Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Resultaten

V37|5.7.2016

5001-5500 Boeken - Antieke en zeldzame boeken


Oude-, Antieke en zeldzame boeken, Manuscripten, Handtekeningen, Documenten, Oorkondes, Plakaten, Pamfletten, Incunabula.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
5001 [Religie] De Bijbel [Totaal 3]
Amsterdam
Verkocht € 40
5002 [Geschiedenis] Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af: uit de geloofwaardigste schryvers en egte g
Jan Wagenaar (1709-1773)
Amsterdam
Verkocht € 400
5003 [Geschiedenis] Nederlandtsche Jaerboeken en Historien
Hugo de Groot (1583-1645) / Joan Goris
Amsterdam
Verkocht € 130
5004 [Kunst, Literatuur] Waarheid en Droomen
Jonathan / Willem
Leiden
Verkocht € 10
5005 [Kunst, Geschiedenis] Uniformen van de Nederlandsche Zee- en Landmacht [Totaal 2]
F.J.G. ten Raa
’s-Gravenhage
Verkocht € 120
5006 [Dichtkunst] Poëzy
Harmanus Asschenbergh
Amsteldam (= Amsterdam)
Verkocht € 25
5007 [Geschiedenis] Historische Gedenk-Penningen van Lodewyk den XIV
J. Goeree
Amsterdam
Verkocht € 40
5008 [Geschiedenis, Topografie] Javaansche Tafereelen
Gerhardus Heinrich Nagel (1795-1861)
Amsterdam
Verkocht € 10
5009 [Fysiologie] Physiögnomische Catechismus bevattende de gronden en beginselen der Gelaadkennis
Amsteldam (= Amsterdam)
Verkocht € 40
5010 [Geschiedenis] Beknopt handboekje der vaderlandsche geschiedenissen [Total 6]
C. vander AA
Dordrecht
Verkocht € 50
5011 [Literatuur] Een Liefde [Totaal 2]
Lodewijk van Deyssel
Amsterdam
Verkocht € 140
5012 [Literatuur] Verzamelde Opstellen [Totaal 3]
Lodewijk van Deyssel
Amsterdam
€ 10 - € 20
5013 [Spellen] Traité du Jeu de Whist
Edmond Hoyle
La Haye (= Den Haag)
Verkocht € 190
5014 [Literatuur] Pierrot und Colombine
Richard Schaukal
Leipzig
€ 10 - € 20
5015 [Religie] Verhandeling betreffende eenige merkwaardige bijzonderheden van het lijden, sterven en de opstanding van onzen Heer en Zaligmaker Jezus de Christus
Casparus Rensing
Amsterdam
€ 20 - € 40
5016 [Geneeskunde] Klinische Novellen zur Gerichtlichen Medicin
Johann Ludwig Casper
Berlin
Verkocht € 10
5017 [Geschiedenis, Topografie] Wandelingen door Nederland [Totaal 2]
J. Craandijk
Haarlem
€ 15 - € 30
5018 [Geschiedenis, Topografie] De aarde, beschouwd in haren natuurlijken toestand en verdeeling, door zeeën, rivieren, meeren, bergen en woestijnen, benevens derzelver doelmatige strekking
N.G. van Kampen
Haarlem
Verkocht € 50
5019 [Geschiedenis, Geneeskunde] Proeve omtrent de electriciteit der ligchaamen
Abt Nollet
Utrecht
Verkocht € 40
5020 [Geschiedenis] Herinneringen uit het gebied der Geschiedenis betrekkelijk de Nederlanden / Nieuwe Herinneringen uit het gebied der Geschiedenis betrekkelijk de Nederlanden [Totaal 2]
A.J. van der Aa
Amsterdam
Verkocht € 30
5021 [Geschiedenis, Topografie] Walchersche Arkadia
Mattheus Gorgon
Leyden
Verkocht € 50
5022 [Geschiedenis, Topografie] Beschrijving van den Nederlandschen watersnood, in Louwmaand van 1820
Amsterdam
Verkocht € 80
5023 [Geschiedenis, Topografie] De stad ’s-Gravenhage
F. Allan
Amsterdam
Verkocht € 110
5024 [Geschiedenis] Geschiedenis der Loterijen
Mr. G.A. Fokker
Amsterdam
Verkocht € 100
5025 [Religie] Christliche Kirchengeschichte
