Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Resultaten

V 24|15.04.2014

4001-4500 Boeken - Antiquarisch


Oude-, Antieke, Zeldzame Boeken en Manuscripten.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
4001 Lot Mr. J. van Lennep
Mr. J. van Lennep
Leiden
€ 10 - € 30
4002 Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden
’s-Gravenhage
€ 10 - € 30
4003 Geschiedenis der landing van het Engelsch-Russisch leger in Noord-Holland [Totaal 2]
L.C. Vonk
Haarlem
Verkocht € 320
4004 Gedachten op Slapeloose Nachten
Jacob Cats (1577-1660)
Leiden
Verkocht € 50
4005 Neerlands Heldendaaden ter Zee [Totaal 2]
Amsterdam / Harlingen
Verkocht € 80
4006 Geschiedkundige beschrijving der stad Amsterdam, sedert hare wording tot op den tegenwoordigen tijd [Totaal 4]
C. van der Vijver
Amsterdam
Verkocht € 60
4007 Lot Michiel Adriaanszoon de Ruyter [Total 2]
€ 100 - € 300
4008 Lot Middelnederlandse Literatuur [Totaal 2]
€ 40 - € 80
4009 Onderwijs voor Kinderen [Totaal 3]
W.E de Perponcher
Utrecht
€ 30 - € 90
4010 Kasteelen Buitenplaatsen Tuinen en Parken van Nederland
H. Jongsma
Amsterdam
Verkocht € 10
4011 Lot Charles Dickens [Totaal 10]
Charles Dickens (1812-1870)
London
€ 40 - € 80
4012 Vaderlandsche Historie, Vervattende De Geschiedenissen Der Nu Vereenigde Nederlanden, Inzonderheid Die Van Holland, Van De Vroegste Tyden Af [Totaal 24]
Amsterdam
Verkocht € 550
4013 Lot Engelse Literatuur [Totaal 7]
€ 20 - € 60
4014 Les Diaboliques
Jules Barbey d’Aurevilly
Paris
€ 20 - € 40
4015 Lot Maarten Luther [Totaal 2]
€ 10 - € 30
4016 Neueste Reise durch Corsica, mit Bemerkungen über die natürliche Geschichte des Landes, und die Sitten und Gebräuche seiner Bewohner.
Abbé Gaudin
Leipzig
Verkocht € 150
4017 Lot bijbels waarvan één met gouden slot [Totaal 2]
€ 80 - € 160
4018 Lot Vondel [Totaal 2]
Joost van den Vondel
Leiden
€ 10 - € 30
4019 Van Dale’s Groot Woordenboek Der Nederlandsche Taal
’s-Gravenhage / Leiden
€ 10 - € 30
4020 Alle de Werken van Frits Reuter, door G. Velderman en Ds. B. Ter Haar, Bzn.
Fritz Reuter (1810-1874)
Rotterdam
Verkocht € 10
4021 Bloemlezing uit de werken van Jacob Cats - Keur van zinrijke spreuken , snedige gezegden en belangrijke lessen
Jacob Cats (1577-1660)
Amsterdam / Harlingen
Verkocht € 10
4022 Gedichten van Bernardus Bosch [Totaal 2]
Bernardus Bosch
Leiden
Verkocht € 20
4023 Gulden spiegel ofte Opwekkinge tot Christelyke Deugden, Afgedeelt in twee Delen
Jacob Coenraeds Mayvogel
Amsterdam
€ 40 - € 100
4024 Aventures de Télémaque
Fénélon
Paris
€ 40 - € 100
4025 Lot Handboekje voor notarissen, Executeren, Voogden, en allen die belang hebben bij, of betrekking tot eenig sterfgeval hebben(...)
Verkocht € 30
4026 Lot Les Arts et les métiers
€ 40 - € 100
4028 Beschryvinghe van alle de Neder-landen anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt.
Lowijs Guiciardini.
Amsterdam
Verkocht € 125
4029 Historische beschryving der stadt Amsterdam.
Dr. O. Dapper.
Amsterdam
Verkocht € 800
4030 Makelaarsboek 1793-1816
Johann Jacob Freyrich
Amsterdam
Verkocht € 70
4032 Recuei de la noblesse de Bourgogne, Limbourg, Luxembourg, Artois, Haynau, Hollande, Zeelande, Namur, Malines, et autres provinces de sa majesté Catholique
J. Le Roux
Lille
Verkocht € 50
4033 Hemels palmhof of groot getyde-boek.
Wilhelmus Nakatenus
Antwerpen
€ 100 - € 200
4034 Memoires de la vie de Jacques-Auguste de Thou.
Jacques de Thou.
Amsterdam
Verkocht € 100
4035 Delftsch Aardewerk in het Rijksmuseum te Amsterdam. 97 Lichtdrukken naar de merkwaardigste origineelen in deze verzameling
Amsterdam
€ 30 - € 70
4036 CASSEL’S ILLUSTRATED FAMILY BIBLE.
Cassel.
London - New York
€ 30 - € 90
4037 Brown’s self-interpreting family bible containing the old and new testaments.
Rev, John Brown.
Whitworth.
€ 20 - € 100
4038 Histoire des faiences de Delft, Haarlem, Rotterdam, Arnhem, Utrecht etc. et des porcelaines de Weesp, Loosdrecht, Amsterdam et la Haye. [Totaal 2]
Henry Havard
Amsterdam
Verkocht € 40
4039 Tabulae Historico Genealogicae. Historische Geschlechts-Tabellen
Johann Stridbeck Junior
Augsburg
€ 100 - € 200
4040 Schoolatlas van Nederland en zijne Overzeesche Bezittingen
R. Bos
Groningen
€ 10 - € 30
4041 Flora lusatica oder verzeichniss und beschreibung.
L. Rabenhorst
Leipzig
€ 30 - € 90
4042 Deutschlands kryptogamen flora oder handbuch zur bestimmung kryptogamischen gewächse Deutschlands, etc
Ludwig Rabenhorst
Leipzig
€ 30 - € 90
4043 Lot Brockhaus Konversations-Lexikon [Totaal 7]
Leipzig
Verkocht € 20
4044 Paris Brilliant
Maurice Charles Mathieu Bonvoisin (
Paris
Verkocht € 40
4045 Goethe’s sämtliche Werke [Totaal 12]
Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Leipzig
€ 20 - € 40
4046 Shakespeare’s Dramatische Werke [Totaal 10]
William Shakespeare (1564-1616)
Leipzig / Wien
€ 20 - € 40
4047 Schiller’s Sämtliche Werke [Totaal 4]
Friedrich von Schiller (1759-1805)
Leipzig
Verkocht € 20
4048 De gantsche H. Schrifture vervattende alle de canonycke Boecken des Oude en des Nieuwen Testaments. [Totaal 2]
Amsteldam (=Amsterdam)
Verkocht € 250
4049 Lot Bijbels [Totaal 2]
€ 20 - € 50