Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Resultaten

V35|8.3.2016

4001-4500 Boeken - Antiquarisch


Oude-, Antieke en Zeldzame Boeken.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
4001 [Literatuur] Letter Geschenk voor de Nederlandsche Jeugd
M. Nieuwenhuijzen
Haarlem
€ 100 - € 200
4002 [Religie] Exercices spirituels pour une retraite de dix jours
Jean Joseph Aveillon (1620-1713)
Lyon
€ 40 - € 80
4003 [Literatuur] Bloemlezing uit de fabelen en vertellingen van G. C. Pfeffel
G.C. Pfeffel / Mr. A. Modderman
Groningen
€ 10 - € 20
4004 [Muziek] Madrigali di Pomponio Montanaro Academico Olimpico, parte seconda & terza.
Pomponio Montanaro
Vicenza
€ 200 - € 400
4005 [Kinderboeken] Eduard en Tony, of De Kleine speelgenooten: een onderhoudend leesboekje voor kinderen van beiderlei sekse
Hendrik Frijlink (1800-1886)
Amsterdam
€ 150 - € 300
4006 [Literatuur] Miscellaneous Works in Verse and Prose
Joseph Addison (1672-1719)
London
Verkocht € 50
4007 [Geneeskunde] De Nieuwe Geneeswijze
M. Platen
Paris /Berlin / Leipzig / Wien / Stuttgart
Verkocht € 20
4008 [Literatuur] Alle de Wercken, So ouden als nieuwe, van de heer Iacob Cats, Ridder, oudt Raedtpensionaris van Hollandt
Jacob Cats (1577-1660)
Amsterdam
€ 400 - € 800
4009 [Religie] The Family Expositor Vol II
Philip Doddridge (1702-1751)
London
€ 50 - € 100
4010 [Kunst] A Catalogue of The Collection of Pictures, of the Most Noble The Marquess of Stafford, at Cleveland House, London [Totaal 2]
John Young
London
Verkocht € 20
4011 [Geografie] De Aarde en Haar Volken [Totaal 5]
Haarlem
€ 20 - € 40
4012 [Topografie] Amsterdam et Venise
Henry Havard
Paris
€ 20 - € 40
4013 [Topografie] Das Rheinbuch : Landschaft, Geschichte, Sage, Volksleben
Wolfgang Müller von Königswinter
Brüssel / Gent / Leipzig
€ 20 - € 40
4014 [Gravures] uit: Fragmens et ornemens d’architecture
Jean Charles Alexandre Moreau / Antoine Babuty Desgodets
Paris
€ 200 - € 400
4016 [Geschiedenis] Histoire des Juifs
Flavius Josephus
Paris
Verkocht € 25
4018 [Fauna Nederland] Vlinderwereld. Honderd Nederlandsche vlinders en rupsen.
F.J. van Uildriks en Dr. V.Bruinsma
Amsterdam
€ 100 - € 200
4019 [Fauna Engeland] British butterflies. Figures and descriptions.
