Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Resultaten

V38|15.11.2016

5001-5500 Boeken - Antieke en zeldzame boeken


Oude-, Antieke en zeldzame boeken, Manuscripten, Handtekeningen, Documenten, Oorkondes, Plakaten, Pamfletten, Incunabula.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
5001 [Dichtkunst] Quinti Horatii Flacci Poemata cum commentariis Joh. Minellii
Quintus Horatius Flaccus
Neapoli
€ 40 - € 80
5002 [Dichtkunst] Le Metamorfosi di Ovidio
Ovidius
Venetia
Verkocht € 120
5003 [Dieren] De Diensten van het Paard in verschillende bedrijven
Leyden
€ 50 - € 100
5004 [Religie] Het Nieuwe Testament of alle Boeken des nieuwen Verbonds van onzen Heere Jezus Christus
Leeuwarden
€ 10 - € 20
5005 [Kinderboeken] Vader Jakob en zijne Kindertjes
Mattheus van Heyningen Bosch (1773-1821)
Amsterdam
€ 10 - € 20
5006 [Religie] Expository readings on the book of Kings
John Cumming
London
€ 20 - € 40
5007 [Religie] Christelijke Gezangen en Liederen
Haarlem
Verkocht € 40
5008 [Klassieken] Gradus ad Parnassum sive promtuarium prosodicum
M. Carolo Henrico Sintenis (= Karl Heinrich Ferdinand Sintenis 1806 - 1867)
Züllichaviae (= Züllichau)
€ 10 - € 20
5009 [Literatuur] Franse Klassiekers [Totaal 4]
Molière / Alfred de Musset / Jean de Lafontaine
Paris
€ 20 - € 40
5010 [Theater] Oeuvres de monsieur Destouches de l’Academie Francoise. Nouvelle Edition [Totaal 5]
Philippe Nericault Destouches
Amsterdam / Leipzig
Verkocht € 100
5011 [Religie] Prosperi card. Lambertini postea Benedicti XIV. P.M. commentarius de D.N. Jesu Christi matrisque ejus festis, retractatus atque auctus
Lovanii (= Leuven)
Verkocht € 50
5012 [Literatuur] Frans [Totaal 6]
Paris
€ 20 - € 40
5014 [Klassieken] C. Corn. Taciti Opera ex Recensione Ioh. Augusti Ernesti [Totaal 4]
Cornelius Tacitus / Johann Augustus Ernesti
Lipsiae (= Leipzig)
€ 30 - € 60
5015 [Taal] Volledige Leercursus der Engelsche Taal
Fr. van Steenweghen
Lier
€ 10 - € 20
5016 [Woordenboeken] Johann Gottlob Schneiders Handwörterbuch der Griechischen Sprache [Totaal 2]
Franz Passow
Leipzig
€ 15 - € 30
5017 [Tijdschriften] Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift [Totaal 10]
Amsterdam
€ 100 - € 200
5018 [Topografie, Geschiedenis] Parijs in den aanvang van de negentiende Eeuw [Totaal 2]
A. van der Willigen
Haarlem
Verkocht € 110
5019 [Klassieken] P. Terentii afri Comoediae sex cum interpretatione donati et calphurnii et commentario perpetuo
P. Terentii / Arn. Henr. Westerhovius / Godofredus Stallbaum
Lipsiae (= Leipzig)
€ 80 - € 160
5020 [Biologie] Pomologia, dat is beschryvingen en afbeeldingen van de beste zoorten van Appels en Peeren
Johann Hermann Knoop
Leeuwarden
Verkocht € 800
5021 [Horticultuur] Beschouwende en Werkdadige Hovenier-Konst of inleiding tot de waare oeffening der planten
Johann Hermann Knoop
Leeuwarden
Verkocht € 700
5022 [Geschiedenis, Topografie] Out-Hollandt, nu Zuyt-Hollandt, Vervangende een Generale Beschrijvinge, mitsgaders de Privilegien, Keuren, Hant-vesten, Costuymen, Herkomens, Observantien ende Gewijsdens va
Jacob van Oudenhoven
Dordrecht
Verkocht € 70
5023 [Geschiedenis, Topografie] Beschryving der Stad Bommel
Jacob van Oudenhoven
Arnhem
Verkocht € 80
5024 [Geschiedenis, Topografie] Oudheden en Gestichten van het rechte Zuid Holland en van Schieland
H.V.R.
