Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Aankomende veiling(en)

Resultaten

V 05|16.12.2008

4001-4500 Oude Boeken


Oude-, Antieke en Zeldzame Boeken.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
4001 Le putanisme d’Amsterdam. N.N. J. J. Gay. Bruxelles. 1883
N.N.
Verkocht € 65
4002 Les Fleurs Des Vies Des Saincts Et Des Festes De Toute
R.P. Ribadeneira
€ 200 - € 400
4003 Utrechtsche Studenten Almanak 1831
€ 100 - € 200
4004 De Gangen van Vorst Messias 68ste Psalm
Broërius Brouwer
€ 100 - € 200
4006 Oudheden en Gestichten van Zeeland. Zeldzaam; oudtijds handingekleurde platen !!
€ 700 - € 900
4007 Koddige en geestige opschriften op luifels, wagens, glazen en uithangborden
H. Moolenyzer, Amsterdam
€ 100 - € 150
4008 Beschrijving van den Zeelandschen Adel. ZELDZAAM; OUDTIJDS HANDINGEKLEURDE PLATEN !!
M. Smallegange
€ 650 - € 950
4009 Algemene Kerkelyke en Wereldlyke Geschiedenissen
door Gerlof Suikers en Isaak Verburg
€ 1,150 - € 1,450
4010 ATLAS ANATOMICUS
FRORIEPI, ROBERTI.
AMBR. ABEL. LEIPZIG
Verkocht € 150
4011 Historie van Joan Churchill, Hertog van Marlborough en Prins van Mindelheim.
Vreyer, A. de.
Jacobus Loveringh en den jongen amsterdam.
€ 150 - € 300
4012 Theatrum machinarum universale of verzameling van verscheidene waterwerken, schutsluizen, waterkeringen, ophaal en draaibruggen.
Tileman van der Horst en in ’t koper gebragt door Jan Schenk.
Amsterdam
Verkocht € 250
4013 The history of ancient Greece its colonies and conquests from the earliest accounts till the division of the Macedonian empire.
John Gilles LL. D. F.A.S.
€ 150 - € 300
4014 Schimp en hekeldigten. Uit verscheide Poëten, gevolgt na den Roomsen Juvenalis en de satyrise gezigten, van den Spaansen Quevedo & C.
€ 125 - € 250
4016 Merkwaardige Reizen in en door Vreemde Waerelddeelen
J. Glatz
Verkocht € 50
4020 Les Enfans De La Providence - Tome Premier, Tome Troisiéme
Julie Delafaye Brehier
€ 50 - € 100
4022 Oeuvres de Moliere. Nouvelle edition.
Veuve, David.
Verkocht € 100
4023 Recueil de Contes.
Mad. de Montolieu
€ 50 - € 150
4024 Anleitung fur bürgerlichen baukunst für die Deutschen schulen.
diverse.
€ 100 - € 300
4025 Overgebleve gedichten van Jakob Zeeus.
Jakob Zeeus
€ 100 - € 175
4026 Karakterschetsen. Zeden en gewoon
G,Johnson. bijeen verzameld op eene reize door het Koninkrijk der Nederlanden door;
Verkocht € 50
4027 La Bible Amusante.
Léo Taxil
€ 30 - € 70
4028 Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en weetenschappen. erste deel.
Egbert Buys.
Verkocht € 50
4029 Graecum lexicon manuale trieus partibus constans hermeneutica analytica synthetica
Beniamine Hederico
€ 80 - € 200
4030 Vollstandiges worterbuch der mythologie aller nationen.
Vollmer, W.
€ 50 - € 150
4031 Breviarum Romanum ex decreto sacro sancti concilii tridentini restitutum. (4 volumes 1781)
€ 350 - € 700
4032 TOONEELPOËZY.
Nicolaas Simon van Winter en Lucretia Wilhelmina van Merken.
Verkocht € 75
4033 Émile ou de L’éducation.