W.S. Coleman
London
Verkocht € 40
4020 [Literatuur] Storia della Vita / Il Convito
Dante Alighieri / Pietro Fraticelli
Firenze
€ 20 - € 40
4021 [Literatuur] Oeuvres de Monsieur de Montesquieu, nouvelle édition [Totaal 3]
Montesquieu (= Charles Louis de Secondat, Baron de La Brède et de Montesquieu 1689-1755)
Amsterdam / Leipzig
€ 30 - € 60
4022 [Geschiedenis] Tien Jaren uit den Tachtigjarigen Oorlog 1588-1598
Dr. R. Fruin
€ 10 - € 20
4023 [Geschiedenis] Flavius Josephus: Joodsche oudheden of historie der Joden
Sigebert Haverkamp / J.A. Gerth van Wijk
Leiden
Verkocht € 20
4024 [Literatuur] Charles Dickens Eerste Nederlandse Drukken [Totaal 4]
Charles Dickens (1812-1870)
Verkocht € 50
4025 [Judaïca] Machsor / Gebeden der Nederlandsche Israëlieten [Totaal 5]
Verkocht € 50
4026 [Geschiedenis] Geschiedenis van het volk Israël [Totaal 3]
M. Monasch
Amsterdam
Verkocht € 10
4027 [Literatuur] Max Havelaar
Multatuli
Amsterdam
Verkocht € 10
4028 [Religie] Charakterkunde van den Bybel [Totaal 5]
Niemeijer
Amsterdam
€ 50 - € 100
4029 [Religie] Het Nieuwe Testament ofte Alle Boecken des Nieuwen Verbonts onses Heeren Jesu Christi
Amsterdam
Verkocht € 450
4030 [Religie] Bybelsche Medicus of Schriftuurlyke Geneeskundige [Total 2]
Johan Jacob Schmidt
Amsterdam
€ 100 - € 200
4031 [Religie] Bybelsche Geögraphicus of volkomene beschryving van alle de in de Heilige Schrift benoemende landen en steden [Total 2]
Johan Jacob Schmidt
Amsterdam
€ 100 - € 200
4032 [Religie] Bybelsche Mathematicus Of Schriftuurlyke Wiskundige, Behelzende eene opheldering der Heilige Schrift uit de Wiskundige Wetenschappen [Totaal 2]
Johan Jacob Schmidt
Amsterdam
€ 300 - € 600
4033 [Religie] De Bybelsche Historicus of Inleiding tot de Bybelsche Geschiedenis [Totaal 2]
Johan Jacob Schmidt
Amsterdam
€ 50 - € 100
4034 [Religie] Bybelsche Physicus of Schriftuurlyke Natuurkunde [Totaal 2]
Johan Jacob Schmidt
Amsterdam / Dordrecht
€ 100 - € 200
4035 [Religie] Biblia Sacra dat is alle de Heylige Schriften van het Oude en Nieuwe Testament
Antwerpen
Verkocht € 150
4036 [Theater] La Cour pléniere, Héroï-tragi-comédie, en trois actes et en prose: jouée par une société d’Amateurs, dans un Château aux environs de Versailles
Abbé de Vermont
Baville
Verkocht € 10
4037 [Literatuur] Abrégé du Voyage du jeune Anacharsis en Grèce
L’Abbé Barthélemy
La Haye
€ 30 - € 60
4038 [Religie] Manuel Biblique [Totaal 4]
M.M.Bacuez et F. Vigouroux
Paris
€ 20 - € 40
4039 [Geschiedenis, Rechten] Le Droit de la Guerre et de la Paix [Totaal 2]
Hugues Grotius (= Hugo de Groot 1583-1645) / Jean Barbeyrac
Amsterdam
€ 200 - € 400
4040 [Geschiedenis] Histoire du Peuple d’Israël [Totaal 5]
Ernest Renan
Paris
Verkocht € 40
4041 [Literatuur] Mémoires d’Outre-Tomb [Totaal 12]
M. le Vicomte de Chateaubriand
Paris
€ 200 - € 400
4042 [Geschiedenis] Nederlandsche Reizen, tot bevordering van den koophandel, na de meest afgelegene gewesten des Aardkloots [Totaal 13]
Amsterdam / Harlingen
€ 1,500 - € 3,000
4043 [Geschiedenis] Bijdrage voor Vaderlandsche Geschiedenis en Oudheidkunde [Totaal 6]
I. A. Nijhoff
Arnhem
Verkocht € 20
4044 [Dichtkunst] Nieuwe Dichtbundel
Mr. Samuel Iperuszoon Wiselius
Amsterdam
€ 150 - € 300
4045 [Dichtkunst] Poëzy
Lukas Rotgans (1653-1710)
Amsterdam
€ 30 - € 60
4046 [History] Walcherse Arkadia
M. Gargon
Verkocht € 50
4047 [Geschiedenis, Religie] ’t Groot Waerelds Tafereel
H.J. Basnage
Amsterdam
Verkocht € 500
4048 [Religie] Tractatus de Vera Religione ad usum seminariorum
Lovani (= Leuven)
Verkocht € 20
4049 [Geschiedenis] Berigt van Syn Hoogheit de Heere Prince van Orangen en Nassauw
Leeuwarden
€ 50 - € 100
4050 [History] Lijkrede over Openb. XIV: vers 13 Ter Gelegenheit van het Smertelijk afsterven van haare doorlugtigste hoogheid Maria Louise landgravin van Hessen, Cassel, Vorstin Douairière van Oranje en
Joh. Henr. Schrader
Leeuwarden
€ 30 - € 60
4051 [Theater] Reinier en Willem van Oldenbarneveldt, treurspel
Mr. A van Halmael Jr.