Leiden
Verkocht € 60
5025 [Geschiedenis, Topografie] De Lustplaats Soelen, in dichtmaat uitgebreid
Claas Bruin
’s -Gravenhage
€ 100 - € 200
5026 [Geschiedenis] Chronologische tafel van de merkwaardigste gebeurtenissen uit de Nederlandsche geschiedenis van het jaar 100, voor de geboorte onzes Heeren Jezus Christus, tot op onzen tijd
Simon Johannes Matthijs van Moock (1771-1848)
Amsterdam
€ 20 - € 40
5027 [Geschiedenis, Topografie] Wegwijzer bij het onderwijs der Algemeene Geschiedenis / Dictionnaire universel d’histoire et de géographie
€ 10 - € 20
5028 [Theater, Literatuur, Kunst] Humoresken op Vondel’s Gijsbreght van Aemstel
Joost van den Vondel / J. Linse
Leiden
Verkocht € 50
5030 [History, Topography] Aardrijkskundig Woordenboek van Noord Braband
A.J. van der Aa
Breda
Verkocht € 20
5031 [Dichtkunst] Schriften
Johann Wolfgang von Goethe
Carlsruhe
€ 20 - € 40
5032 [Geschiedenis, Topografie] Oostfriesche Oorsprongkelykheden
Jakobus Isebrandus Harkenroht
Groningen
Verkocht € 160
5033 [Geschiedenis, Topografie] Historie der Sevarambes, volkeren die een gedeelte van het darde vast-land bewoonen, gemeenlyk Zuid-land genaamd
S. de B. (Captain Siden active 1665-1681)
Amsterdam
€ 1,500 - € 3,000
5034 [Geschiedenis, Topografie] Chronyk van Medenblik [Totaal 2]
Hoorn
€ 100 - € 200
5035 [Architectuur] Geschiedenis van de Bouwstijlen
Eugen Gugel
Arnhem
€ 10 - € 20
5036 [Handelscatalogi] F.W. Braat
F.W. Braat
Arnhem / Nijmegen
Verkocht € 45
5037 [Koningshuis] Ons Koningshuis [Totaal 5]
Verkocht € 40
5038 [Biologie] Vogels [Totaal 2]
Verkocht € 80
5039 [Biologie] Grasers naturwissenschaftliche und landwirtschaftliche Tafeln Nr. 12 Birnensorten
Prof. Dr. Raschke
Annaberg
Verkocht € 75
5040 [Literatuur] Nadere bijzonderheden betrekkelijk Constantijn Huygens en zijne familie, alsmede eenige door hem vervaardigde doch onuitgegeven dichtstukjes
A.D. Schinkel
Verkocht € 45
5041 [Biologie] De Levende Natuur Magazine
E. Heimans / Jac. P. Thijsse
Amsterdam
Verkocht € 40
5042 [Kunst, Geschiedenis] Nederlandsche Historieprenten (1555-1900) Platen Atlas
G. van Rijn
Amsterdam
Verkocht € 10
5043 [Geschiedenis, Topografie] Eemlandsch Tempe of Clio op Puntenburgh
Pieter Pijpers (1749-1805) / Paul van Liender (1731-1797) / Jan de Beijer (1703-1785)
Amsterdam
Verkocht € 200
5044 [Religie] Van den Sacramente van Aemsterdam
P. Leendertz
Sneek
Verkocht € 35
5045 [Dichtkunst] Huibert en Klaartje eene vertelling
B. ter Haar
Haarlem
€ 10 - € 20
5046 [Literatuur] Heath’s Book of Beauty
London
€ 10 - € 20
5047 [Theater, Literatuur] The Works of William Shakespeare [Totaal 5]
William Shakespeare / John Gilbert / The Brothers Dalziel
London
€ 20 - € 40
5048 [Geschiedenis, Topografie] Merkwaardige Kasteelen in Nederland [Totaal 6]
J. van Lennep / W.J. Hofdijk
Amsterdam
€ 60 - € 120
5049 [Literatuur] Goethe’s Frauengestalten / Goethe’s Werke [Totaal 5]
Johann Wolfgang von Goethe
€ 20 - € 40
