Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Resultaten

V33|28.10.2015

4001-4500 Boeken - Antiquarisch


Oude-, Antieke en Zeldzame Boeken.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
4001 [Electricititeit] Die Elektrizitätslehre / Die Elektrotechnische Praxis [Totaal 3]
Walther Haentzschel-Clairmont
Berlin
Verkocht € 20
4002 [Geschiedenis] Histoire des Empereurs et des autres Princes [Totaal 2]
le Sieur D.T.
Bruxelles
€ 90 - € 180
4003 [Geschiedenis] l’Histoire des faicts d’Alexandre le Grand
Quinte Curse (= Quintus Curtius Rufus)
Geneve
€ 600 - € 1,200
4004 [Dichtkunst] Korenbloemen [Totaal 4]
Constantijn Huygens (1596-1687)
€ 30 - € 60
4005 [Geschiedenis] De regeringsvorm der Vereenigde Nederlanden
’s-Gravenhage
Verkocht € 60
4006 [Religie] Memoirs of the Life, Character and Writings of the late reverend Philip Doddridge D.D
Job Orton (1717-1783)
London
€ 100 - € 200
4007 [Woordenboeken] Dictionaire portatif hand-woordenboek van eigenaardige Fransche spreekwijzen
Antoine Nicolas Agron
Amsterdam
€ 80 - € 160
4008 [Dichtkunst] VERVALLEN
Christian Fürchtegott Gellert (1715-1769)
Amsterdam
€ 1 - € 1
4009 [Kunst, Literatuur] Finden’s Landscape & Portrait Illustrations to the Life and Works of Lord Byron
E. Finden
London
Verkocht € 100
4010 [Dichtkunst] Taal- Dicht- en Letterkundig Kabinet
Gerrit Brender à Brandis (1752-1802)
Amsteldam (= Amsterdam)
€ 40 - € 80
4011 [Biologie] Büffon’s Sämmtliche werke sammt den ergänzungen, nach der klassifikation von G. Cuvier [Totaal 2]
Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788)
Köln
Verkocht € 20
4012 [Geschiedenis] Les Incas, ou la destruction de L’empire du Pérou.
Jean-François Marmontel (1723-1799)
Paris
€ 90 - € 180
4013 [Biologie] Natuurkundige en Ophelderende Aanmerkingen over het derde en vierde deel van J.F. Martinet’s Katechismus der natuur
J. de Vries
Amsterdam
€ 20 - € 40
4014 [Techniek] Eis- und Kälteerzeugungs-Maschinen. Ihr Bau und ihre Verwendung in der Praxis. Ein Kompendium der gesamten Kälteindustrie
Richard Stetefeld
Stuttgart
€ 20 - € 40
4015 [Geschiedenis, Topografie] Artemidorus in het Romeinsche Rijk
Christoph Johann Anton Kuffner (1777-1846)
Leeuwarden
€ 50 - € 100
4016 [Dichtkunst] Verzameling van hekelschriften
G.W. Rabener
Amsterdam
Verkocht € 25
4017 [Literatuur, Kunst] VERVALLEN
Hendrik Conscience / Edward Dujardin
Antwerpen
€ 1 - € 1
4018 [Literature] VERVALLEN
Daniel Defoe (1660-1731)
Amsterdam
€ 1 - € 1
4019 [Rechten, Geschiedenis] Justiniani imperatoris institutiones sive elementa juris dat is de leringen of beginzelen des regts van den keizer Justiniaan
N.N.R.G.
Leyden
Verkocht € 20
4020 [Literatuur] Josafat zoon eens Konings van Indië
C. Schmid
Amsterdam
€ 80 - € 160
4021 [Literatuur] ’S Werelts Begin, Midden, Eynde, Besloten in den Trou-Ring met den Proef-Steen van Den Selven
Jacob Cats (1577-1660)
Amsterdam
€ 50 - € 100
4022 [Woordenboeken] Dictionnaire Des Dictionnaires Ou Vocabulaire universel et Complet De La Langue Française Reproduisant Le Dictionnaire De l’ Académie Française et Le Supplément à Ce Diction
€ 100 - € 200
4023 [Kunst] Byron
George Gordon Byron, 6th Baron Byron (1788-1824) /Richard Westall / Charles Heath / Thomas Phillips / C. Armstrong
London
Verkocht € 300
4024 [Religie] Generale legende der heylighen, met het leven Iesu Christi ende Marie. Vergadert wt de H.Schrifture, Oude Vaders, ende Registers der H.Kercke
Ribadineira, P., Rosweydus, H., S.J.