Leeuwarden
€ 30 - € 60
4052 [Geschiedenis] Staatkundig Nederland een woordenboek tot de biographische kaart van dien naam.
Mr. Jacobus Scheltema
Amsterdam
€ 80 - € 160
4053 [Literatuur] Mr. Willem Bilderdijk [Totaal 12]
Mr. Willem Bilderdijk (1756-1831)
€ 100 - € 200
4054 [Geografie] Geographische Oefeningen of Leerboek der Aardrijkskunde
Pieter Johannes Prinsen (1777-1854)
Amsterdam
€ 600 - € 1,200
4055 [Geografie] A View of Society and Manners in France, Switzerland, and Germany: With Anecdtoes relating to some Eminent Characters [Totaal 2]
John Moore, M.D.
London
Verkocht € 60
4056 [Literatuur] Herinneringen uit Vreemde Landen [Totaal 2]
Harriet Beecher Stowe (1811-1896)
Amsterdam
€ 20 - € 40
4057 [Geschiedenis] Biographisch Woordenboek der Nederlanden [Totaal 8]
Jacques Alexandre de Chalmot (1730-1801)
Amsterdam
€ 200 - € 400
4058 [Geografie, Lithografie] Hölzel’s Geographische Charakterbilder
Vinzenz Haardt / Friedrich Umlauft
Wien
Verkocht € 30
4059 [Medicijnen] Ziekteverhaal omtrent eenen aan hydrops pericardii overledenen lijder
P.H. Suringar
Amsterdam
Verkocht € 10
4060 [Geneeskunde] Inwijdingsrede over de verbinding van de studie der vroegere geneeskunde met die van lateren tijd
Frederik Sigismund Alexander
Amsterdam
Verkocht € 10
4061 [Bijbels] Y Bibl Cyssegr-lan gyda nodau esponiadol. Sylwadau ymarferol a chyfeirladau gwerthfawr gan y Parch. Peter Williams. Dan olygiaeth y Parch. J.R. Kilsby Jones. Y Bibl Sanctaidd, sef yr hen des
Llundain (= London)
Verkocht € 25
4062 [Dichtkunst] Korenbloemen [Totaal 4]
Constantijn Huygens (1596-1687)
€ 10 - € 20
4063 [Religie] Memoirs of the Life, Character and Writings of the late reverend Philip Doddrid
Job Orton (1717-1783)
London
Verkocht € 20
4064 [Dichtkunst] Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet. Tweede deel
Gerrit Brender à Brandis (1752-1802)
Amsteldam (= Amsterdam)
Verkocht € 10
4065 [Literatuur] Josafat zoon eens Konings van Indië
C. Schmid
Amsterdam
€ 20 - € 40
4066 [Woordenboeken] Dictionnaire Des Dictionnaires Ou Vocabulaire universel et Complet De La Langue Française Reproduisant Le Dictionnaire De l’ Académie Française et Le Supplément à Ce Diction
€ 20 - € 40
4067 [Bijbels] The Holy Bible containing the Old and New Testaments
Cambridge
€ 10 - € 20
4068 [Wiskunde] Grondbeginselen der driehoeksmeeting
Arnoldus Bastiaan Strabbe
Amsterdam
€ 40 - € 80
4069 [Religie] Het Magnetismus in verband met Natuur en Godsdienst [Totaal 2]