5050 [Religie] Handboek der Christenen
Turnhout
€ 10 - € 20
5051 [Biologie] De Vogels van Nederland
H. Schlegel
Amsterdam
Verkocht € 60
5052 [Kunst, Literatuur] De Genestet Album
W. Molkenboer
Leeuwarden
Verkocht € 30
5053 [Literatuur] Jules Verne [Totaal 8]
Jules Verne (1828-1905)
Paris
Verkocht € 70
5054 [Literatuur] Dagboek van een arm jongmensch
Octave Feuillet
Deventer
Verkocht € 20
5055 [Geschiedenis, Topografie] Taschenbuch für soldaten auf 1803
J.G. von Hoyer
Tübingen
Verkocht € 45
5056 [Geschiedenis, Politiek] De Haagsche Correspondent
Klaas Momus
Den Haag
Verkocht € 150
5057 [Literatuur] Montesquieu: Lettres Persanes / De la grandeur des Romains [Total 2]
Montesquieu
Paris
€ 10 - € 20
5058 [Kinderboeken] Al de Kinderliederen van J.P. Heije
J.P. Heije
Amsterdam
Verkocht € 20
5059 [Geschiedenis, Topografie] De Opstand der Proletariërs / Het Beleg van Parijs in 1870-1871 [Totaal 2]
Jan ten Brink
Verkocht € 10
5060 [Literatuur] Het Leeskabinet mengelwerk tot gezellig onderhoud voor beschaafde kringen
Amsterdam
€ 10 - € 20
5061 [Literatuur, Tijdschriften] Nederlandsche Spectator weekblad van den Ouden Heer Smits / Neerlandsch Volksmusëum [Totaal 2]
Verkocht € 10
5062 [Geschiedenis, Rechten] Verzameeling der Wetten Besluiten en Aanschrijvingen betreffende de Directe Belastingen en de in- en uitgaande regten en accijnsen
Verkocht € 20
5063 [Geschiedenis, Topografie] Nederlandsch Magazijn [Totaal 5]
Amsterdam
Verkocht € 30
5064 [Dichtkunst] Schoonheden der Engelsche dichters van Milton tot Pope : bevattende eene bloemlezing uit hunne voornaamste werken, benevens levensberigten der dichters en ophelderende aanmerkingen
J.P. Arend
Deventer
€ 15 - € 30
5065 [Geschiedenis, Topografie, Kunst] Gezigten in Holland en Belgie naar teekeningen op de plaats zelve vervaardigd, door W.H. Bartlett
N.G. van Kampen / W. Bartlett
Amsterdam
€ 50 - € 100
5066 [Geschiedenis] De Courant [Totaal 2]
R. van der Meulen
Leiden
Verkocht € 20
5067 [Geschiedenis, Literatuur] Handboek van de Geschiedenis der Letterkunde bij de voornaamste Europische volken in nieuwere tijden. [Totaal 2]
N.G. van Kampen
Haarlem
€ 10 - € 20
5068 [Literatuur, Religie] Theophania
Deventer
Verkocht € 10
5069 [Geschiedenis, Tijdschriften] Geïllustreerd Guldens Tijdschrift [Totaal 2]
Amsterdam
Verkocht € 20
5070 [Geschiedenis, Topografie] Neerlands roem en grootheid
Amsterdam
€ 10 - € 20
5071 [Kinderboeken] Die Deutschen Volksmärchen
Johann Karl August Musäus (1735 – 1787)
München / Leipzig
Verkocht € 10
5072 [Geschiedenis] Geschiedkundige verhalen van schipbreuken. Achterlaten van zeelieden, overwinteren, scheepsbranden en andere zeerampen
Ernest Faye / M. Eyries
Utrecht
Verkocht € 33
5073 [Geschiedenis, Topografie, Smaad] Waarachtige physiologie van Amsterdam, en van de meest bekende van Amstels ingezetenen
Petrus J. W. de Vos
Amsterdam
€ 150 - € 300
5074 [Gastronomie] De Volmaakte Hollandsche Keukenmeid.
