Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Resultaten

V 19|26.3.2013

1001-1500 Boeken - Geschiedenis en Topografie


upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
1001 Reize te voet door het eiland Ceilon
Jacob Gottfried Haafner (1754-1809)
Amsterdam
€ 200 - € 400
1002 Lot Indie [Totaal 7]
Verkocht € 45
1003 Neerlands Krijgsroem in Insulinde [Totaal 5]
Adamus Sebastianus Henricus Booms (1841-1915)
’s Gravenhage
€ 30 - € 50
1004 Fotoalbum van Brisbane.
Verkocht € 90
1005 Kromoblanda - Over ’t vraagstuk van het wonen in Kromo’s groote land [Totaal 2]
Hendrik Freek Tillema (1870-1952)
Den Haag
Verkocht € 60
1006 Door den Oost-Indischen Archipel - Eene Kunstreis
Hugo Vilfred Pedersen (1870-1959)
Haarlem
Verkocht € 80
1007 Geweldige Natuurkrachten [Totaal2]
Mr. G. Vissering (1865-1937)
Batavia
Verkocht € 50
1008 Oost-Indische Krijgsgeschiedenis [Totaal 4]
Jean Charles Pabst (1873-1942)
Breda
€ 40 - € 60
1009 Dwars door Sumatra van Padang naar Siak [Totaal3]
Jan Willem IJzerman (1851-1932)
Haarlem / Batavia
Verkocht € 100
1010 Geschiedenis van de Lage Landen [Totaal 4]
Jaap ter Haar (1922-1998)
Bussum
Verkocht € 10
1011 Kroniek van de Mensheid
Amsterdam / Brussel
€ 10 - € 20
1012 De Uithangteekens, in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd. [Totaal 2]
Mr. Jacob van Lennep (1802-1868) en Jan ter Gouw (1814-1894)
Den Haag
€ 10 - € 20
1013 Grote Wereldgeschiedenis [Totaal 6]
Amsterdam / Brussel
€ 20 - € 40
1014 Fotoalbum Nederlands Indie: in Militaire Dienst.
Verkocht € 40
1015 Fotoalbum Nederlands Indie: het bezoek van de Gouverneur-Generaal aan een AMVJ tuindorp.
Verkocht € 40
1016 Fotoalbum Nederlands Indie: het bezoek van de Gouverneur-Generaal aan Magelang.
Verkocht € 90
1017 Fotoalbum Nederlands Indie: het Koningin Emma Sanatorium.
Verkocht € 60
1018 Fotoalbum Nederlands Indie: het bezoek van de Gouverneur-Generaal aan Bandoeng en Surabaja.
Verkocht € 180
1019 Fotoalbum Nederlands Indie: de Pasar Malam in Batavia.
Verkocht € 80
1020 Fotoalbum: Internationale Koloniale Tentoonstelling Parijs 1931 Nederlandsche Deelneming.
Paris
Verkocht € 100
1021 Fotoalbum Nederlands Indie: Balikpapan.
Verkocht € 200
1022 Fotoalbum Nederlands Indie: Nederlandse Koninklijke Petroleum Maatschappij.
Verkocht € 170
1023 Fotoalbum Nederlands Indie: Het bezoek van de Gouverneur-Generaal aan de residentie Palembang
Verkocht € 180
1024 Fotoalbum Nederlands Indie: het bezoek van de Gouverneur-Generaal aan de Java-Suikerindustrie.
Verkocht € 190
1025 Fotoalbum Nederlands Indie: Orchideen
Verkocht € 80
1026 Lot Rotterdams Jaarboekje [Totaal 7]
Rotterdam
€ 15 - € 30
1027 Lot Nederlandse Monumenten [Totaal 7]
€ 40 - € 80
1028 Oranje en zijn Keurvendel in 1572
Willem J. Hofdijk (1816-1888)
Utrecht
€ 60 - € 120
1029 Rotterdamsch Jaarboekje [Totaal 13]
Rotterdam
Verkocht € 225
1030 Geschiedenis van Nederlandsch Indie. [Totaal 5]
Amsterdam
€ 100 - € 200
1031 Historisch-Geographische Atlas der Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis
Dr. W.J.A. Huberts
Zwolle
Verkocht € 20
1032 De Lamp van Diogenes [Totaal 85]
Amsterdam
€ 40 - € 80