Dr. Joseph Ennemoser
Groningen
Verkocht € 50
4070 [Taal] Verzameling Van Eenige, Hier Te Lande Gebruikelijke Spreekwoorden
A. Fokke Simonsz.
Amsterdam
Verkocht € 35
4071 [Poetry] Works by Ten Kate [Total 5]
J.J.L. ten Kate
Leiden
€ 30 - € 60
4072 [Biologie] La botanique enseignée en vingt-deux leçons, ouvrage dans lequel sont exposés les éléments et les principes relatifs à cette science.
M.L. Demerson
Paris
Verkocht € 40
4073 [Biologie] Flora Frisica, of Naamlijst en kernmerken der zigtbaar-bloeijende planten van de provincie Friesland, benevens eene schets van derzelver verspreiding en aanwijzing van de geneeskrachtige, o
J.J. Bruinsma
Leeuwarden
Verkocht € 20
4074 [Filosofie] Philaletes over de Waarheidsliefde
W. Muurling
Leeuwarden
Verkocht € 20
4075 [Chemie] Modern Industrial Chemistry
H. Blücher / J.P. Millington
London
€ 20 - € 40
4076 [Religie] De gewigtigste geschiedenissen des Bybels, afgebeeld in twee honderd twee en vijftig printverbeeldingen
Ysbrand van Hamelsveld (1743-1812)
Amsterdam
€ 350 - € 700
4077 [Geschiedenis] Aloude hollandsche histori des keyzeren, koningen, hertogen en graven, welken, sedert de komst der Batavieren in het thans genaamde Holland, tot herstelling van ’s Graaven Florent
Gerard van Loon (1683-1757)
’s Gravenhage
Verkocht € 80
4078 [Kunst, Design] Das Empire-Ornament nach originalgegenständen aus der Empirezeit
Alexander Speltz
Leipzig
Verkocht € 20
4079 [Woordenboeken] Le Grand Dictionnaire Francois & Flamand / Dictionnaire Flamand et Francois [Totaal 2]
Francois Halma (1653-1722)
Amsterdam / Utrecht
€ 200 - € 400
4080 [Literatuur] Orlando Furioso
Lodovico Ariosto (= Ludovico Ariosto, 1474-1533)
Birmingham
€ 200 - € 400
4081 [Geschiedenis] Historia Critica Comitatus Hollandiae et Zeelandiae [Totaal 4]
Adriano Kluit (= Adriaan Kluit, 1735-1807)
Medioburgi (= Middelburg)
Verkocht € 150
4082 [Literatuur] Oeuvres de Virgile [Totaal 3]
Virgile (= Publius Vergilius Maro, 70 v Chr. - 19 v Chr.)
Paris
€ 20 - € 40
4083 [Geschiedenis] Cajus Suetonius Tranquillus, ex recensione Francisci Oudendorpii, qui variantes lectiones, suasque animadversiones adjecit, intermixtis J.G. Graevii, et J. Gronovii, nec non ineditis C
Gaius Suetonius Tranquillus (59-122)
Lugduni Batavorum (= Leiden)
Verkocht € 60
4084 [Biologie] De Afstamming van den Mensch en de Seksueele Teeltkeus [Totaal 2]
Charles Darwin (1809-1882) / Dr. H. Hartogh Heys van Zouteveen
Haarlem
€ 20 - € 40
4085 [Woordenboeken] Deutsch-lateinisches Lexikon, aus den römischen Classikern zusammengetragen und nach den besten neuern Hülfsmitteln bearbeitet [Totaal 2]
Friedrich Karl Kraft (1786-1866)
Leipzig / Merseburg
Verkocht € 10
4086 [Dichtkunst] Werken van Tollens [Totaal 3]
