de la Cour de Son Altesse Royale, le Duc Charles-Alexandre de Lorraine et de Bar
Bruxelles
€ 20 - € 40
5099 [Literatuur] Galatee, Roman Pastoral imité de Cervantes
Jean-Pierre Claris de Florian (1755-1794) / Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)
Bievre
€ 80 - € 160
5100 [Tijdschriften] Masters in Art a series of illustrated monographs [Totaal 17]
Boston
€ 20 - € 40
5101 [Almanakken] Groninger Volksalmanak 1840 / Groningsche Volksalmanak 1898 [Totaal 2]
Groningen
€ 15 - € 30
5102 [Literatuur] Werken van C.S. Adama van Scheltema [Totaal 8]
C.S. Adama van Scheltema
Rotterdam
€ 10 - € 20
5103 [Geschiedenis, Topografie] Nederlandse Geschiedenis [Totaal 3]
€ 80 - € 160
5104 [Geschiedenis, Topografie] Friesland [Totaal 8]
€ 50 - € 100
5105 [Literatuur] De Kunst om lang te leven en wel te sterven.
Jacob Vosmaer
Haarlem
€ 50 - € 100
5106 [Dichtkunst] Nederlandse Gedichten [Totaal 13]
€ 15 - € 30
5107 [Literatuur] De Negerhut Een verhaal uit het slavenleven in Noord-Amerika
Harriet Beecher Stowe
Haarlem
Verkocht € 40
5108 [Geschiedenis, Topografie] Israël en de Volken
Mr. Isaac da Costa
Haarlem
€ 10 - € 20
5109 [Dichtkunst] Bloemenknopjes
C.
Franeker / Groningen
€ 10 - € 20
5110 [Almanakken] Almanakken voor 1826, 1835, 1865 en 1875 [Totaal 4]
W.J. Hofdijk
Amsterdam
€ 10 - € 20
5111 [Religie] Drie Preeken onder Lodewijk XV [Totaal 3]
Dr. W.G. Brill
Utrecht
€ 10 - € 20
5112 [Religie, Literatuur] Amicie of Geduld leidt tot Geluk
’s-Hertogenbosch
Verkocht € 20
5113 [Wetenschap] De Natuurkunde voor het onderwijs in lagere scholen
F.E.J. Crüger / D.J. Steyn Parvé
Groningen
€ 20 - € 40
5114 [Spiritisme] Tweede Berigt van Manifestatien te ’s-Gravenhage te weeg gebracht en aan de Geesten-wereld toegeschreven
Johannes Revius (1796-1871)
’s -Gravenhage
Verkocht € 35
5115 [Kinderboeken] De Paascheijeren
Christoph von Schmid (1768-1854)
Deventer
Verkocht € 70
5116 [Catalogi] Les chefs-d’oeuvre du Musée Royal d’Amsterdam
Abraham Bredius
Munich
Verkocht € 20
5117 [Kunst] De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters van het begin der vijftiende eeuw tot heden
J. Immerzeel jr.
Amsterdam
€ 20 - € 40
5118 [Kunst] De Levens en Werken der Hollandsche en Vlaamsche Kunstschilders, Beeldhouwers, Graveurs en Bouwmeesters van het begin der vijftiende eeuw tot heden [Totaal 3]