Antwerpen
Verkocht € 100
4025 [Biologie] VERVALLEN
Conrad Loddiges & Sons / George Cooke
London
€ 1 - € 1
4026 [Bijbels] The Holy Bible containing the Old and New Testaments
Cambridge
€ 100 - € 200
4027 [Bijbels] Bijbel bevattende al de boeken van het Oude en Nieuwe Testament volgens de staten-overzetting
Dr. A.W. Bronsveld
Amsterdam
€ 20 - € 40
4028 [Bijbels] Y Bibl Cyssegr-lan gyda nodau esponiadol. Sylwadau ymarferol a chyfeirladau gwerthfawr gan y Parch. Peter Williams. Dan olygiaeth y Parch. J.R. Kilsby Jones. Y Bibl Sanctaidd, sef yr hen des
Llundain (= London)
€ 70 - € 140
4029 [Bijbels] Les Traits de l’Histoire Universelle, sacree et profane.
Le Maire
Amsterdam
€ 50 - € 100
4030 [Geschiedenis] De Israëlieten te Mekka
Dr. R. Dozy
Haarlem
€ 20 - € 40
4031 [Biologie] De Vrouw haar bouw en haar inwendige organen
Dr. Aletta H. Jacobs
Deventer
Verkocht € 45
4032 [Kunst] Jozef Israëls
Carel L. Dake
Amsterdam
€ 100 - € 200
4033 [Architectuur] Bouwkundige Leercursus, ten gebruike der Koninklijke Militaire Akademie handleiding tot de kennis der Burgerlijke en Militaire Bouwkunst [Totaal 2]
Breda
€ 100 - € 200
4034 [Literatuur] The Works of Charles Dickens [Totaal 19]
Charles Dickens
London
Verkocht € 45
4035 [Tijdschriften] Le Magasin Pittoresque
M. Édouard Charton
Paris
Verkocht € 10
4036 [Medicijnen] Handleiding bij het Onderwijs in Receptuur [Totaal 2]
M.J. Schröder
Groningen
€ 10 - € 20
4037 [Geschiedenis, Kunst] Kennisse der aloude en hedendaagsche gedenkpenningen. Zynde hier bygevoegd veele nieuwe ondekkingen; Als mede Eene Lyst van alle de Romeinsche keizers en keizerinnen, vorsten ...
Lodewyk Joberts
Leiden
€ 50 - € 100
4038 [Geschiedenis, Kunst] La Médaille et les Médailleurs.
Jean Babelot
Paris
Verkocht € 10
4039 [Geschiedenis] Mr. A.W. Engelen’s Geschiedenis [Totaal 3]
Mr. A.W. Engelen
Groningen
€ 50 - € 100
4040 [Religie] De Voornaamste Godsdiensten - Het Islamisme
Dr. R. Dozy
Haarlem
Verkocht € 20
4041 [Kinderboeken] Kinderliederen en Nieuwe Kinderliederen
Jan Pieter Heije (1809-1876)
Amsterdam
Verkocht € 30
4042 [Theater] Oeuvres de Molière - tome IV
Molière (1622-1673)
Paris
€ 30 - € 60
4043 [Geschiedenis] Krijgs- en geschiedkundige geschriften [Totaal 8]
Willem Jan Knoop
Schiedam
Verkocht € 100
4044 [Geschiedenis] Dagh-Register gehouden int Casteel Batavia van passerende der ter plaetse als over geheel Nederlandsch-India. [Totaal 3]
Verkocht € 90
4045 [Geschiedenis] Brieven van en aan Mr. H.J.van de Graaff 1816-1826. Eene bijdrage tot de kennis der Oost-Indische bestuurstoestanden onder de regeering van G.A.G.P.baron van der Capellen [Totaal 2]
Ph. van der Kemp
’s-Gravenhage
€ 60 - € 120
4046 [Theater] Oeuvres de Molière précédées d’une Notice sur sa Vie et ses Ouvrages par M. Sainte-Beuve [Totaal 2
Molière (1622-1673)
Paris
€ 10 - € 20
4047 [Dichtkunst] Al de Dichtwerken van Joost van Vondel [Totaal 2]
Dr. J. van Vloten / Joost van den Vondel
Schiedam
€ 20 - € 40
4048 [Geneeskunde] Handboek voor de kennis der geneesmiddelen ten behoeve van Beoefenaars der genees- heel- en artsenijbereidkunde [Totaal 2]
W.H. de Vriese
’s-Gravenhage / Amsterdam
€ 50 - € 100
4049 [Geneeskunde] Diverse boeken over Geneeskunde [Totaal 3]
€ 20 - € 40
4050 [Geschiedenis] Historia Vniversalis : breviter ac perspicve exposita in antiqvam, et medii aevi ac novam divisa ; cvm notis perpetvis.
