Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Resultaten

V 21|1.10.2013

4001-4500 Boeken - Antiquarisch


Oude-, Antieke en Zeldzame Boeken.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
4001 Oeuvres Completes de Alfred de Musset
Alfred de Musset
Paris
€ 100 - € 200
4002 Het Kamerlid van Berkenstein in Nederlandsch-Indië [Totaal 2]
M.T.H. Perelaer
Leiden
Verkocht € 180
4003 Tausend und Eine Nacht [Totaal 4]
Gustav Weil
Berlin
Verkocht € 15
4004 La Vie a Montmartre
Georges Montorgueil / Pierre Vidal
Paris
€ 300 - € 600
4005 Aline et Valcour
Donatien Alphonse François, Marquis de Sade (1740-1814)
Bruxelles
€ 20 - € 40
4006 Du Brahmanisme
Mgr. Fr. Laouenan
Pondichery
€ 20 - € 40
4007 Die Irrlichter
Marie Petersen
Berlin
Verkocht € 10
4008 Te Land en op Zee
W.A. Elberts
Deventer
€ 10 - € 20
4009 A Sure Guide to the French Tongue
Paul Cogneau
London
Verkocht € 30
4010 Betuwsche Novellen
J.J. Cremer
Haarlem
€ 10 - € 30
4011 Statenbijbel
Dordrecht / Amsterdam
Verkocht € 380
4012 Volkomene Nederlandtsche Concordantie ofte woordt-register des nieuwen testaments. [Totaal 2]
Abraham Trommius (1633-1719)
Groningen
€ 100 - € 200
4013 d’Eeuwigh-durende Ruste der Heyligen, Ofte een Verhandelingh van de geluksaligen staat der Heyligen in hare gemeenschap met God in Heerlijkheyt.
Amsterdam
Verkocht € 100
4014 De zwaarste plaatzen der brieven van Paulus with: De zwaarste plaatzen der beide brieven van Paulus. [Totaal 2]
Petrus Curtenius (1716-1789)
Amsterdam
€ 80 - € 200
4015 Nouvelle Collection I
Paris
€ 20 - € 50
4016 Het Katholieke Stuivers-Magazijn
Hoorn
€ 10 - € 30
4017 Merkwaardige Kasteelen in Nederland [Totaal 3]
Van Lennep en Hofdijk
Leiden
Verkocht € 70
4018 Jaargangen: De Gids [Totaal 3]
€ 10 - € 30
4019 L’Echo des Feuilletons, ecueil de nouvelles, contes, anecdotes, épisodes, etc. Extraits de la Presse contemporaine.
J.B. Fellens / L.P. Dufour
Paris
€ 10 - € 30
4020 Utrechtse Studenten Almanak
Utrecht
Verkocht € 10
4021 De Fransche Revolutie [Totaal 4]
Jean Jaures
Amsterdam
Verkocht € 10
4022 Oeuvres completes de Moliere. Nouvelle Edition, La Seule complete en 2 volumes in-12
Moliere (Jean-Baptiste Poquelin, 1622-1673)
Paris
€ 10 - € 30
4023 Petit Larousse Illustré. Nouveau Dictionnaire Encyclopédique
Claude Augé
Paris
Verkocht € 30
4024 Geschiedenis van Keizer Napoleon [Totaal 2]
P.M. Laurent d’Ardeche
’s-Gravenhage
Verkocht € 20
4025 Geldersche Kasteelen [Totaal 2]
H.M. Werner
Zutphen
Verkocht € 40
4026 Kind en Kunstserie: Tijl Uilenspiegel
Mevrouw Van Osselen-Van Delden / Marie Hildebrandt
Amsterdam
Verkocht € 20
4027 Geschiedkundige beschouwing van Zaamslag, van de vroegste tijden tot op heden, zoo in het burgerlijke als voornamelijk in het kerkerlijke
J. van der Baan
Neuzen
Verkocht € 60
4028 China en de Chinezen. Waarin de geschiedenis van het handelsverkeer met de Engelschen tot op dit oogenblik toe behandeld wordt [Totaal 3]
J.F. Davis
Amsterdam
Verkocht € 60
4029 De oude en de nieuwe wereld. Schetsen en tafereelen uit het leven der menschheid.
H.B van Lummel
Amsterdam
Verkocht € 40
4030 Roland Furieux, poeme héroïque de l’arioste,
M***
Paris
€ 20 - € 60
4031 De Officiis
Marcus Tullius Cicero (106-43BC)
Amsterdam
Verkocht € 50
4032 Erholungs-Stunden, ein Lesebuch für die Niederlaendische Jugend
J.W.L.F Ippel
Amsterdam
€ 40 - € 80
4033 Fables
John Gay (1685-1732)
London
€ 80 - € 120
4034 De Nederlanders buiten Europa
N.G. van Kampen
Haarlem
Verkocht € 80
4035 Tijdschrift voor Neerland’s Indië
Batavia
€ 10 - € 20
4036 Twee Losse Delen
€ 10 - € 20
4037 Les Premieres Illustrees. Notes et croquis. Saison théâtrale 1882-1883.
Raoul Toché
Paris
Verkocht € 10
4038 De Snakerijen van Tijl Uilenspiegel