Tiel
Verkocht € 160
5075 [Literatuur] Extaze
Louis Couperus (1863-1923)
Amsterdam
€ 60 - € 120
5076 [Kinderboeken] Deutscher Jugendkalender 1847-1853
Auerbach / Kurtz / Reinick
Leipzig
€ 80 - € 160
5077 [Kinderboeken] Lauwerkransje ter Belooning en Aanmoediging
Arnhem
€ 20 - € 40
5078 [Kunst, Geschiedenis, Tijdschriften] Kunstkronijk
Leyden
Verkocht € 15
5079 [Geschiedenis, Topografie] Volkskalender für 1858
Karl Steffens
Leipzig
€ 20 - € 40
5080 [Geschiedenis, Topografie] Beschrijving van het eiland Goedereede en Overflakkee, zijne wording en zijn voortbestaan tot op heden
J. v.d. Waal / F.O. Vervoorn
Sommelsdijk
Verkocht € 45
5081 [Kunst, Dichtkunst] Neerland’s Nieuwe Kunst
Beets / Bilders / Bosboom / Israëls / Ten Kate
Amsterdam
€ 15 - € 30
5082 [History, Topography] London
London
Verkocht € 20
5083 [Geneeskunde] Natuurlijke geschiedenis van den mensch [Total 2]
Friedrich von Hellwald / Paul Harting
Haarlem
Verkocht € 40
5084 [Verzamelplaatjes] Hollandsche Kunst
Rotterdam
€ 50 - € 100
5085 [Kinderboeken] Antieke Nederlandse Kinderboeken [Totaal 5]
Verkocht € 30
5086 [Historie, Topografie] Aardrijkskundig leesboek tot uitbreiding der kennis van verschillende volken op den aardbol
Deventer
Verkocht € 50
5087 [Tijdschriften] De Tijd, merkwaardigheden der letterkunde en geschiedenis van den dag [Total 15]
Boudewijn
’s -Gravenhage
Verkocht € 80
5088 [Literatuur] Hendrik Conscience [Totaal 7]
Hendrik Conscience
Brussel
€ 50 - € 100
5089 [Topografie] Cluny la Ville et l’Abbaye
Auguste Penjon (1843-1919)
Cluny
€ 40 - € 80
5090 [Topografie, Kunst] Museumgidsen: Europa [Totaal 8]
Paris
€ 30 - € 60
5091 [Topografie, Kunst] Museumgidsen: Parijs [Totaal 17]
Paris
€ 30 - € 60
5092 [Topografie, Kunst] Museumgidsen Parijs: Louvre [Totaal 9]
Paris
€ 30 - € 60
5093 [Literatuur] Jacob van Lennep [Totaal 12]
Jacob van Lennep (1802-1868)
Leiden
€ 30 - € 60
5094 [Literatuur] Jules Verne [Totaal 46]
Jules Verne (1828-1905)
Wien / Pest / Leipzig
Verkocht € 70
5095 [Kunstgeschiedenis] Geschichte der Italienischen Malerei [Totaal 6]
J.A. Crowe / G.B. Cavalscaselle / Max Jordan
Leipzig
€ 30 - € 60
5096 [Kunstgeschiedenis] Grundriss der Kunstgeschichte [Totaal 5]
Max Senrau
Esslingen A.N.
€ 10 - € 20
5097 [Genealogy] Genealogie der Familie Reepmaker
Jacob Reepmaker
Rotterdam
€ 20 - € 40
5098 [Fotografie, Kunst, Topografie] De Sint-Bavo of Groote Kerk te Haarlem
J.W. Enschedé
Haarlem
Verkocht € 40
5099 [Kunst, Fotografie, Literatuur] Die Frithjof’s Sage
Esaias Tegnér (1782-1846) / Knut Ekwall (1843-1912)
München
Verkocht € 10
5100 [Religie] Het Nieuwe Testament ofte alle Boeken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi / Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen / Evangelische Gezangen / Catechismus [Total 2]
€ 30 - € 60
5101 [Literatuur] Goethe [Totaal 26]
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Stuttgart und Tübingen
Verkocht € 30
5102 [Manuscripten] Documenten in het Indonesisch en in het Nederlands [Totaal 8]
€ 20 - € 40
5103 [Geneeskunde] Alle de wercken zo in de medicyne als chirurgie van de heer Ioan van Beverwyck
Johan van Beverwyck (1594-1647) / Jacob Cats (1577-1660)
Amsterdam
€ 200 - € 400
5104 [Religie] Biblia dat is de gantsche h. schrifture vervattende alle de canonycke boecken des ouden en des nieuwen Testaments
Haarlem
Verkocht € 80
5105 [Religion] De Godvruchtige Nagtmaal-Houding
Johan La Placette
Dordrecht
€ 20 - € 40
5106 [Handboeken] Handboek voor den Meubelmaker
€ 150 - € 300
5107 [Geschiedenis, Topografie] Geschiedenis der Zeventien Nederlanden [Totaal 2]
P.H. Witkamp
Arnhem / Nijmegen
Verkocht € 20
5109 [Manuscripten] Handgeschreven: Ernst en Luim [Totaal 3]
Verkocht € 150
5110 [Filosofie] L. Annei Senecae Philosophi Opera Omni
Seneca (4v Chr-65)
Lugdunum Batavorum (= Leiden)
Verkocht € 50
5111 [Religie] Predikaatsien, en andere Stichtelyke Mengelstoffen over uitgeleze plaatsen van Godts H. Woort.
Jakobus Nylöe
Amsterdam
Verkocht € 30
5112 [Dichtkunst] Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. [Totaal 2]
C.F. Gellerts
Amsteldam (= Amsterdam)
€ 60 - € 120
5113 Jan Wagenaar - Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen
Verkocht € 300