Verkocht € 7
5026 [Geschiedenis] Geschiedenis van Napoleon en het groote leger gedurende het jaar 1812
Grave de Ségur
Rotterdam
Verkocht € 12
5027 [Encyclopedieën] Het Nederlandsch A B Boek
’s-Gravenhage
Verkocht € 110
5028 [Literatuur] The Ingoldsby Legends
Richard Harris Barham (= Thomas Ingoldsby, 1788 – 1845) / Arthur Rackham (1867-1939)
London
Verkocht € 25
5029 [Design] Naamloze Vennootschap Philips’ Gloeilampenfabrieken 1891-1916
Theo Nieuwenhuis (1866-1951)
Haarlem
Verkocht € 65
5030 [Religie] Das arme Leben und bittere Leiden unseres Herrn Jesu Christi und seiner heiligsten Mutter Maria nebst den Geheimnissen des alten Bundes nach den Gesichten der gottseligen Anna Katharina Emme
Anna Katherina Emmerich
Regensburg, New York & Cincinnati
€ 15 - € 30
5031 [Dichtkunst] Old Songs
Alfred Parsons / Edwin A. Abbey
New York
Verkocht € 3
5032 [Bijbels] Brown’s Self-Interpreting Family Bible
John Brown
Southport
€ 30 - € 60
5033 [Literatuur] De Fabelen van La Fontaine. Nagevolgd door J.J.L. ten Kate
J.J.L. ten Kate / Gustave Doré
Amsterdam
Verkocht € 15
5034 [Literatuur] Duizend en één Nacht [Totaal 2]
Henri Borel / Fernand Schultz-Wettel
’s-Gravenhage
Verkocht € 35
5035 [Literatuur] Baron Munchhausen
Bichard
Rotterdam
Verkocht € 20
5036 [Literatuur] Het Leeskabinet [Totaal 39]
Amsterdam
Verkocht € 50
5037 [Geschiedenis] Medalische Historie der Republyk van Holland
Den heer Bizot
Amsterdam
Verkocht € 50
5038 [Literature] Don Quichotte
Miguel de Cervantes Saavedra (1547-1616)
Paris
Verkocht € 20
5039 [Geschiedenis] Nationaal Gedenkboek der hernieuwde Nederlandsche Unie van den jaere MDCCCXIII
J. Konijnenburg
’s-Gravenhage
Verkocht € 50
5040 [Literatuur] Pandora Lektuur voor den beschaafden stand
B.T. Lublink Weddik
Amsterdam
Verkocht € 20
5041 [Almanakken] Aurora Jaarboek [Totaal 8]
Haarlem
Verkocht € 25
5042 [Literatuur] Proza en Poëzy [Totaal 6]
Pieter Oosterhuis
Amsterdam
Verkocht € 15
5043 [Almanakken] Almanak voor het Schoone en Goede [Totaal 7]
Pieter Oosterhuis
Amsterdam
Verkocht € 20
5044 [Almanakken] Holland Almanakken [Totaal 12]
Mr. J. van Lennep
Amsterdam
Verkocht € 30
5045 [Almanakken] Diverse Almanakken [Totaal 18]
Amsterdam
Verkocht € 40
5046 [Kunst] Kunstkronijk uitgegeven ter aanmoediging en bevordering der schoone kunsten [Totaal 3]
’s-Gravenhage
Verkocht € 20
5047 [Geschiedenis, Kunst] De Oude Schutterij in Nederland
W.J. Hofdijk
Amsterdam
Verkocht € 35
5048 [Literatuur] Hendrik Conscience Geïllustreerd [Totaal 6]
Hendrik Conscience (1812-1883)
Brussel
Verkocht € 3
5049 [Wetenschap] Weltall und Menschheit. Geschichte der Erforschung der Natur und der Verwertung der Naturkräfte im Dienste der Völker [Totaal 5]
Hans Kraemer
Berlin / Leipzig
Verkocht € 20
5050 [Literatuur] Neerlands Bibliotheek [Totaal 8]
J.P. de Keyser
Arnhem
Verkocht € 15
5051 [Literatuur] Langs Lijnen van Geleidelijkheid
Louis Couperus
Amsterdam
Verkocht € 30
5052 [Literatuur] Fidessa
Louis Couperus (1863-1929)
Amsterdam
Verkocht € 25
5053 [Literatuur] Onze hedendaagsche letterkundigen [Totaal 2]
Jan ten Brink
Amsterdam
Verkocht € 20
5054 [Geschiedenis] Historie ofte beschryving van ’t Utrechtsche Bisdom
H.V.R.