Christoph Cellarius (1638-1707)
Ienae (= Jena)
Verkocht € 35
4051 [Opvoedkunde] Prijsverhandelingen over de natuurlijke opvoeding der kinderen in de twee eerste jaaren van hun leven
G. Bakker / J.Vitringa Coulon
Amsterdam
€ 40 - € 80
4052 [Bijbels] Dat is De Gantsche H. Schrift vervattende alle Canonijke Boeken des Ouden en Nieuwen Testaments
Amsterdam
€ 40 - € 80
4053 [Literatuur, Geschiedenis] Louis Quinze / Régence [Totaal 6]
Alexandre Dumas (1802-1870)
Bruxelles
€ 20 - € 40
4054 [Middeleeuwse Literatuur] Reinaert
R. Dijkstra
Rotterdam
€ 10 - € 20
4055 [Dichtkunst] Dichtwerken van Mr. Hieronymus van Alphen [Totaal 3]
Mr. Hieronymus van Alphen / Mr. J.I.D. Nepveu
Utrecht
€ 20 - € 40
4056 [Kunst] Le Costume, Les Armes, Les Utensiles, Objets Mobiliers etc. chez les peuples Anciens et Modernes
Friedrich (Fredéric) Hottenroth (1840-1917)
Paris
Verkocht € 60
4057 [Liturgische Muziek] Losse Bladen [Totaal 6]
Verkocht € 10
4058 [Geschiedenis, Topografie] Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland
J. Wagenaar
Amsterdam
Verkocht € 100
4059 [Topografie] Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, twintigste deel, vervattende eenen aanvang der beschrijving van Stad en Lande
Amsterdam, Leiden, Dord en Harlingen
Verkocht € 40
4060 [Geschiedenis] Verhandeling over de leenroerigheid van het graafschap in Holland, van der zelver oorsprong, eigenschap en vernietiging: Mitsgaders eenige aanmerkingen op het werk van den heer Mr. Gera
Frans van Mieris
Leiden
Verkocht € 20
4061 [Literatuur] The Works of Samuel Johnson LLD, a New Edition in Twelve Volumes [Totaal 10]
Samuel Johnson (1709-1784)
London
€ 40 - € 80
4062 [Topografie, Geschiedenis] The History of Rome from the Foundation of the city of Rome, to the destruction of the Western Empire
Oliver Goldsmith (1728-1774)
London
€ 20 - € 40
4063 [Topografie, Geschiedenis] Nederlands Geschiedenis en Volksleven in Schetsen
Jacob van Lennep / J. ter Gouw / W. Moll
Leiden
€ 20 - € 40
4064 [Literatuur] Charles Dickens a Gossip about his Life Works and Characters
Thomas Archer / Charles Dickens (1812-1870)
London / Paris / New York / Melbourne
€ 50 - € 100
4065 [Kunst] Neerland’s Oude Kunst
J.F. van Someren / Wilm Steelink
Amsterdam
Verkocht € 20
4066 [Kunst] Eighteenth century colour prints : an essay on certain stipple engravers and their work in colour
Julia Frankau (1859-1916)
London
€ 100 - € 200
4067 [Dichtkunst] Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. [Totaal 2]
C.F. Gellerts
Amsteldam (= Amsterdam)
€ 200 - € 400
4068 [Filosofie] L. Annei Senecae Philosophi Opera Omni
Seneca (4vChr-65)
Lugdunum Batavorum (= Leiden)
€ 450 - € 900
4069 [Dichtkunst] Koren-Bloemen Nederlandse Gedichten van den Heere van Zuylichem
Constantijn Huygens (1596-1687)
Amstelredam (= Amsterdam)
€ 200 - € 400
4070 [Religion] De Godvruchtige Nagtmaal-Houding
Johan La Placette
Dordrecht
€ 60 - € 120
4071 [Geschiedenis] De Roem des vaderlands gehandhaafd in 1831
C. van der Vyver
Amsterdam
Verkocht € 30
4072 [Religion] De Lydens-Geschiedenis van den Zaligmaker en zyner eerste Navolgeren
Amsterdam
€ 60 - € 120
4073 [Geschiedenis] Batavische Out-Heeden, met de verhandeling over de drie uytloopen van den Rhyn
P. Cluverius
Amsterdam
€ 400 - € 800
4074 [Religie] Predikaatsien, en andere Stichtelyke Mengelstoffen over uitgeleze plaatsen van Godts H. Woort.
