Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Aankomende veiling(en)

Resultaten

V 28|17.11.2014

4001-4500 Boeken - Antiquarisch


Oude-, Antieke en Zeldzame Boeken.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
4001 [Religie] Historie des Bijbels
€ 40 - € 80
4002 [Atlassen] Geïllustreerde Atlas der Geheele Aarde.
R. Noordhoff
Amsterdam
€ 30 - € 60
4003 [Geschiedenis] Nieuwe Spiegel der Jeught of Fransche Tyrannye
I. van der Putte
Amsterdam
Verkocht € 100
4004 [Geschiedenis] Het Orakel dezer Eeuw geraadtpleegt door de Vorsten van de Werelt
Amsterdam
Verkocht € 60
4005 Concept-Reglement van Gemeentebestuur der stad Hoorn
Hoorn
Verkocht € 10
4006 [Kinderboeken] De Oude Soldaat en andere Versjes voor Kinderen
Oom Dirk
Amsterdam
Verkocht € 200
4007 [Religie] Samlung einiger von dem seligen Ordinario Fratrum während seines aufenthalts in den Teutschen Gemeinen van Anno 1755 bis 1757 gehaltenen Reden an die Kinder
Graf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760)
€ 80 - € 160
4008 [Kookkunst] Praktisches Kochbuch für die gewöhnliche und feinere Küche
Henriette Davidis
Bielefeld
€ 50 - € 120
4009 [Geschiedenis] Bezwaren tegen den Geest der Eeuw
Mr. Isaac da Costa (1798-1860)
Leyden
€ 100 - € 220
4010 [Kermissen] Boerekermis
Lucas Rotgans (1645-1710)
Amsteldam (= Amsterdam)
Verkocht € 20
4011 [Religie] Der Offentliche Gemeinreden im Jahr 1747
Graf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760)
€ 60 - € 200
4012 [Religie] Fortlesung von David Cranzens Brueder Historie
Graf Nicolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760)
€ 80 - € 160
4013 [Toneelkunst] De comedie met den aankleven van dien, op de toets des onpartydigen oordeels van heidenen en christenen, aangeweesen bij eenige proefstukken uyt Aristoteles en Cicero
Een Liefhebber van Waarheid
Verkocht € 20
4014 [Religie] Historia Critica Sacrae Indulgentiae B. Mariae Angelorum
Mathias Grouwels (1666-1730)
Antverpiae (= Antwerpen)
Verkocht € 60
4015 [Religie] Nieuwe Leerredenen [Totaal 2]
J. van Loo
Utrecht
€ 20 - € 80
4016 [Amsterdam] Amsterdam in Schetsen
P.H. Witkamp
Amsterdam
€ 200 - € 500
4017 [Amsterdam] Amsterdam Voorheen en Thans
Amsterdam
Verkocht € 60
4018 [Middeleeuwse Literatuur] Thet Oera Linda Bok. Naar een Handschrift uit der dertiende eeuw.
Dr. J.G. Ottema
Leeuwarden
Verkocht € 20
4019 [Volkenkunde] Die Sitten der Völker. [Totaal 4]
Georg Buschan
Stuttgart
Verkocht € 20
4020 [Rechtsgeschiedenis] Tractatus Quinque de pactis jurisdictione, collationibus, transactionibus, et quaestionibus juris selectis
Arnoldus Vinnius (= Arnold Vinnen)
Trajecti ad Rhenum (= Utrecht)
€ 50 - € 120
4021 [Judaïca] De Jood in zijn Vaderland [Totaal 2]
G.C van Balen Blanken
Hoorn
€ 200 - € 500
4022 [Spotprenten] Bijvoegsel van de Amsterdammer [Totaal 4]
Johan Braakensiek (1858-1940)
Amsterdam
Verkocht € 225
4023 [Proefschrift] Specimen Theologicum exhibens Dissertationem De Oraculo Lamechi quod exstat Gen. V:29.
Theodoro Hasaeo (= Theodor Hase)
Bremae (= Bremen)
€ 40 - € 100
4024 [Ordonnantie, Vinologie] Publicatie, tot ampliatie en alteratie van haar edele mogende placcaat van den 24 september 1755.