1033 Bouwen in Amsterdam. Het Woonhuis in de Stad.
Henk J. Zantkuijl (1925-2012)
Amsterdam
€ 20 - € 50
1034 Lot Architectuur Rotterdam [Totaal 12]
Dr. Ir. J. Emmen
Verkocht € 30
1035 Ons Eigen Land [Totaal 5]
Jan Feith, Frans Netscher, Henri Meijer, G.F. Haspels, Dr. Felix Rutten
Dordrecht
Verkocht € 20
1036 Zondagsblad Het Volk [Totaal 4]
€ 40 - € 80
1037 Lot Rotterdamse Instellingen [Totaal 4]
€ 40 - € 100
1038 Lot Rotterdamse Haven [Totaal 5]
Verkocht € 140
1039 De Notenkraker (weekblad)
Albert Hahn (1877-1918)
Verkocht € 135
1040 Lot Volkswoningbouw [Totaal 5]
Albert Hahn (1877-1918)
Verkocht € 10
1041 Lot Den Haag [Totaal 8]
Verkocht € 20
1042 Lot Rotterdam [Totaal 17]
€ 80 - € 120
1043 Lot Heraldiek [Totaal 6]
€ 10 - € 20
1044 Wereldgeschiedenis [Totaal 7]
Adolf Streckfuss (1823-1895)
Zwolle
Verkocht € 10
1045 Historisch Gedenkboek der Herstelling van Neerlands Onafhankelijkheid in 1813 [Totaal 4]
G.J.W. Koolemans Beijnen (1848-1928)
Verkocht € 10
1046 Lot Geschiedenis [Totaal 3]
€ 60 - € 120
1047 Lot Haven Rotterdam [Totaal 13]
Verkocht € 70
1048 Zondagsblad van het Volksdagblad
€ 10 - € 20
1049 De Scheepvaart van Nederland op Indie
A. Voogd
Rotterdam
Verkocht € 35
1050 Egypte
Georg Ebers (1837-1898)
Haarlem
€ 25 - € 75
1051 Het Leven van Onze Voorouders [Totaal 4]
Mr. N. de Roever (1850-1893)
Amsterdam
Verkocht € 10
1052 De Oude Waereld - Het Land van Zarathustra [Totaal 3]
Isaac Querido / Marius Bauer (1867-1932)
Amsterdam
Verkocht € 10
1053 Gedenkboek Rotterdam 1328-1928
E.O.H.M. Ruempol
Rotterdam
Verkocht € 40
1054 De Notenkraker (weekblad)
Albert Hahn (1877-1918)
Verkocht € 130
1055 Weltgeschichte der Neuesten Zeit 1890-1925 [Totaal 2]
Prof. Dr. Paul Herre
Berlin
€ 20 - € 40
1056 Ordner met ruim 40 kranten etc.Tweede Wereldoorlog
€ 20 - € 60
1057 Lot tijdschriften Documentaire Nederland en de Tweede Wereldoorlog [Totaal 3]
Zwolle
€ 10 - € 20
1058 Teekeningen behorende bij het verslag van de staatscommissie, Rotterdamschen Waterweg
’s-Gravenhage
Verkocht € 10
1059 Kijk op de Stad... [Totaal 11]
Amsterdam
€ 10 - € 30
1060 Aangename Gezichten in de Vermakelyke Landsdouwen van Haarlem
H. Spilma en C. v. Noorde
Alphen aan den Rijn
€ 20 - € 50
1061 Merkwaardige Kasteelen in Nederland [Totaal 6]
Mr. Jacob van Lennep (1802-1868) W.J. Hofdijk (1816-1888)
Amsterdam
Verkocht € 20
1062 Lot Rotterdam [Total 6]
Rotterdam
€ 30 - € 60
1063 A Short History of the English People [Totaal 4]
J.R. Green
London
€ 10 - € 20
1064 Lot Controversiele Boeken [Totaal 5]
€ 20 - € 40
1065 Lot Reisgidsen [Totaal 5]
Verkocht € 25
1066 Kolner Kneipen im Wandel der Zeit (1846 bis 1921)
Lambert Macherey
Koln
€ 30 - € 60
1067 Lot Jaargangen Mitteilungen des Vereins fur Hamburgische Geschichte [Totaal 8]
Hamburg
Verkocht € 60
1068 Lot jaargangen: Nord und Sud. Eine Deutsche Monatschrift [Totaal 10]
Paul Lindau
Berlin
€ 40 - € 80
1069 Lot jaargangen: Compte Rendu des Seances de La Société de Géographie [Totaal 15]
Paris
€ 40 - € 80
1070 Lot Annuals: Mitteilungen der Kaiserliche und Konigliche Geographischen Gesellschaft in Wien. [Totaal 2]
Dr. Josef Chavanne
Wien
€ 20 - € 40