Jakobus Nylöe
Amsterdam
€ 80 - € 160
4075 [Literatuur] Peter Paars, in vijtien boeken
Lodewyk Baron van Holberg
Dordrecht
€ 60 - € 120
4076 [Geschiedenis, Dichtkunst] De Geuzen, Vaderlands Dichtstuk
Amsterdam
€ 20 - € 40
4077 [Dichtkunst] De Vrouwen; in vier zangen
Mr. H.A. Spandaw
Groningen
€ 20 - € 40
4078 [Kunst, Religie] Tafereelen des O. en N. Testaments
Claas Bruin / S. Fokke / J. Folkema
Amsterdam
Verkocht € 160
4079 [Geschiedenis, Rusland] Oude en nieuwe staat van ’t Russische of Moskovische keizerryk, Behelzende eene uitvoerige historie van Rusland en deszelfs groot-vorsten
Joh. Frederik Reitz / J.C. Philips
Utrecht
Verkocht € 380
4080 [Bijbels] Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met ontrent vierhonderd printverbeeldingen in koper gesneeden.
Pieter Mortier / Jan Luyken
Amsterdam
€ 20 - € 40
4081 [Geschiedenis, Frankrijk] Histoire de Napoleon
de Norvins
Bruxelles
Verkocht € 30
4082 [Kunst, Militaire Geschiedenis] De Stokvischorders
Willem Staring Jr. / Lodewijk Mulder
Haarlem
Verkocht € 20
4083 [Geschiedenis, WWI] The Great War The Standard History of the All-Europe Conflict [Totaal 3]
H.W. Wilson
London
€ 20 - € 40
4084 [Klassieken] De Ilias / De Odussee [Totaal 2]
Homeros / Mr. C. Vosmaer
Leiden
€ 10 - € 20
4085 [Filosofie] Brieven over het natuurregt Aan Den Heer Paulus Van Hemert
Johannes Kinker (1764-1845)
Amsterdam
Verkocht € 20
4086 [Geschiedenis] Historie der Waereld [Total 9]
J.F. Martinet
Amsterdam
€ 80 - € 160
4087 [Literatuur] Eerste druk - Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij
Multatuli (=Eduard Douwes Dekker) (1820-1887)
Amsterdam
€ 300 - € 600
4088 [Literatuur] Brieven van Multatuli - eerste drukken [Totaal 6]
Multatuli (=Eduard Douwes Dekker) (1820-1887)
Amsterdam
€ 20 - € 40
4089 [Literatuur] Ideën van Multatuli [Totaal 7]
Multatuli (=Eduard Douwes Dekker) (1820-1887)
Amsterdam
€ 140 - € 280
4090 [Religie] Le Mois de Marie ou Le Mois de Mai
F. Lalomia
Tours
€ 10 - € 20
4091 [Geschiedenis] Les Vies des Hommes Illustres de Plutarque, traduites en Francois, Tome III
Mr. Dacier
Amsterdam
€ 20 - € 40
4092 [Klassieken] Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire [Totaal 10]
[Barthelemy]
Paris
Verkocht € 300
4093 [Literatuur] Focquenbroch; Alle de Wercken
Willem Godschalck van Focquenbroch (1640-1670)
Amsterdam
Verkocht € 200
4094 [Dichtkunst] Zeeusche Nachtegael, Ende des Selfs Dryderley Gesang
Adriaen Pietersz van der Venne (1589-1662)
Middelburg
Verkocht € 1,600
4095 [Religie] Alle Volgeestige Werken van Jan De Brune de Jonge
Jan de Brune de Jonge
Harlingen
Verkocht € 270
4096 [Fabelen] Gellerts Fabelen en Vertelsels [Totaal 3]
Christian Fürchtegott Gellert
Amsterdam
Verkocht € 40
4097 [Dichtkunst] Zinne-beelden, oft Adams appel. Verciert met seer aerdige Const-Plaeten musgaders syne oude ende nieuwe ongemeene Bruydt-lofs ende Zege-zangen.
