Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Resultaten

V32|30.6.2015

4001-4500 Boeken - Antiquarisch


Oude-, Antieke en Zeldzame Boeken.

upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
4001 [Almanakken, Utrecht] Acht en Een. Almanak voor 1881
Utrecht
€ 20 - € 50
4002 [Klassieken] Voyage du jeune Anacharsis en Grèce, dans le milieu du quatrième siècle avant l’ère vulgaire [Totaal 10]
Paris
€ 480 - € 1,200
4003 [Bijbels] The Family Bible with Copious Notes and Marginal References
London, Edinburgh & Glasgow
€ 50 - € 150
4004 [Geschiedenis, Koningshuis] Beknopte Historie der Lotgevallen betreffende het doorluchtig Huis van Oranje en Nassau
W. de V. / F.S.W.
Amsteldam (=Amsterdam)
Verkocht € 165
4005 [Geschiedenis] Naauwkeurig verslag van de zo onverwachte als roemrijke en te gelijk eerste zeetogt van Neerlands dapperen admiraal generaal Willem den Vijfden benevens deszelfs luisterrijke aankomst..
Verkocht € 165
4006 [Kunst, Religie] Tafereelen des O. en N. Testaments
Claas Bruin / S. Fokke / J. Folkema
Amsterdam
€ 200 - € 600
4007 [Geschiedenis, Rusland] Oude en nieuwe staat van ’t Russische of Moskovische keizerryk, Behelzende eene uitvoerige historie van Rusland en deszelfs groot-vorsten
Joh. Frederik Reitz / J.C. Philips
Utrecht
€ 400 - € 1,000
4008 [Bijbels] Historie des Ouden en Nieuwen Testaments, verrykt met ontrent vierhonderd printverbeeldingen in koper gesneeden.
Pieter Mortier / Jan Luyken
Amsterdam
Verkocht € 40
4009 [Geschiedenis, Religie] Brief raakende zekere thans zweevende geschillen in Vriesland
Johannes Stinstra
Leiden
Verkocht € 75
4010 [Geschiedenis, Frankrijk] Histoire de Napoleon
de Norvins
Bruxelles
€ 50 - € 150
4011 [Geschiedenis] Bericht wegens de gesteltenisse der hooge vergaderingen en collegien, in ’s-Gravenhage
’s-Gravenhage
Verkocht € 75
4012 [Geschiedenis] Merkwaardigheden uit de Vaderlandsche Geschiedenis
P.N. Muyt
Zalt-Bommel
Verkocht € 30
4013 [Geschiedenis, Topografie] Chronyke der Stadt Deventer, van de oudste geheugenisse af tot het vredejaer van 1648
Arnold Moonen
Deventer
Verkocht € 50
4014 [Judaïca] Dreamers of the Ghetto [Totaal 2]