H. Tollens C.Z.
Den Haag
€ 20 - € 40
4087 [Topografie] It aade Friesche terp of kronyk der geschiedenissen van de vrye Friesen
J. van Leeuwen
Leeuwarden
€ 50 - € 100
4088 [Topography] Statistiek van de provincie Drenthe, voornamelijk uit het oogpunt van nijverheid en volkswelvaart met opgave der hoofdmiddelen ter opbeuring van dat gewest
P.W. Alstophorus Grevelink
Assen
Verkocht € 10
4089 [Topografie, Geschiedenis] Het Verhaal van het Ontplofte Schip te Leiden [Totaal 2]
Verkocht € 60
4090 [Dichtkunst] Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. [Totaal 2]
C.F. Gellerts
Amsteldam (= Amsterdam)
€ 100 - € 200
4091 [Filosofie] L. Annei Senecae Philosophi Opera Omni
Seneca (4vChr-65)
Lugdunum Batavorum (= Leiden)
€ 220 - € 440
4092 [Dichtkunst] Koren-Bloemen Nederlandse Gedichten van den Heere van Zuylichem
Constantijn Huygens (1596-1687)
Amstelredam (= Amsterdam)
€ 100 - € 200
4094 [Religion] De Lydens-Geschiedenis van den Zaligmaker en zyner eerste Navolgeren
Amsterdam
€ 30 - € 60
4095 [Geschiedenis] Batavische Out-Heeden, met de verhandeling over de drie uytloopen van den Rhyn
P. Cluverius
Amsterdam
Verkocht € 150
4096 [Religie] Predikaatsien, en andere Stichtelyke Mengelstoffen over uitgeleze plaatsen van Godts H. Woort.
Jakobus Nylöe
Amsterdam
€ 40 - € 80
4097 [Literatuur] Peter Paars, in vijtien boeken
Lodewyk Baron van Holberg
Dordrecht
€ 30 - € 60
4098 [Topografie] De Nieuwste Ontdekkingen aan de Westkust van Afrika
Hermann Wagner / H.M.C. van Oosterzee
Leiden
Verkocht € 30
4099 [Geschiedenis, Dichtkunst] De Geuzen, Vaderlands Dichtstuk
Amsterdam
€ 10 - € 20
4100 [Dichtkunst] De Vrouwen, in vier zangen
Mr. H.A. Spandaw
Groningen
€ 10 - € 20
4101 [Topografie] Algemeen aardrijks- en geschiedkundig woordenboek van de provincie Friesland
Sneek
€ 20 - € 40
4102 [Religie] Kerkelyke Historie van het Psalm-Gezang der Christenen [Totaal 2]
Josua van Iperen
Amsterdam
Verkocht € 100
4103 [Geschiedenis, WWI] The Great War The Standard History of the All-Europe Conflict [Totaal 3]
H.W. Wilson
London
Verkocht € 10
4104 [Klassieken] De Ilias / De Odussee [Totaal 2]
Homeros / Mr. C. Vosmaer
Leiden
€ 10 - € 20
4105 [Geschiedenis] Historie der Waereld [Total 9]
J.F. Martinet
Amsterdam
Verkocht € 40
4106 [Topografie, Geschiedenis] Tegenwoordige Staat der Vereenigde Nederlanden Behlzende het begin der beschryving van het landschap Drenthe
Amsterdam, Leiden, Dord en Harlingen
€ 100 - € 200
4107 [Topografie, Geschiedenis] Het Merkwaardig Ierland briefswyze beschreeven geduurende eene Reis door gemelde Koninkryk in de jaare 1764
John Bush
Harlingen
€ 100 - € 200
4108 [Topografie, Geschiedenis] Dagverhaal der ontdekkings-reis van Mr. Jacob Roggeveen in de jaren 1721 en 1722
Mr. Jacob Roggeveen
Middelburg
Verkocht € 200
4109 [Topografie, Geschiedenis] Aanteekeningen omtrent den grafkelder te Wieuwerd en de Natuurlijke Mummiën daarin voorhanden
Dr. J. Ledder
Leeuwarden
Verkocht € 12
4110 [Topografie, Geschiedenis] De Schieringers en de Vetkoopers romantisch-dramatische tafereelen uit de geschiedenis van Friesland in de XVe eeuw
Mr. A. van Halmael jr.