Jan van der Veen
Amsterdam
Verkocht € 320
4098 [Geschiedenis] D’oude chronijcke ende historien van Holland (met West-Vriesland) van Zeeland ende van Utrecht
Wouter van Gouthoeven
Dordrecht
Verkocht € 240
4099 [Dichtkunst] Gedichten van J. Antonides vander Goes
J. Antonides vander Goes
Amsterdam
Verkocht € 80
4100 [Dichtkunst] Gedichten van P.C. Hooft [Totaal 2]
F. A. Stoet
Amsterdam
Verkocht € 15
4101 [Dichtkunst] Parnas of de Zang-Godinnen van een Schilder
W.V. Swaanenburg
Amsterdam
Verkocht € 64
4102 [Dichtkunst] Pampiere Wereld ofte Wereldsche Oeffeninge
Ian Hermans Krul
Amsterdam
Verkocht € 320
4103 [Dichtkunst] Hertspieghel en andere Zede-Schriften
H. L. Spieghel
Amsterdam
Verkocht € 110
4104 [Dichtkunst] De Vol-Geestige Werken, bestaande in lust en onlust in den hemel.
Salomon van Rusting
Amsterdam
Verkocht € 160
4105 [Spreekwoorden en Wijsheden] Voorbeeldzels Der OUDE WYZEN...
Johannes Duikerius, S.T.C.
Amsterdam
Verkocht € 70
4106 [Topografie] Noordhollandsche Arkadia
Claas Bruin
Amsterdam
Verkocht € 190
4107 [Geschiedenis] Batavische Arcadia, Door de E. Heer I. van Heemskerk Raetsheer indien Hogen Raet- van Hollant- & c.
I. van Heemskerk
Amsterdam
Verkocht € 90
4108 [Theater] Lucifer, samengebundeld met acht andere treurspelen in één band.
J. V. Vondel et al.
Verkocht € 460
4109 [Geschiedenis] Hollandse Jaar-Boeken of Rijm-Kronijk
Melis Stoke
Leiden
Verkocht € 290
4110 [Filosofie] Des Weerelds Dool-om-berg ont-doold op Dool-in-bergh
Everard Meyster
Utrecht
Verkocht € 190
4111 [Dichtkunst] Alle de Werken van W.V. Focquenbroch [Totaal 2]
Abraham Bógaert
Amsterdam
Verkocht € 110
4112 [Topografie] Hoorns Buiten-Singel
R. Westerop
Hoorn
Verkocht € 130
4113 [Geschiedenis] Medalische Historie der Republyk van Holland
Heer Bizot
Amsterdam
Verkocht € 190
4114 [Emblemata, Poëzie] Zinnebeelden getrokken uit Horatius Flaccus Naer de geestrijke vinding van den geleerden Otto van Veen Op de zeden toegepast;
Otto van Veen, Antoni Jansen, van Tergoes
Amsterdam
Verkocht € 180
4115 [Facsimile] TOONNEEL DER STEDEN uit de Blaeu Atlas
Joan Blaeu
Amsterdam/Brussel
Verkocht € 80
4116 [Cats] Alle de wercken So ouden als nieuwen, Van de Heer JACOB CATS, Ridder, 2e druk [Totaal 2]
Cats
Amsterdam
Verkocht € 800
4117 [Archeologie] Pompeji Die Neuesten Ausgrabungen von 1874 bis 1881
Emil Presuhn
Leipzig
Verkocht € 80
4118 [Poëzie] Gedichten van Hubert Korneliszoon Poot [Totaal 3]
Amsterdam/Delft
Verkocht € 64
4119 [Dichtkunst] Thirsis Minnewit / De Vrolyke Zang-Godin
Amsterdam
Verkocht € 120
4120 [Dichtkunst] Spiegel van den Ouden ende Nieuwen Tijdt
Jacob Cats (1577-1660)
Dordrecht
Verkocht € 160
