Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Resultaten

V 01|3.3.2008

701-850 oude boeken


upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
701 Reintje de Vos.
[REINAART].- ALKMAAR, H. van.
Haarlem,
Verkocht € 100
702 Noctium Atticarum libri xx [...].
PRIJSBAND AMSTERDAM.- GELLIUS, A.
Leiden,
Verkocht € 150
703 De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot, door den beroemden Picart den Romein, en andere voornaame meesters [...] in ’t kooper gebragt.
CERVANTES SAAVEDRA, M. de.
Den Haag,
Verkocht € 360
704 Hardervicum antiquum ofte beschryvinge der stadt Harderwyck.
SCHRASSERT, J.
Harderwijk,
€ 150 - € 250
705 Comoediae, Phaedri, Fabulae Aesopiae, Publii Syri et aliorum veterum sententiae.
WAPENBAND BREDA.- TERENTIUS AFER, P.
Cambridge,
€ 150 - € 250
706 Gebouwen, gezigten, en oudheden der stad Amsterdam.
AMSTERDAM.-
Haarlem,
Verkocht € 240
707 Redenvoeringen over verscheide stoffen.
ST. CLARA, A. van.
Amsterdam,
€ 100 - € 150
708 Palamedes of vermoorde onnooselheyd. Treurspel, nunc cassum lumine lugent.
VONDEL, J. van.
Amsterdam,
Verkocht € 250
709 Lexicon propriorum et inde derivatorum nominum principum poetarum Latinorum.
WAPENBAND NIJMEGEN.- DORN SEIFFEN, G.
Utrecht,
Verkocht € 120
710 De cyri disciplina libri viii.
WAPENBAND DEN HAAG.- XENOPHON, A.
Leipzig,
€ 100 - € 180
711 A syllabic dictionary of the Chinese language; arranged according to the Wu-Fang Yuen Yin [...].
WELLS WILLIAMS, S.
Shanghai,
Verkocht € 200
712 A new, universal, and impartial history of England, from the earlies authentic records [...].
RAYMOND, G.F.
London,
Verkocht € 90
713 Charles le Brun et les arts sous Louis XIV [...].
JOUIN, H.
Paris,
Verkocht € 90
714 Beschryving der stadt Delft [...].
BOITET, R.
Delft,
Verkocht € 900
715 Opera quae supersunt omnia [...] Edidit Io. Casp. Orellius.
WAPENBAND GRONINGEN.- CICERO, M.T.
Zurich,
€ 150 - € 300
716 Lucis evangelicae sub velum sacrorum emblematum, reconiditae, pars tertia. Hoc est Caeleste Pantheon [...]
ENGELGRAVE, H.
Antwerpen
€ 350 - € 500
717 Max Havelaar, of de koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij.
MULTATULI (E. DOUWES DEKKER).
Amsterdam,
€ 300 - € 500
718 Verhandeling over eenige vroegere zeetogten der Nederlanders.
MOLL, G.
Amsterdam,
Verkocht € 70
719 Handboek voor de veldwachters, boswachters, en opzieners over de visscherijen.
Breda
Verkocht € 130
720 PAMFLETTEN.-
Verkocht € 1,000
721 Gezigten in Amerika naar afbeeldingen op de plaats zelve getekend.
BARTLETT, W.H.
Amsterdam,
Verkocht € 900
722 ALBUM AMICORUM.
R.O. Nauta.
(Franeker)
Verkocht € 1,300
723 Poesie album.
(STENFERT KROESE, A.J.)
(Olst)
Verkocht € 50
724 Nederlandsche tafereelen: of eene keurige verzameling van negen honderd fraaije gezigten [...]
NEDERLAND.-
Amsterdam,
Verkocht € 3,300
725 ALBUM AMICORUM.-
(Regio Deventer/Oldenzaal)
Verkocht € 200
726 ALBUM AMICORUM.-
(Utrecht, Neuenhaus)
Verkocht € 150
727 Chinese-English dictionary of the vernacular or spoken language of Amoy [...].
CARSTAIRS DOUGLAS, Rev.
London,
Verkocht € 150
728 Schouwtooneel der martelaren/Theatre des martyrs/Schaubuhne der Martyrer.
LUIKEN, J.
(Amsterdam)
€ 600 - € 1,000
729 La genealogie des illustres comtes de Nassau [...]
ORLERS, J.
Leiden,
Verkocht € 1,200
730 The elements of clock and watchwork, adapted to practice in two essays.
CUMMING, A.
London,
Verkocht € 450
731 Frederick Hendrick van Nassauw prince van Orangien zyn leven en bedryf.
COMMELIN, I.
Utrecht
Verkocht € 1,500
732 Histoire des Jouets
H.R. d’Allemagne
Parijs
€ 950 - € 1,450
733 Geschiedenis van de togten en ontdekkingen der Nederlanders, in Aziën, Africa, America en Australië, van het laatst der 16e eeuw tot op onzen tijd. Een leesboek voor de jeugd.
WEEDA, P.
Dordrecht,
Verkocht € 100
734 Chr. I.G. Stedmann’s Reisen in Surinam für die Jugend bearbeitet.
STEDMAN, J.G.- SCHULZ, M.
Berlin,
Verkocht € 420
735 De stichting der Vereenigde O.I. Compagnie. Akademisch proefschrift.
CHYS, J.A. van der.
Leiden,
Verkocht € 130
736 De planter van St. Domingo.
MULLER, K.
Gouda,
Verkocht € 40
737 Reizen over Moskovie, door Persie en Indie.
BRUIN, C. de.
Amsterdam,
Verkocht € 5,200
738 D’Amboinsche rariteitenkamer.