Leeuwarden
Verkocht € 25
4111 [Topografie, Geschiedenis] Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk [Totaal 8]
A. Ypeij / I.J. Dermout
Breda
Verkocht € 35
4112 [Religie] Bijbel voor de Jeugd / Bijbelsche Tafereelen uit de Geschiedenis der eerste Menschen [Totaal 12]
J.H. van der Palm
Leyden
Verkocht € 80
4113 [Topografie, Geschiedenis] De Stad en het Land van Heusden een leesboek voor de jeugd
Carel Willem Pape
’s-Hertogenbosch
Verkocht € 50
4114 [Religie] Oude en Hedendaagsche Kerklyke Geschiedenissen, Van de Geboorte van Christus tot den aanvang der Tegenwoordige Eeuwe [Totaal 14]
J.L. Mosheim (1693-1755)
Amsterdam
€ 100 - € 200
4115 [Topografie, Geschiedenis] Reistogtje met de stoomboot naar Hamburg in den zomer van 1826 [Totaal 2]
Mr. B.H. Lulofs
Groningen
Verkocht € 100
4116 [Literatuur] Gecompromitteerd Indische Roman
Dé-Lilah
Arnhem
€ 100 - € 200
4117 [Topografie, Geschiedenis] Berlijn zoo als het is en de Berlijners zoo als zij zijn.
E... von K....ij
Leeuwarden
Verkocht € 50
4118 [Religion] Clavis Linguae Sanctae Novi Testamenti
Christiani Stockii
Ienae (= Jena)
Verkocht € 20
4119 [Geneeskunde] Historia medicinae a rerum initio ad annum urbis Romae DXXXV
Johann Heinrich Schulze
Lipsiae (= Leipzig)
€ 100 - € 200
4120 [Klassieken] Claudii Claudiani Opera, Quae Exstant, Omnia, ad menbranarum veterum fidem castigata
Pieter Burmann / Nicolas Heinsi
Amstelaedami (= Amsterdam)
€ 40 - € 80
4121 [Klassieken] Justinus, cum notis selectissimis variorum Berneggeri, Bongarsy Vossy Thysy
Cornelis Schrevelius Justin / Isaac Vossius
Amstelodami (= Amsterdam)
€ 20 - € 40
4122 [Topografie] Opmerkingen over Parijs
Dr. H. Schlegel
Leijden
Verkocht € 30
4123 [Klassieken] Opera. Ad optimorum librorum fidem edidit perpetua et aliorum et sua adnotatione illustravit dissertationem de Vergilii vita et carminus atque indicem rerum locupletissimum adiecit Albert
Virgile (= Publius Vergilius Maro, 70 v Chr. - 19 v Chr.) / Albertus Forbigor
Lipsiae (= Leipzig)
Verkocht € 20
4124 [Klassieken] Geschichte der Römischen Literatur
Dr. Johann Christian Felix Baehr
Carlsruhe
€ 20 - € 40
4125 [Literatuur] Sämmtliche Werke [Totaal 6]
Friedrich Gottlieb Klopstock
Leipzig
€ 20 - € 40
4126 [geschiedenis] Geschichte der Niederlande [Totaal 2]
K.Th. Wenzelberger
Gotha
Verkocht € 10
4127 [Geschiedenis] Lessen der Wijsheid voorgesteld in tafereelen uit de Romeinsche Geschiedenis aan Kinderen [Totaal 3]
H. Heiningen
’s-Gravenhage / Amsterdam / Breda
€ 150 - € 300
4128 [Geschiedenis] Enige gedenckvveerdige geschiedenissen, tot narichtinge der nakomelingen, sommarischer wijze beschreven.