A. Steengracht
Middelburg
€ 20 - € 50
4025 [Geschiedenis] Staatkundige Historie van Holland als mede Maandelykse Mercurius
Amsterdam
€ 20 - € 50
4026 [Dichtkunst] De Vier Jaargetyden
J. Macquet
Leyden
Verkocht € 80
4027 [Proefschrift, Theologie] Sacrificia Veteris Testamenti ht’vth et ’smvth [hebr.] inter se diversa et qvomodo ?
Christian Samuel Weiss / Johann Christian Schuberth
Lipsiae (= Leipzig)
€ 80 - € 120
4028 [Proefschrift, Rechten] Dissertatio Antiquario Juridica Inauguralis de Jure Cloacarum
Joannis Esgers / Henricus Jacobus Schomaker
Lugduni Batavorum (= Leiden)
Verkocht € 30
4029 [Topografie] De Aarde en haar Volken
Haarlem
€ 60 - € 120
4030 [Industrie] De Nederlandsche Industrie
Amsterdam
Verkocht € 50
4031 [Kinderboeken] Das Ferienbuch
Josefa Metz
Hannover
€ 10 - € 30
4032 La Divina Commedia
Dante Alighieri
Firenze
€ 50 - € 150
4033 Die Pflanzenwelt
Prof. Dr. Otto Warburg
Leipzig /Wien
Verkocht € 10
4034 [Dichtkunst] English Bards and Scotch Reviewers; A Satire.
Byron, George Lord
London
Verkocht € 20
4035 [Dichtkunst] The Pleasures of Memory with some Other Poems
Rogers, Samuel
London
Verkocht € 20
4036 [Geschiedenis] Handboek der Geschiedenis van het Vaderland
Mr. G. Groen van Prinsteren
Leiden
Verkocht € 10
4037 [Geografie] Reize te Voet door Ceylon
J. Haafner
Haarlem
Verkocht € 40
4038 Kennis en Kunst Geïllustreerd Volksboek. Bladen ter Algemeene Ontwikkeling
Dr. T.C. Winkler
Haarlem
€ 10 - € 30
4039 Reigen
Arthur Schnitzler
Berlin
Verkocht € 30
4040 [Literatuur] La Casa du Père Tom, ou Vie des Nègres en Amérique
Henriette Beecher Stowe
Paris
Verkocht € 10
4041 [Kinderboeken] Lot Vroege Kinderboeken [Totaal 6]
Verkocht € 20
4042 [Kinderboeken] Lot Vroege Kinderboeken [Totaal 7]
Verkocht € 20
4043 [Literatuur] Daphnis & Chloé
Longus
Paris
€ 10 - € 40
4044 [Geschiedenis] Ons Voorgeslacht [Totaal 6]
W.J. Hofdijk
Leiden
Verkocht € 20
4045 [Dichtkunst] Oeuvres de Alfred de Musset. Poésies
Alfred de Musset
Paris
€ 10 - € 30
4046 [Geografie] La Sicile / Die Insel Sicilien
Alain Manesson Mallet (1630-1706)
Frankfurt
Verkocht € 50
4047 [Religie] Sammlung auserlesener Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage der Christkatholischen kirche
Georg Wedel
Bamberg
€ 30 - € 60
4048 [Religie] Geschiedenis der Martelaren met een woord ter inleiding van Dr. A. Kuyper
D.A. Kuyper
Doesburg
€ 20 - € 40
4049 [Biologie] De Man en de Vrouw - Natuurlijke geschiedenis van den mensch, sedert zijn ontstaan, tot op onze dagen
Dr. A. Debay
Zwolle
Verkocht € 20
4050 [Religie] De zwaarste plaatzen der brieven van Paulus with: De zwaarste plaatzen der beide brieven van Paulus. [Total 2]
Petrus Curtenius (1716-1789)
Amsterdam
€ 40 - € 100
4051 [Toegepaste Kunst] Delftsch Aardewerk in het Rijksmuseum te Amsterdam. 97 Lichtdrukken naar de merkwaardigste origineelen in deze verzameling
Amsterdam
Verkocht € 10
4052 [Reizen] De Jonge Reiziger of Nuttige en Aangename Verhalen uit het leven en de bedrijven van Vreemde Volken
E. Hold
Rotterdam
Verkocht € 35
4053 [Religie] Het Kristelyke Leven van zyn begin, tot de Voltoojing in de Hemelsche Heerlykheit
Johan Scott Th. D & c.