Rousseau, J.J.. Citoyen de Genéve
Verkocht € 90
4034 L. Annaei Flori Epitome Rerum Romanum Cum Integris Salmasii, Freinsheimii, Graevii et Selectis Aliorum Animadversionibus
Carolus Andreas Dukerus
Verkocht € 380
4035 The Selectional System of Gentleman’s Garment cutting. J.P. Thornton. Minister & Co. London. 1894
J. P. Thornton
€ 80 - € 120
4036 Album, inhoudende 79 briefhoofdjes met gravures van gebouwen en aanzichten (bird-views) van Amerikaanse en Engelse steden. ca. 1840-1850
Brannon, Mayr, Howland, Durand, Allom, Bradshaw e.
Verkocht € 200
4037 Raadgever voor den Burger en Landman
S.F. hermbstäd
Groningen
€ 70 - € 150
4038 Samenspraken van Desiderius Erasmus, Rotterdammer
Uit het Latijn vertaald, en met kantteekeningen verklaard, van Pieter Rabus.
Amsterdam
€ 150 - € 300
4040 De Graaven van Holland in Jaardichten beschreven door Pieter Langendyk. J. Bosch. Haarlem. 1745. 2 delen in 1 band.
Pieter Langendyk
Verkocht € 160
4041 Historie van het leven des heeren Huig De Groot ...C. Brandt & A. van Cattenburgh. Dordrecht & Amsterdam. Van Braam & Onder de Linden. 1727. 2 delen.
Caspar Brandt. Adriaan van Cattenburgh
Verkocht € 240
4043 Brieven van P.C. Hooft. Adriaan Wor & Erve G. Onder De Linden. 1738
P.C. Hooft. (Uitgave B. Huydecoper)
Verkocht € 120
4046 Verzameling der fraaiste Gezigten van Amsterdam in 79 afbeeldingen. te Amsterdam by Yntema en Tieboel. ca. 1770
Vinkeles, De Beyer, Goeree e.a.
Verkocht € 700
4049 Prijsband. Tragoediae. Sophoclis. sumpt. Guil. Hennings Gotha & Erfurt en Dulau. London. 1848
Sophocles.
Verkocht € 50
4050 Spiegel der Vroed-Vrouwen. Justina Dittrichs & Cornelis Solingen. J. Ten Hoorn. Amsterdam. 1691
Justina Dittrichs en Cornelis Solingen
Verkocht € 400
4051 De ontleedkundige platen van B. Eustachius. A. Bonn. Lodewijk van Es. Amsterdam. 1830
A. Bonn (voorber. G.C.B. Suringar)
Verkocht € 500
4052 Historie van mejuffrouw Sarah Burgerhart
Aagje Deken en Betje Wolff
’s Gravenhage
€ 40 - € 80
4053 Beschryving der stadt Delft. ... Boitet Reinier. Delft. 1729
€ 1,200 - € 1,800
4054 Alle de wercken, soo Oude als Nieuwe, van den Heer Jacob Cats, Ridder, oudt Raadtpensionaris van Holland, &c.
CATS, J.
Amsterdam, Utrecht,
€ 350 - € 700
4055 What will he do with it?
CAXTON, Pisistratus [SIR EDWARD BULWER LYTTON]
Leipzig
€ 120 - € 350
4056 Le Grand Dictionnaire Francois-Flamen De Nouveau Revu, Corrige & Augmente d une grande quantite de Mots & Sentences, dans cette derniere ed.
Jean Louys D’Arsy
€ 125 - € 250
4057 Theatrum sympateticum
Kenelmus Digby
Amsterdam
Verkocht € 30
4058 Peciliu (?) Juris. Tom. I. Manuscript 17e eeuw
€ 100 - € 200
4063 Catalogus of NAAMLYST van Schilderyen met derzelver pryzen. Zedert een langen reeks van Jaaren zoo in Holland als op andere Plaatzen in het openbaar verkogt.
Benevens een Verzameling van Lysten Verscheyden nog in wezen zynde Cabinetten, Uytgegeven door GERARD HOET.