Jr. Friedrich van Vervov
Leeuwarden
Verkocht € 15
4129 [Geschiedenis] Filip van Marnix, Heer van St. Aldegonde, bijzonder aan de hand van Willem I [Totaal 3]
Wilhelm Broes
Amsterdam
Verkocht € 20
4130 [Religie] Servum arbitrum Dat is de knechtelyke wille verklarende dat de vrye wille niet is geschreven tegen Erasmus van Rotterdam door Martinus Luther.
Desiderius Erasmus (1466-1536) / Martin Luther (1483-1546)
Gouda
€ 30 - € 60
4131 [Geschiedenis, Politiek, Filosofie] Brieven van Candidus betreffende den Schryver en inhoud van zeker geschrift getiteld politiek Vertoog [Totaal 2]
Candidus (= Willem van Irhoven van Dam 1760-1802)
Amsterdam
Verkocht € 20
4132 [Literatuur] Gedenkschriften van een Geneesheer [Total 4]
Alexandre Dumas (1802-1870) / Jacques François Bosdijk (1812-1850)
Amsterdam
€ 80 - € 160
4133 [Astronomie] Verhandeling over den Ring van Saturnus
E.M. Beima
Leiden
Verkocht € 60
4134 [Religie] Handleiding tot eene algemeene geschiedenis der christelijke zedekunde
B. Rusburg
Kampen
Verkocht € 20
4135 [Fauna] Buekers dierenatlas. De visschen.
Dr. P.G. Buekers
Leiden
€ 40 - € 80
4136 [Topografie] Nederlands Oost-Indië [Totaal 4]
€ 150 - € 300
4137 [Literatuur] Werk van C.E. van Koetsveld [Totaal 3]
C.E. van Koetsveld
Schoonhoven
€ 20 - € 40
4138 [Geschiedenis] Neêrlands heldendaden te land, van de vroegste tijden af tot in onze dagen [Totaal 8]
J. Bosscha
Leeuwarden
€ 50 - € 100
4139 [Geschiedenis] Holland’s Roem in Kunsten en Wetenschappen [Totaal 10]
Hendrik baron Collot d’Escury
Amsterdam
€ 80 - € 160
4140 [Geschiedenis, Topografie] De indijking en droogmaking van de Zuiderzee en het IJ, met kanalen, van af den IJssel bij Arnhem, langs Amsterdam tot in de Noordzee
Pieter Faddegon, Pz. / Jakob Kloppenburg
Amsterdam
Verkocht € 45
4141 [Geschiedenis, Topografie] 1 April 1572 : de inneming van Den Briel door de Watergeuzen, de dageraad van Neêrlands verlossing
C F Schöttelndreiër
Leeuwarden
€ 20 - € 40
4142 [Geschiedenis] Gedenkboek van Nederlands moed en trouw gedurende den Belgischen Opstand
N.G. van Kampen
Haarlem
Verkocht € 60
4143 [Geschiedenis, Rechten] Aanhangsel van de Vrymoedige bedenkingen over de vryheid Strekkende tot een vervolg, van de Vryheid in den burgerstaat. Dienende tot antwoord van het Jagt-praatje
Cornelius van Bynkershoek
Amsterdam
Verkocht € 30
4144 [Religie] Alle de Neder-duitsche wercken, bestaande in een beschrijving van ’t gewisse, eigenschappen en werken Gods, verklaring van zommige spreuken Zalomons, en duistere plaatsen des Nieuwen T
Johannes de Mey
Middelburg
€ 200 - € 400
4145 [Geschiedenis] Geschiedenis der Achttiende Eeuw en der Negentiende tot den ondergang van het Fransche Keizerrijk [Totaal 17]
F.C. Schlosser
Groningen
€ 300 - € 600
4146 [Religie] De Muzicale Zangwyzen van het Boek der Psalmen, nevens de gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik
George Neuman (= Johann Georg Neumann)
Amsterdam
Verkocht € 80
4147 [Religie] Het Boek der Psalmen, nevens de Gezangen bij de Hervormde Kerk van Nederland in gebruik
Amsterdam
Verkocht € 40
4148 [Geschiedenis, Religie] Geschiedenis der Christelijke Kerk en Godsdienst [Totaal 3]
B. Glasius
€ 30 - € 60
4149 [Geschiedenis, Rechten] Wetboek Napoleon, ingerigt voor het Koninkrijk Holland.