Leiden
Verkocht € 30
5055 [Literatuur] Lot Merkwaardige Kastelen in Nederland [Totaal 6]
J. van Lennep en W.J. Hofdijk
Amsterdam
Verkocht € 25
5056 [Geschiedenis] Universalgeschichte der Christlichen kirche
Johannes Ulzog
Mainz
€ 50 - € 100
5057 [Geneeskunde] Alle de wercken zo in de medicyne als chirurgie van de heer Ioan van Beverwyck
Johan van Beverwyck (1594-1647) / Jacob Cats (1577-1660)
Amsterdam
€ 250 - € 500
5058 [Religie] Biblia dat is de gantsche h. schrifture vervattende alle de canonycke boecken des ouden en des nieuwen Testaments
Haarlem
€ 100 - € 200
5059 [Dichtkunst] Praeludiën
P.C. Boutens (1870-1943)
Amsterdam
Verkocht € 90
5060 [Biologie] Eenige bladzyden uit het boek der Natuer
Hendrik Conscience (1812-1883)
Antwerpen
Verkocht € 15
5061 [Kranten] Bredasche Courant staat- letterkundig en wetenschappelijk nieuwsblad
Breda
€ 10 - € 20
5062 [Geschiedenis, Topografie] Chronijk van Zierikzee
J. de Kanter
Zierikzee
Verkocht € 30
5063 [Geschiedenis] Historie der Pausen [Totaal 8]
Archibald Bower (1686-1766)
Amsterdam
Verkocht € 30
5064 [Geschiedenis] De Dood van Lord Byron en 2 andere [Totaal 3]
€ 30 - € 60
5065 [Religie] Bybelsche Mathematicus Of Schriftuurlyke Wiskundige, Behelzende eene opheldering der Heilige Schrift uit de Wiskundige Wetenschappen [Totaal 2]
Johan Jacob Schmidt
Amsterdam
Verkocht € 45
5066 [Klassieken] Geschichte der Römischen Literatur en 15 andere [Totaal 15]
€ 20 - € 40
5067 [Literatuur] Abrégé du Voyage du jeune Anacharsis en Grèce en nog 1 [Totaal 2]
€ 20 - € 40
5068 [Geschiedenis, Rechten] Le Droit de la Guerre et de la Paix [Totaal 2]
Hugues Grotius (= Hugo de Groot 1583-1645) / Jean Barbeyrac
Amsterdam
Verkocht € 60
5069 [Geschiedenis] Nederlandsche Reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des Aardkloots [Totaal 13]
Amsterdam / Harlingen
Verkocht € 320
5070 [Poetry] Dichtwerken van Ten Kate en Tollens [Totaal 8]
Verkocht € 10
5071 [Literatuur] Charles Dickens, De Klok van Meester Humphrey [Totaal 3]
Charles Dickens (1812-1870)
Amsterdam
Verkocht € 45
5072 [Geschiedenis] Hugo de Groot, uit zijne lotgevallen en schriften en 11 andere [Totaal 12]
€ 15 - € 30
5073 [Geschiedenis] Geschiedenis der Achttiende Eeuw en der Negentiende tot den ondergang van het Fransche Keizerrijk [Totaal 17]
F.C. Schlosser
Groningen
€ 80 - € 120
5074 [Religie] Alle de Neder-duitsche wercken, bestaande in een beschrijving van ’t gewisse, eigenschappen en werken Gods, verklaring van zommige spreuken Zalomons, en duistere plaatsen des Nieuwen T
Johannes de Mey
Middelburg
Verkocht € 60
5075 [Literatuur] Willem Bilderdijk en Gedenkschriften van een Geneesheer [Totaal 19]
€ 20 - € 40
5076 [Literatuur] De Improvisator door Hans Christian Andersen en 2 andere [Totaal 3]
€ 10 - € 20
5077 [Geschiedenis, Topografie] 1 April 1572 : de inneming van Den Briel door de Watergeuzen, de dageraad van Neêrlands verlossing en 4 andere [Totaal 5]
Verkocht € 20
5078 [Geschiedenis] Groot lot met diverse onderwerpen [Totaal 34]
Verkocht € 40
5079 [Literatuur] Groot lot met dichtbundels en literatuur [Totaal 42]
Verkocht € 40