J. Immerzeel jr.
Amsterdam
Verkocht € 40
5119 [Religie] Generale Kerckelycke Historie
Caesar Baronius
Antwerpen
€ 150 - € 300
5120 [Tijdschriften] Humoristisch Album [Totaal 2]
Rotterdam
Verkocht € 15
5121 [Geschiedenis, Topografie] Belgische ofte Nederlantsche oorlogen ende geschiedenissen : beginnende van t’iaer 1598 tot 1611 mede vervatende enighe haerder gebueren handelinghe
Emanuel vn Meteren (1535-1612)
Gedruckt op Schotlant buyten Danswyck
Verkocht € 220
5122 [Geschiedenis, Topografie] Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden - Utrecht
Amsterdam
Verkocht € 20
5123 [Geschiedenis, Topografie] Beschrijving van Zeeland
Verkocht € 20
5124 [Religie] Het Boek der Psalmen nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik
Amsterdam
Verkocht € 15
5125 [Numismatiek] Verzeichniß sämmtlicher Denk- und Gelegenheitsmünzen, welche aus der Berliner Medaillen-Münze von G. Loos seit der Gründung dieser Anstalt durch den Hof- Medailleur Daniel Friedrich
G. Loos
Berlin
Verkocht € 100
5126 [Almanakken] Diverse Almanakken [Totaal 12]
Verkocht € 40
5127 [Religie] Bijbel Alle de Boeken des Ouden Verbonds uitgegeven door J.H. van der Palm
J.H. van der Palm
Leyden
Verkocht € 70
5128 [Literatuur] 19th century [Totaal 5]
Verkocht € 10
5129 [Literatuur] Vondel [Totaal 4]
Joost van den Vondel / Jacob van Lennep
Amsterdam
Verkocht € 15
5130 [Kunst] Les Sièges d’Art
F. Contet
Paris
€ 15 - € 30
5131 [Kunst] Die Renaissance in Belgien und Holland band IV
Franz Ewerbeck
Leipzig
€ 20 - € 40
5132 [Geschiedenis, Topografie] De Uithangteekens [Totaal 4]
Jacob van Lennep / Jan ter Gouw
Leiden
Verkocht € 20
5133 [Geschiedenis, Topografie] Hilversumsche Oudheden
L.J.F. Janssen
Arnhem
Verkocht € 20
5134 [Catalogi] Die Futuristen. Umberto Boccioni, Carlo D. Carra, Luigi Russolo, Gino Severini
Umberto Boccioni / Carlo D. Carra / Luigi Russolo / Gino Severini
Berlin
Verkocht € 40
5135 [Religie] Salomons raad aan de jeugt
Jacobus Fruytier
Rotterdam
Verkocht € 45
5137 [Religie] Een Grondighe Ontdeckinghe ofte duydelijcke ontkoopinghe met een logicale ontkoopinghe over de gantsche openbaringe Iohannis
Thomas Brichtman / Vincentius Reineri Meusevoet
Amstelredam
Verkocht € 160
5138 [Religie] Bybelsche Keurstoffen
Abraham Hellenbroek
Amsterdam
Verkocht € 40
5139 [Religie] De Godsdienstig Christen [Totaal 3]
N.S.V.L. (= Nicolaas Simon van Leeuwaarden)
Amsteldam
Verkocht € 70
5140 [Religie] Geestelicke hert-sterckinge tegen der geloovigen geestelicken strydt ende swackheyt
Johannem Martinum
Groningen
Verkocht € 55
5141 [Religie] Het Hooglied van Salomo
Abraham Hellenbroek
Amsterdam
Verkocht € 40
5142 [Religie] De brief van den H. Apostel Paulus aan die van Efeze verklaart en toegepast
Petrus Dinant
Rotterdam
Verkocht € 40
5143 [Topografie, Geschiedenis] Het Land van Jan Pieterszoon Coen
Dr. W.A. Terwogt
Hoornh
Verkocht € 30
5144 [Geschiedenis, Topografie] Aloude Hollandsche Histori [Total 2]
Gerard van Loon
’s-Graavenhaage
Verkocht € 240
5145 [Klassieken] Gradus ad Parnassum sive promtuarium prosodicum
M. Carolo Henrico Sintenis (= Karl Heinrich Ferdinand Sintenis 1806 - 1867)
Züllichaviae (= Züllichau)
€ 10 - € 20
5146 [Literatuur] Franse Klassiekers [Totaal 4]
Molière / Alfred de Musset / Jean de Lafontaine
Paris
Verkocht € 10
5147 [Literatuur] Frans [Totaal 6]
Paris
Verkocht € 10
5148 [Klassieken] C. Corn. Taciti Opera ex Recensione Ioh. Augusti Ernesti [Totaal 4]
Cornelius Tacitus / Johann Augustus Ernesti
Lipsiae (= Leipzig)
Verkocht € 20
5149 [Taal] Volledige Leercursus der Engelsche Taal
Fr. van Steenweghen
Lier
€ 10 - € 20
5150 [Woordenboeken] Johann Gottlob Schneiders Handwörterbuch der Griechischen Sprache [Totaal 2]
Franz Passow
Leipzig
Verkocht € 10
5151 [Klassieken] P. Terentii afri Comoediae sex cum interpretatione donati et calphurnii et commentario perpetuo
P. Terentii / Arn. Henr. Westerhovius / Godofredus Stallbaum
Lipsiae (= Leipzig)
€ 50 - € 100