’s-Gravenhage
Verkocht € 30
4150 [Religie] Kerkgeschiedenis [Totaal 3]
€ 30 - € 60
4151 [Geschiedenis] Vaderlandse Geschiedenis [Totaal 2]
Verkocht € 20
4152 [Religie] Bijbel bevattende alle de boeken des ouden en nieuwen verbonds [Totaal 8]
J.H. van der Palm
Leyden
€ 50 - € 100
4153 [Religie] Kamphuyzen [Totaal 3]
Dirck Raphaelsz. Camphuysen (1586-1627)
Verkocht € 20
4154 [Religie] Psalmen & Hymnen [Totaal 2]
Amsterdam
Verkocht € 10
4155 [Literature] Willem Bilderdijk [Total 15]
Mr. Willem Bilderdijk (1756-1831)
Haarlem
€ 30 - € 60
4156 [Geneeskunde] De Artz, of Genees-heer, in aangenaame spectatoriaale vertoogen, op eene klaare en eenvoudige wyze leerende, wat men moet doen, om gezond, lang, en gelukkig te leeven [Totaal 12]
Johann August Unzer (1727-1799)
Amsterdam
Verkocht € 150
4157 [Literatuur] Jacob van Maerlant’s Spiegel Historiael [Totaal 2]
Jacob van Maerlant (1230-1300) / Philip Utenbroeke / Lodewijc van Velthem / Dr. M. de Vries / Dr. E. Verwijs
Leiden
€ 20 - € 40
4158 [Schilderkunst] Vincent van Gogh. 40 Photocollographies d’Après ses Tableaux et Dessins
Vincent van Gogh (1853-1890)
Amsterdam
Verkocht € 190
4159 [Atlassen] Atlas zu Alexander von Humboldt’s Kosmos
Traugott Bromme
Stuttgart
€ 200 - € 400
4160 [GeschiedenisTopografie] Nederland in Woord en Beeld [Totaal 2]
C.L. van Balen
Buiksloot
€ 30 - € 60
4161 [Literatuur] De Klok van Meester Humphrey [Totaal 3]
Charles Dickens (1812-1870)
Amsterdam
€ 60 - € 120
4162 [Geschiedenis] Oorlog aan den Oorlog !
Ernst Friedrich
Zandvoort
Verkocht € 30
4163 [Literatuur] ’T Verlaten Huis [Totaal 2]
Charles Dickens (1812-1870)
Utrecht / Haarlem
€ 50 - € 100
4164 [Geschiedenis] Leven van Hugo de Groot gevolgd naar Brandt, van Cattenburgh en anderen
Amsterdam
€ 100 - € 200
4165 [Geschiedenis] Hugo de Groot, uit zijne lotgevallen en schriften
Hendrik Luden
Leeuwarden
€ 30 - € 60
4166 [Literatuur] De Improvisator
Hans Christian Andersen (1805-1875)
Schoonhoven
€ 20 - € 40