Rotterdam
€ 20 - € 50
4054 [Religie] Volkomene Nederlandtsche Concordantie ofte woordt-register des nieuwen testaments. [Totaal 2]
Abraham Trommius (1633-1719)
Groningen
€ 50 - € 150
4055 [Literatuur] Anna Karénine [Totaal 2]
Leo Tolstoy (1828-1910)
Paris
€ 10 - € 30
4056 [Biologie] Botanisches Bilderbuch für Jung und Alt [Totaal 2]
Franz Bley
Leipzig
Verkocht € 25
4057 [Literatuur] Max Havelaar, of de Koffij-Veilingen der Nederlandsche Handel-maatschappij
Eduard Douwes Dekker (Multatuli)
Amsterdam
€ 150 - € 500
4058 [Literatuur] Spaansche Brabander
Gerbrand Adriaensz. Bredero (1585-1618)
Leeuwarden
Verkocht € 10
4059 [Literatuur] Lot Franse Literatuur [Totaal 4]
€ 10 - € 40
4060 [Literatuur] Lot Émile Zola [Totaal 5]
Émile Zola
Paris
€ 40 - € 180
4061 [Woordenboeken] Neder-Duitsch en Fransch Woorden-Boek, weleer te Saamengesteld
Pieter Marin / Ernst Zeydelaar
Dordrecht
€ 150 - € 400
4062 Lot Geschiedenis [Totaal 3]
Verkocht € 20
4063 [Kinderboeken] Lot uit het Engels vertaalde vroege Kinderboeken [Totaal 2]
Daniel Defoe / Jonathan Swift
Amsterdam
Verkocht € 20
4064 De Fabelen van La Fontaine nagevolgd door JJ.L. ten Kate
Gustave Doré (1832-1883) / J.J.L. ten Kate
Amsterdam
€ 50 - € 120
4065 [Religie] Bijbel [Totaal 2]
Amsterdam
€ 30 - € 70
4066 [Kinderboeken] Lot Vroege Kinderboeken [Totaal 2]
Verkocht € 25
4067 [Religie] A Voto Dordraceno. Toelichting op den Heidelbergschen Catechismus [Totaal 2]
Dr. Abraham Kuyper
Amsterdam
Verkocht € 10
4068 [Biologie / Religie] God-leerende Natuurkunde of eene Betooging van Gods wezen en eigenschappen, uit de beschouwing van de werken der Scheppinge
William Derham (1657-1735)
Leiden
Verkocht € 120
4069 [Geografie] Rome Ancienne et Moderne depuis sa fondation jusqu’a nos jours
Mary Lafon
Paris
€ 20 - € 50
4070 [Geschiedenis] Nederlands Geschiedenis en Volksleven [Totaal 2]
Jacob van Lennep / W. Moll / J. ter Gouw
Leiden
Verkocht € 10
4071 [Religie / Rechten] Cours Alphabetique et Methodique de Droit Canon. Mis en rapport avec le droit civil ecclesiastique, ancien et moderne; contenant tout ce qui peut donner une connaissance exacte, co
M. L’Abbé André
Paris
€ 30 - € 60
4072 [Jaargangen] Magazijn voor Roomsch Katholijken, ter verbreiding van nuttige kundigheden [Total 4]
€ 30 - € 60
4073 [Filosofie] Handt-Boecxken van Epictetus. Cebes Tarereel, Isocratis Vermaninge aen Demonicum, en Plutarchus Van de Op-voedinghe der Kinderen. Als oock mede ’t Mergh van de Nederlandtsche Spreeck
Epictetus (50-130)
Amsterdam
Verkocht € 60
4074 [Dichtkunst] Lot Nederlandse en Engelse Dichtkunst [Totaal 5]
€ 20 - € 50
4075 [Jaargangen] Taal en Letteren [Totaal 12]
Dr. F. Buitenrust Hettema
’s-Gravenhage
€ 50 - € 150
4076 [Literatuur] A History of Spanish Lietrature [Totaal 3]
George Ticknor
London
€ 20 - € 50
4077 [Topografie] Historische Beschrijving van de Reformatie der Stadt Amsterdam
Isaak (Isaac) le Long (1683-1762)
Amsterdam
Verkocht € 100
4078 [Tijdschriften] The Studio special number: The Royal Institute of Painters in Watercolours
London
€ 10 - € 30
4079 [Topografie] Auf Verbotenen Wegen Reisen und Abenteur in Tibet
Henry S. Landor
Leipzig
Verkocht € 10
4080 [Toneelkunst] Floris de Vijfde
Willem Bilderdijk (1756-1831)
Amsterdam
Verkocht € 10
4081 [Religie] Tafereelen uit de geschiedenis der Christelijke kerk [Totaal 2]
J. Schouten
Utrecht
€ 20 - € 50
4082 [Bijbels] Biblia Sacra dat is de Heilige Schriftuer, van het Oude en het Nieuwe Testament.