Leipzig
€ 10 - € 30
4015 [Woordenboeken] Algemeene Kunstwoordentolk
J. Kramers Jz.
Gouda
€ 10 - € 30
4016 [Natuurwetenschappen] De natuurkunde uit ondervindingen opgemaakt
Jean Théophile Desaguliers (1683-1744)
Amsterdam
Verkocht € 500
4017 [Literatuur] Goethe’s Werke Auswahl in Sechszehn bände [Total 4]
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Leipzig
€ 10 - € 30
4018 [Geschiedenis, Frankrijk] Histoire de la Revolution Francaise depuis 1789 jusqu’en 1814
Mignet
Paris
Verkocht € 30
4019 [Literatuur] Ein Kampf um Rom [Totaal 3]
Felix Dahn
Leipzig
€ 10 - € 30
4021 [Kinderboeken] Een Aardig Prentenboek met Leerzame Vertellingen
W.P. Razoux
Schiedam
Verkocht € 10
4022 [Topografie] Atlas van het Koningrijk Belgie
H. Reding / P.J. Mendel
’s Gravenhage
€ 100 - € 300
4023 [Kunst, Militaire Geschiedenis] De Stokvischorders
Willem Staring Jr. / Lodewijk Mulder
Haarlem
€ 30 - € 120
4024 [Kinderboeken] Lebende Bilder
Lothar Meggendorfer
München
Verkocht € 300
4025 [Geschiedenis, WWI] The Great War The Standard History of the All-Europe Conflict [Totaal 3]
H.W. Wilson
London
€ 30 - € 120
4026 [Geschiedenis, Topografie, Australië] Ontdekkings-reis naar het Groote Zuidland anders Nieuw Holland
Matthew Flinders
Haarlem
Verkocht € 800
4027 [Geschiedenis, Almanakken] Almanak voor de studenten aan de Akademie te Utrecht. [Totaal 2]
Jan Gerard van Terveen
Utrecht
Verkocht € 40
4028 [Klassieken] De Ilias / De Odussee [Totaal 2]
Homeros / Mr. C. Vosmaer
Leiden
€ 20 - € 50
4029 [Filosofie] Brieven over het natuurregt Aan Den Heer Paulus Van Hemert
Johannes Kinker (1764-1845)
Amsterdam
€ 40 - € 120
4030 [Geschiedenis, Topografie] Versailles Palais Musée Jardins
Paris
€ 50 - € 150
4031 [Geschiedenis] Historie der Waereld [Total 9]
J.F. Martinet
Amsterdam
€ 120 - € 300
4032 [Dichtkunst] Hausbuch aus Deutschen Dichtern seit Claudius
Theodor Storm
Leipzig
€ 20 - € 50
4033 [Literatuur] Eerste druk - Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij
Multatuli (=Eduard Douwes Dekker) (1820-1887)
Amsterdam
€ 400 - € 1,000
4034 [Literatuur] Multatuli - eerste drukken
Multatuli (=Eduard Douwes Dekker) (1820-1887)
Verkocht € 220
4035 [Literatuur] Brieven van Multatuli - eerste drukken [Totaal 6]
Multatuli (=Eduard Douwes Dekker) (1820-1887)
Amsterdam
€ 30 - € 90
4036 [Literatuur] Millioenen-Studiën - Eerste Druk
Multatuli (=Eduard Douwes Dekker) (1820-1887)
Delft
Verkocht € 40
4037 [Literatuur] Ideën van Multatuli [Totaal 7]
Multatuli (=Eduard Douwes Dekker) (1820-1887)
Amsterdam
€ 200 - € 600
4038 [Biologie] Het Menschelijk Lichaam, zijne bouw en zijne inwendige organen
Dr. Schmidt
Deventer
Verkocht € 10
4039 [Kinderboeken] Van Koetjes
Christine Doorman
Utrecht
Verkocht € 10
4040 [Almanakken] Cadeau des Muses, ou Almanach Universel, Étrennes utiles et agreables
Bree l’ainé
Falaise / Paris / Rouen
€ 30 - € 120
4041 The Divine Panoply, or, a Suit of Armour for the Soldier of Christ
Rev. Hugh Stolwell
London
€ 20 - € 50
4042 [Biologie] Flore Belge
Dr. J.D. Hannon
Bruxelles
€ 30 - € 120
4043 [Geschiedenis] Der Griken en Romeynen Kryghs-Handel
Johan van Paffenrode
Gorinchem
Verkocht € 70
4044 [Dichtkunst] Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd. [Totaal 2]
C.F. Gellerts
Amsteldam (= Amsterdam)
€ 250 - € 450
4045 [Kunst, Porselein] Sammlung Carl Jourdan Porzellan
Verkocht € 30
4046 [Architectuur] Description Historique de l’Abbaye Royale d’Hautecombe
Baron Joseph Jacquemoud
Chambéry
Verkocht € 10
4047 [Geschiedenis] Om de Oude Wereldzee [Totaal 2]
Dr. Abraham Kuyper (1837-1920)