’s GRAVENHAGE
Verkocht € 300
4065 Fabularum Aesopicarum libri V.
PHAEDRUS, A.
Londen
€ 50 - € 120
4066 De praecipuis Graecae dictionis id
VIGER, F.
Leipzig
€ 30 - € 70
4067 Ellipses Graecae cum priorum editorum
BOS, L.
Leipzig, Londen,
€ 50 - € 100
4068 Schouwtooneel der martelaren/Theatre des martyrs/Schaubuhne der Martyrer.
LUIKEN, J. (Amsterdam)
€ 300 - € 600
4069 De Godvreezende Zeeman of de nieuwe christelijke zeevaart
N.S. Van Leeuwaarden
€ 50 - € 100
4070 Spiegel van den ouden en nieuwen tydt
Jacob Cats.
Jacobus Konynenburg
€ 75 - € 125
4071 Ouderdom, buyten leven, en hof gedachten. Op nieuws vermeerderd met des auteurs tachtig jarig leven en bedenkingen op Zorgvliet
Cats, Jacob
€ 100 - € 200
4072 Kerkelijke historie en outheden der zeven vereenigde provincien. 6 delen in 3 mooie banden !
Heussen, H.F. van,
Verkocht € 950
4073 Geslachtboom der Graven van Nassau. Inhoudende den oorsprong, afkomste, voortgang, daden ende geschiedenissen.
Jan Orlers.
Verkocht € 301
4074 Christelyke zedekunst of schriftuurlyke en natuurkundige Grondtregels om godtvruchtig te leeven, en zalig te sterven.
PICTET, BENEDICTUS: Halma, Francois. Vertaald door en met kanttek. etc verrykt.
€ 150 - € 250
4075 Schat-boeck der verclaeringhen over den Nederlandschen catechismus.
uit de latijnsche lessen van Zacharias Ursinus,
€ 125 - € 175
4076 Annalivm Libri sedecim. 1559
Tacitus
€ 100 - € 200
4077 A GENERAL SYSTEM OF SURGERY, IN THREE PARTS. (1768)
Dr. Laurence Heister.
€ 300 - € 500
4078 GEDICHTEN EN VERVOLG DER GEDICHTEN VAN H.K.POOT. IN 3 DELEN.
POOT, HUBERT KORNELISZOON.
€ 175 - € 275
4079 LES TRAGEDIES ET COMEDIES DE TH.CORNEILLE
CORNEILLE, TH.
Verkocht € 150
4080 VONDEL (WERKEN IN 10 DELEN) 1646/1727
VONDEL, JOOST VAN DEN,
€ 900 - € 1,100
4081 KERKEYK PLAKAAT-BOEK, behelzende de plakaaten, ordonnantien ende resolutien over de kerkelyke zaken by een gebragt door Wiltens.
€ 125 - € 175
4082 SCHAT-BOECK DER VERKLARINGEN OVER DEN NEDERLANDSCHEN CATECHISMUS. UYT HET LATYN VERT. D. F. HOMMIUS. IN 2 DELEN
URSINUS, Z.
€ 125 - € 200
4083 VOLKOMEN NEDERLANDTSCHE CONCORDANTIE OFTE WOORD-REGISTER DES OUDEN EN NIEUWEN TESTAMENTS. IN 3 DELEN. (FOLIO)
TROMMIUM, ABRAHAMUM.
€ 125 - € 225
4084 HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION FRANCAISE.
THIERS, ADOLPHE.
Verkocht € 50
4085 Dictionnaire universel raisonne de justice naturelle et civile. De Felice. Yverdon. 1777 - 1778. 12 delen.
Red. M. De Felice
€ 450 - € 850
4086 THEATRE door; FLORIAN. en 7 anderen door FLORIAN
FLORIAN
Verkocht € 75
4087 Het regt gebruik der werelt beschouwingen, ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont.
Bernard Nieuwentyt M.D.
Amsterdam
€ 120 - € 300