Utrecht
€ 200 - € 500
4083 Lot Archeologie [Totaal 2]
€ 40 - € 80
4084 [Literatuur] Alle de Wercken
Jacob Cats (1577-1660)
Amsterdam
€ 400 - € 800
4085 [Religie] De Godsdienst van Israël tot den ondergang van den Joodschen staat [Totaal 2]
Dr. A. Kuenen
Haarlem
€ 10 - € 30
4086 [Literatuur] Les aventures d’Aristonoüs
François Fénelon (1651-1715)
Paris
€ 10 - € 30
4087 [Koningshuis] Gedenkboek van de Feestvieringen ter gelegenheid der 25jarige regeering van Z.M. Koning Willem den Derde
W.J. Hofdijk
Haarlem
Verkocht € 20
4088 [Dans] La Danse d’Aujourd’hui
André Levinson
Paris
€ 100 - € 400
4089 [Literatuur] Oeuvres de Rabelais [Totaal 2]
François Rabelais (1494-1553) / Gustave Doré (1832-1883)
Paris
€ 20 - € 50
4090 [Kunst Naslagwerken] L’Art Profane a l’Église [Totaal 2]
Dr. G.J. Witkowski
Paris
€ 40 - € 80
4091 [Literatuur] Le Diable Boiteux
Le Sage / Tony Johannot
Paris
€ 10 - € 30
4092 [Erotica] De Figuris Veneris (Des Formes du Baiser)
Friedrich Karl Forberg
Paris
€ 50 - € 120
4093 [Literature] Oeuvres de Racine
Jean Racine (1639-1699) / Louis Racine (1692-1763)
Paris
€ 40 - € 100
4094 [Kalligrafie]
J.P.H. Kämper
Amsterdam
Verkocht € 35
4095 [Theater] La Saignee
Lucien Descaves (1861-1949) Fernand Nozière (1871-1931)
Paris
€ 200 - € 400
4096 [Topografie] Hamburg
Hamburg
Verkocht € 10
4097 [Literatuur] La Morale en Action ou Les Bons Exemples
M. Benjamin Delessert / Jules David
Paris
€ 20 - € 50
4098 [Religie] The Holy Bible Containing The Old And New Testaments
Cambridge
€ 30 - € 90
4099 [Dichtkunst] De Rym-Werke, &c. van Dirk Schelte
Dirk Schelte (1639-1715)
Amsteldam (= Amsterdam)
€ 60 - € 120
4100 [Landbouw] Cours Complet d’Agriculture [Totaal 8]
M. L’Abbe Rozier
Paris
€ 300 - € 800
4101 [Geschiedenis, Topografie] [History, Topography] Description de la Colonne Monumentale érigée a la mémoire de l’Empereur Alexandre Ier
Auguste de Montferrand (1786-1858)
St. Petersburg
Verkocht € 200
4102 [Literatuur] Fabelen en vertelsels in Nederduitsche verzen gevolgd
Christian Furchtegott Gellert
Dordrecht
€ 200 - € 500
4103 [Geneeskunde]
F.E. Bilz
Amsterdam
Verkocht € 50
4104 [Adel] De ridderschappen in het koningrijk der Nederlanden of de geschiedenis, regeling en zamenstelling van den stand der edelen van 1814 tot 1850.