RUMPHIUS, G.E.
Amsterdam,
Verkocht € 1,500
739 Historia Gelrica. I.I. Pontani. I. Iansonii. Amsterdam. 1639
Johannes Isaac Pontanus
Verkocht € 1,600
740 Handvesten, Octroyen, Privilegien en Regten aan de Steda Vlaardingen... vergunt of bevestigt; enz...Johannes Gaillard, ’s-Graaven-Haage. 1772
Johannes Gaillard
€ 1,000 - € 1,200
741 Groot Werreldlyk Tooneel des Hertogdoms van Braband. Behelzende eene algemeene doch korte beschryving .... Braband. Jakob Le Roy. Christiaan van Lom. ’sGraavenhaage. 1730
Jakob Le Roy
Verkocht € 1,600
742 Hollandsche Arkadia in zeshonderd en meer afbeeldingen ... versierd met Tijtelplaaten, Platte-Gronden en Kaarten. J.S. van Esveldt-Holtrop. Amsterdam. 1807
A. Rademaker. C. Pronk. H. de Winter. D. Stoopendaal. J.C. Philips. J. Punt. L. Schenk e.a.
Verkocht € 5,800
743 Nederlandsche Flora en Pomona, beschreven en uitgegeven door ..Bestuur ..Pomologische Vereeniging te Boskoop. K.J.W. Ottolander e.a. Groningen. J.B. Wolters. 1879
A.J. Wendel
€ 1,800 - € 2,800
744 Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af.
WAGENAAR, J.
Amsterdam,
Verkocht € 480
745 Cartes et Figures, des Voyages, de Hawkesworth. chez Saillant & Nyon (et) Panckoucke. 1774. Atlasband
John Hawkesworth
€ 2,200 - € 3,200
746 Geschiedenis van Engelandt, Schotlandt en Ierlandt; ... In het Fransch beschreven ... In het Nederduitsch uitgegeven, en ... merkelyk vermeerdert en verandert door Jan Lodewyk Schuer.Amsterdam, Joh. C
amsterdam
€ 1,000 - € 1,500
747 Hoochgeroemde Joodsche Historien ende Boecken Noch Egesippus vande Ellendige Verstoringe der Stadt Jerusalem. Des wijdt-vermaerden Joodschen Historieschrijvers Boeken; [..]
Flavius Josephus
amsterdam
€ 200 - € 400
748 Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der nederduitsche sprake. [..]
Lambert ten Kate Hermansz.
amsterdam
Verkocht € 270
749 Wonderlijcke Op, ende Ondergang, van Tomaso Aniello, met de beroerten tot Neapolis.
alexander giraffi
Haarlem
€ 100 - € 200
750 Publius Virgilius maroos Wercken
vertaald door L.V.Vondel
Amsterdam
€ 80 - € 150
751 One thousend processes in manufactures and experiments in chemistry(...). Vierde druk, 1823. Met frontispiece in aquatint en 19 gravures.
Mackenzie, Colin
€ 120 - € 240
752 Eenzaam buitenleven
Sluiter, W.
Amsterdam
€ 50 - € 100
753 Nederlands Displegtigheden, vertoonende de plegtige gebruiken aan den dis in het houden van Maaltyden, en het drinken der Gezondheden onder de Oude Batavieren, en vorsten, Graaven, Edelen, en andere i
K. van Alkemade en P. Van der Schelling
Rotterdam
Verkocht € 115
754 M.C. Lacretelle: Histoire de France pendant le dix-huitième siècle. Met originele documenten, brieven, gravures
Met orig. brieven van o.a. Louis XIV, Louis XV, Napoleon Bonaparte
Parijs
Verkocht € 4,400
755 Flavius Josephus Alle de werken van Behelzende 20 boeken van de Joodsche Oudheden.Het verhaal van zyn eigen leven.De historie van de oorlogen der Jooden tegen de Romeinen, [..], Overgebragt door W.Sew
Flavius Josephus, ill Jan en Kaspar Luiken
Amsterdam, Delft
Verkocht € 800
757 Oud amsterdam afbeeldingen der voornaamste gebouwen en gezichten uit den jare 1600-1790 naar P. Fouquet’s nieuwe atlas van Amsterdam
P. Fouquet
Allert de Lange
Verkocht € 100
758 Oeuvres Nouvelles de Gavarni Par-ci, par-la et Physionomies Parisiennes
100 Sujets
mm. aub. marc et cie
€ 250 - € 450
759 Samenspraken [...] uit het Latijn vertaald, en met kantteekeningen verklaard, van Pieter Rabus [...] Met byvoegsel van een samenspraak van Erasmus, die voor d’eerstemaal in ’t Latijn en Ho
ERASMUS, D.
Amsterdam,
Verkocht € 70
760 Faits memorables des empereurs de la Chine. Tires des annales Chinoises, dediés a Madame.
Parijs,
Verkocht € 600
761 Concilia omnia tam generalia, quam particularia, ab apostolorum temporibus in hunc usque diem [...] Tomus primus ea recense
CRABBE, P.
Keulen,
€ 700 - € 1,000
762 Algemeene Histori, beschreven door een gezelschap van geleerde mannen in Engeland, uit het Engelsch vertaatd(...). 38 stukken in 19 banden. Met 123 gravures
W.o. 55 uitslaande kaarten.
Utrecht
Verkocht € 950
7777 nederlands
Auteur
stad
€ 750 - € 1,500
8888 hgfjhgf
jhgf
jhgfjh
€ 10 - € 20