4121 [Theater] Gestrafte Ontugt Vertoont in de Liefde van Helionore, en Zanobio / Het Beleg en Ontset van Alkmaar, voorgevallen in den Jaare 1573
Johannes van Toledo (J. van Toledoo)
Amsterdam
Verkocht € 220
4122 [Geschiedenis, Topografie] Chronyk van Medenblik / Chronyk van de gantsche oude heerlykheydt van het dorp Schagen / Vervolg op den Chronyk van Medenblik [Totaal 2]
Dirkburger van Schoorel
Hoorn
Verkocht € 151
4123 [Theater] Lichte Klaertje
J. Noozeman
Amsterdam
Verkocht € 100
4124 [Theater] Constantinus de groote, eerste Christen’ Keiser. Treurspel.
Pieter Bernagie (1626-1699)
Amsterdam
Verkocht € 40
4125 [Theater] De Meid Juffrouw
Pieter de la Croix (1636-1687)
Amsterdam
Verkocht € 55
4126 [Theater] Stratonice. Treurspel.
Philippe Quinault (1635-1688)
Amsterdam
Verkocht € 20
4127 [Dichtkunst] Nagelaten Dichtwerken van Juliana Cornelia Baronesse de Lannoy
Juliana Cornelia Baronesse de Lannoy (1738-1782)
Leiden
Verkocht € 24
4128 [Theater] Den Persiaansche Zydewever
Jacob Campo Weyerman (1677-1747)
Verkocht € 190
4129 [Literatuur] Libri novem factorum dictorumque memorabilium
Abraham Torrenius / Valerius Maximus
Leidae (= Leiden)
Verkocht € 32
4130 [Literatuur] Werken
Pieter Corneliszoon Hooft (1581-1647)
Amsterdam
Verkocht € 160
4131 [Theater] Alle de Wercken so spelen gedichten brieven en kluchten van den gheest-rijcken poeet Gerbrand Adriaensz. Bredero Amsterdammer.
Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618)
Amsterdam
Verkocht € 1,000
4132 [Satire] Tafereel van de Belacchende Werelt
Adriaen van de Venne
Den Haag
Verkocht € 800
4133 [Emblemata en fabels] Iohannis de Brunes I.C. Emblemata of Zinne- werck: voorghestelt, In Beelden, ghedichten...
Johannis de Brune (De Oude)
Amsterdam
Verkocht € 240
4134 [Literatuur] Het eerste deel van ’t Bancket-werck van Goede Gedachten, en Het tweede Deel Van ’t Bankket-werk van goede gedagten...
Johan de Brune
Middelburg
Verkocht € 64
4135 [Dichtkunst] Alle de wercken, so ouden als nieuwe, van den heer Iacob Cats, Ridder, oudt Raedtpensionaris van Hollandt, etc. [Totaal 2]
Jacob Cats (1577-1660)
Amsterdam
€ 700 - € 1,400
4136 [Kunst, Klassieke Literatuur] Tafereel, of beschryving van den prachtigen tempel der zang-godinnen, vertoond in LX. heerlyke kunststukken. : Behelzende alle de voornaemste geschiedenissen van de fabel
Bernard Picart le Romain / Antoine Beaumarchais
Amsterdam
Verkocht € 600
4137 [Dichtkunst] Equitis otiorum libri sex
Constantini Hugenii (= Constantijn Huygens 1596-1687)
Harlemi (= Haarlem)
Verkocht € 720
4138 [Filosofie] Lingua, dat is de Tonge: leerende hoe de mensche sijn.
Desiderius Erasmus (1466-1536)
’s Gravenhage
Verkocht € 240