Mr. W.J. Baron d’Ablaing van Giessenburg
’s-Gravenhage
Verkocht € 50
4105 [Topografie] Letters from High Latitudes
Frederick Hamilton-Temple-Blackwood, 1st Marquess of Dufferin and Ava
London
Verkocht € 35
4106 [Theater] Les Templiers
M. Raynouard
Paris
€ 50 - € 100
4107 [Literatuur] Sartor Resartus: The Life and Opinions of Herr Teufelsdröckh
Thomas Carlyle (1795-1881)
London
Verkocht € 15
4108 [Geschiedenis] Geschichte der Seldschuken
Mirchond / Johann August Vullers
Giessen
Verkocht € 30
4109 [Vaderlandse Geschiedenis] Oranje en zijn Keurvendel
W.J. Hofdijk
Utrecht
Verkocht € 10
4110 [Literatuur] Drie Franstalige Miniatuurdrukken [Totaal 3]
Verkocht € 50
4111 [Geschiedenis] The Court and Reign of Francis the First King of France [Total 3]
Julia Pardoe
London
€ 20 - € 50
4112 [Geschiedenis] Ons Voorgeslacht [Totaal 6]
W.J. Hofdijk
Leiden
Verkocht € 20
4113 [Biologie] Vergleichend-anatomische und entwickelungsgeschichtliche Untersuchungen an Walthieren [Totaal 2]
Dr. Phil. Willy Kükenthal (1861-1929)
Jena
€ 200 - € 500
4114 [Islamitisch Recht] Tercüme-i şerh-i Siyer-i Kebir
Muḥammad ibn Aḥmad Sarakhsī (11th Century) / Muḥammad ibn al-Ḥasan al-Shaybānī
Istanbul
€ 500 - € 1,200
4115 [Topografie] Duitse wandelboeken [Totaal 3]
Verkocht € 40
4116 [Geschiedenis] Nos Contemporains. Album illustré biographique
Berlin
€ 100 - € 300
4117 [Atlassen] De Bussy’s atlas van Nederland voor kantoor, school en huis.
Amsterdam
€ 40 - € 80
4118 [Religie] Figures de la Bible / Tafereelen der voornaamste geschiedenissen van het Oude en Nieuwe Testament. [Total 3]
Gerard Hoet (1648-1733) / Jacob Houbraken (1698-1780) / Bernard Picart (1673-1733)
’s Graavenhaage
Verkocht € 350
4119 [Theater] Théatre Complet de Victor Hugo
Victor Hugo (1802-1885)
Paris
€ 10 - € 30
4120 [Sprookjes] Arabische Vertellingen der Duizend-en-Één Nacht [Totaal 7]
Gerard Keller
Nijmegen / Arnhem
€ 80 - € 200
4121 [Literatuur] De Voornaamste Gevallen der Wonderlyken Don Quichot
Cervantes
’s Hage (= ’s-Gravenhage)
€ 800 - € 1,200
4122 [Bijbels] Biblia dat is de gantsche Heilige Schrifture vervattende alle canonyke boeken des Ouden en des Nieuwen Testaments.
Amsterdam
€ 100 - € 300
4123 [Literatuur] Candide, ou l’Optimisme
François-Marie Arouet (= Voltaire) (1694-1778)
Paris
€ 1,000 - € 2,000
4124 [Napoleon] Itinéraire de Buonaparte de l’Ile d’Elbe a l’ile Sainte-Hélène
Jean-Baptiste-Germain Fabry (1780-1821)
Paris
€ 70 - € 140
4125 [Kunstgeschiedenis] Monuments Celtiques de Carnac, de Locmariaker &ra
J.B.J. Jorand (1788-1850) / Godefroy Engelmann (1788-1839)
Paris
€ 100 - € 200