W.J. van Zeggelen
Schoonhoven
Verkocht € 10
4039 Histoire de Florence [Totaal 2]
Niccolò Machiavelli (1469-1527)
Paris
€ 30 - € 80
4040 Histoire de l’Empereur Napoleon
P.M. Laurent d’Ardeche
Paris
Verkocht € 10
4041 Sbornik posmertnykh stateĭ Aleksandra Ivanovicha Gert͡sena
Aleksandr Herzen (1812-1870)
Geneve-Bale-Lyon
Verkocht € 40
4042 Staatsblad [Totaal 2]
’s-Gravenhage
€ 10 - € 30
4043 De Burgeryke Vryheid in haare heilzaame de Volks-vryheid in haare schadelyke gevolgen voorgesteld, inzonderheid met betrekking tot dit Gemeenebest.
Mr. Johan Meerman (1753-1815)
Leiden
Verkocht € 80
4044 Geschiedenis van de Noord-Amerikaansche Staats-Omwenteling
David Ramsay M.D.
Kampen
€ 50 - € 150
4045 Lot Jaargangen: De Notenkraker [Totaal 8]
Verkocht € 60
4046 Lucii Caecilii Firmiani Lactantii de Mortibus Persecutorum
Stephani Baluzi / Paulus Bauldri
Utrecht
Verkocht € 80
4047 Handgemaakt boek met Modeprenten
Paris
Verkocht € 20
4048 De Vraag van Den Dag - Het Radium en de Nieuwe Stralen
A. Berget
Amsterdam
Verkocht € 20
4049 Tijdschrift voor den Handwerksman en het Fabrijkwezen [Totaal 3]
’s-Gravenhage
Verkocht € 30
4050 Twintig Model-Studiën van het Vrouwelijk Lichaam ten dienste van schilders, beeldhouwers, enz.
Amsterdam
Verkocht € 75
4051 Notenkraker en Muizenkoning
E.T.A. Hoffmann
Amsterdam
Verkocht € 110
4052 Das goldene Zeitalter. Ein paradiesisches Liebesleben in zwölf Bleistiftzeichnungen.
Alexander Zick
München
Verkocht € 20
4053 Fr. S. Meyer’s Handboek der Ornamentiek
J.W.H. Berden
Leiden
Verkocht € 60
4054 George Cruikshank: the artist, the humourist, and the man, with some account of his brother Robert. A critico-bibliographical essay
William Bates
London
Verkocht € 10
4055 Jan Klaassen verteld en getekend door Oom Ben
B.W. Wierink (1856-1939)
Buiksloot
Verkocht € 100
4056 The Character of the Russians , and a Detailed History of Moscow
Robert Lyall (1842-1917)
London
Verkocht € 280
4057 Histoire des Soviets
M. Henri de Weindel
Paris
Verkocht € 220
4058 Journal du Voyage de Michel de Montaigne en Italie
Prof. Alexandre d’Ancona
Città di Castello
Verkocht € 20
4059 Expeditieverslagen [Totaal 2]
A. Franssen Herderschee
Leiden
Verkocht € 40
4060 De Geschiedenis van Simon Blaauwkool
Christian Gotthilf Salzmann (1744-1811)
Rotterdam
Verkocht € 60
4061 Bloem en Vrucht Poëzy en Proza (tot afscheid)
Dr. J.J.F Wap (1806-1880)
Delft
€ 30 - € 60
4062 Werken van het Koninklijk Instituut voor taal- land- en volkenkunde van Nederlandsch-Indië
C.B.H. Rosenberg
Amsterdam
Verkocht € 200
4063 Katechismus der Natuur
J.F. Martinet
Z. Boemel (Zaltbommel)
€ 80 - € 300
4064 Lot Gedichten [Totaal 4]
€ 10 - € 30
4065 Leerboek der Scheikunde
L. Troost
Rotterdam
€ 10 - € 30
4066 De Jonge Reiziger of Nuttige en Aangename Verhalen uit het leven en de bedrijven van Vreemde Volken
E. Hold
Rotterdam
€ 30 - € 120
4067 Voorlezingen van Nederduytsche Dichtstukken
Mechelen
Verkocht € 10
4068 Minnebrieven
Eduard Douwes Dekker (Multatuli) (1820-1887)
Amsterdam
Verkocht € 20
4069 De Boode uit Thüringen, bestaande in schetsen tot een tafereel van menschelijke gelukzaligheid.
Christian Gotthilf Salzmann (1744-1811)
Amsterdam
€ 20 - € 50
4070 Democritische Tafelliedjes
Haarlem
Verkocht € 80
4071 Maria van Reigersbergen, of De kloekmoedige en getrouwe echtgenoot
W. Plokker
Brielle
Verkocht € 10
4072 Dwang
Stefan Zweig
’s-Gravenhage
Verkocht € 30
4073 Fabelen en Vertelsels, in Nederduitsche vaerzen gevolgd.
C.F. Gellert
Amsterdam
Verkocht € 10
4074 The history of Sandford and Merton, A Moral and Instructive Lesson for Young People.
Thomas Day
London
Verkocht € 10
4075 Veldius
Jan van den Velde (1569-1623)
Verkocht € 200