Amsterdam
Verkocht € 25
4048 [Boekdrukkunst] Handboek ter beoefening der boekdrukkunst in Nederland, voorafgegaan van eene beknopte geschiedenis dezer kunst
Pieter Marius van Cleef
Hilversum
Verkocht € 85
4049 [Religie] Den Roomschen Uylenspiegel ofte Lusthof der Catholijken
Jacobus Lydius
Amsterdam
€ 200 - € 600
4050 [History, Amsterdam] Amsterdamsche Buitensingel, nevens de omleggende dorpen, opgeheldert door aanteekeningen overe veele voornaame geschiedeniszen
Daniel Willink (1676-1722)
Amsterdam
Verkocht € 90
4051 [Religie] Le Mois de Marie ou Le Mois de Mai
F. Lalomia
Tours
€ 20 - € 50
4052 [Almanacs] Almanak voor het Schone en Goede 1853
Amsterdam
€ 10 - € 30
4053 [Boekdrukkunst] Verhandeling over de uitvinding der boekdrukkunst
W.H.J. van Westreenen
’s Hage
Verkocht € 50
4054 [Postincunabelen] De Libero Arbitrio diatribe siue Collatio / De Servo Arbitrio Mar. Lutheri ad D. Erasmum Roterodamum
Desiderius Erasmus (1466-1536) / Martin Luther (1483-1546)
Coloniae (=Köln) / Vvittembergae (=Wittenberg)
Verkocht € 6,500
4055 [Geschiedenis] Les Vies des Hommes Illustres de Plutarque, traduites en Francois, Tome III
Mr. Dacier
Amsterdam
€ 30 - € 120
4056 [Kunst, Topografie] L’Italie, la Sicile, les Iles Éoliennes, l’Ile d’Elbe, la Sardaigne, Malte, l’ile de Calypso, etc.
De la Chavanne / Farjasse
Paris
Verkocht € 170
4057 [Toneel] Laurens Koster Toneelstuk met Zang
A. Loosjes
Haarlem
Verkocht € 65
4058 [Literatuur] Clair de Lune [Totaal 2]
Guy de Maupassant (1850-1893)
Paris
€ 30 - € 90
4059 [Literatuur] Franse Literatuur [Totaal 8]
€ 30 - € 90
4060 [Literatuur] Franse Literatuur [Totaal 8]
€ 30 - € 90
4061 [Literatuur] Jocelyn [Totaal 2]
Alphonse de Lamartine
Paris
€ 40 - € 120
4062 [Literatuur] L’Intelligence des Fleurs
Maurice Maeterlinck
Paris
€ 30 - € 80
4063 [Filosofie] Plutarchi Chaeronei gravissimi et philosophi et historici Vitae comparatae illustrium virorum, graecorum et romanorum
Plutarchus (45-120)
Basilae (= Basel)
Verkocht € 230
4064 [Filosofie] Omnia Divini Platonis Opera. Tralatione Marsilii Ficini, emendatione et ad graecum codicem collatione Simonis Grynae
Plato (427 - 347)
Basilae (= Basel)
€ 400 - € 1,200
4065 [Filosofie] Exercitia Spiritualia s.p. Ignatii Loyolae / Directorium in Exercitia Spiritualia S.P. Ignatii.
Íñigo López de Loyola (= Ignatius van Loyola) (1491-1556)
Antverpiae (= Antwerpen)
Verkocht € 80
4066 [Wetenschap] Traité de paix entre Descartes et Newton, précédé des vies littéraires de ces deux chefs de la physique moderne
Aimé-Henri Paulian (1722-1801)
Avignon
€ 60 - € 120
4067 [Judaïca] Machzor boekjes [Totaal 8]
W. Heidenheim
Rödelheim
€ 30 - € 90
4068 [Filosofie] L. Annei Senecae Philosophi Opera Omni
Seneca (4vChr-65)
Lugdunum Batavorum (= Leiden)
€ 600 - € 1,200
4069 [Dichtkunst] Koren-Bloemen Nederlandse Gedichten van den Heere van Zuylichem
Constantijn Huygens (1596-1687)
Amstelredam (= Amsterdam)
€ 300 - € 600
4070 [Religion] De Godvruchtige Nagtmaal-Houding
Johan La Placette
Dordrecht
€ 90 - € 180
4071 [Geschiedenis] De Roem des vaderlands gehandhaafd in 1831
C. van der Vyver
Amsterdam
€ 50 - € 150
4072 [Religion] De Lydens-Geschiedenis van den Zaligmaker en zyner eerste Navolgeren
Amsterdam
€ 100 - € 300
4073 [Geschiedenis] Batavische Out-Heeden, met de verhandeling over de drie uytloopen van den Rhyn
P. Cluverius
Amsterdam
€ 500 - € 1,800
4074 [Religie] De Wonderen des Alder-Hoogsten vertoont inde opkomst van ’t Verenigd Nederland
Abraham vande Velde
Amsterdam
Verkocht € 60
4075 [Geschiedenis] Vaderlandsche Historie, Negende Deel.
Jan Wagenaar (1709-1773)
Amsterdam
Verkocht € 80
4076 [Religie] Predikaatsien, en andere Stichtelyke Mengelstoffen over uitgeleze plaatsen van Godts H. Woort.
Jakobus Nylöe
Amsterdam
€ 100 - € 200
4077 [Religie] Het Schat-Boeck der Christelycke Leere
Zacharias Ursinus (= Zacharias Baer, 1534-1583)
Leyden
Verkocht € 80
4078 [Literatuur] Peter Paars, in vijtien boeken
Lodewyk Baron van Holberg
Dordrecht
€ 80 - € 160
4079 [Geschiedenis, Dichtkunst] De Geuzen, Vaderlands Dichtstuk
Amsterdam
€ 50 - € 100
4080 [Geschiedenis] De Weelde in Nederland, met ophelderende aantekeningen en bijvoegzels
Dordrecht
Verkocht € 150
4081 [Geschiedenis, Filosofie] De Weelde in Nederland / Brieven over de Weelde, als hoogst nadeelig voor deugd en geluk, en verderflijk voor den Burgerstaa
Leyden
Verkocht € 160
4082 [Dichtkunst] De Vrouwen; in vier zangen
Mr. H.A. Spandaw
Groningen
€ 30 - € 90
4083 [Religie] De Tyd van Gevaar, en de Middelen ter Beveiliging; nevens de Weg tot Heiligheid
J. Hervey M.A.
Amsteldam (= Amsterdam)
Verkocht € 30
4084 [Biologie] De Plant in hare Ornamentale Behandeling
T.H.M. van Grieken
Rotterdam
Verkocht € 160
4085 [Sprookjes] Abendländische Tausend und Eine Nacht
J.P. Lyser
Meissen
Verkocht € 65
4086 [Biologie, Geneeskunde] Élémens de l’Art Vétérinaire. Traité de la conformation extérieure du cheva
C. Bourgelat
Paris
€ 50 - € 100
4087 [Klassieken] The Works of Virgil
Virgilius / Mr. Dryden
London
€ 200 - € 400
4088 [Biologie] Nederlandse Natuur [Totaal 5]
E. Heimans / Jac. P. Thijsse
Amsterdam
Verkocht € 45
4089 [Biologie] Planten-Atlas / Beelden uit de Inheemsche Plantenwereld [Totaal 2]
Verkocht € 35
4090 [Atlassen] Orbis Terrarum Antiquus
Christiano Theophilo Reichardo
Norimbergae (= Nüremberg)
€ 30 - € 90
4091 [Topografie] Beschrijvinge der Stad Leyden
Jan Jansz. Orlers (1570-1646)
Leiden
Verkocht € 280
4092 [Literatuur] Focquenbroch; Alle de Wercken
Willem Godschalck van Focquenbroch (1640-1670)
Amsterdam
€ 400 - € 1,600
4093 [Biologie] Natuurlyke Historie of Uitvoerige Beschryving der Dieren, Planten en Mineraalen [Totaal 6]
Amsterdam
Verkocht € 200
4094 [Literatuur, Religie] Gulden Spiegel ofte Opweckinge tot Christelijke Deugden
Jacob Coenraeds Mayvogel (ca. 1600 - ca. 1650)
Amsterdam
Verkocht € 120
4095 [Geschiedenis] Het groote tafereel der dwaasheid : vertoonende de opkomst, voortgang en ondergang der actie, bubbel en windnegotie, in Vrankryk, Engeland, en de Nederlanden, gepleegt en den jaare MDCC
Amsterdam
Verkocht € 500