Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Resultaten

V 18|6.11.2012

4001-4500 Boeken - Antiquarisch


Oude-, Antieke en Zeldzame Boeken en Documenten en Manuscripten.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
4001 Romeinsche geschiedenissen 30 vols
Stuart M
Amsterdam
Verkocht € 400
4003 De rymwercken van wylen den heer en meester Aernout van Overbeke
Overbeke A. van
Amsterdam
Verkocht € 250
4004 Gedenkschriften behorende tot de historie van Holland
Roukema, Roelof. {vertaling}
Amsterdam
€ 150 - € 300
4005 Hantvest of chartre chronyck van de landen van oud-Batavien, oud-Vriesland, oud Franckenland, 2 delen
Houve. Matthijs van der,
’s Gravenhage
Verkocht € 175
4006 Schatkamer der Nederlandsse oudheden ; of woordenboek behelsende Nederlands Steden, dorpen
Smids, Lud
Haarlem
€ 250 - € 450
4007 Geslacht-boom der Graven van Nassau
Orlers. Jan,
Leyden
Verkocht € 190
4008 Vaderlandsche historie, deel 3, 10 en 20
Tirion, Isaak.
Amsterdam
Verkocht € 60
4009 Alle de werken van Flavius Josephus (vierde stukje)
Flavius Josephus
Amsterdam
Verkocht € 60
4010 Oudheden en gestichten van Vriesland, in 2 delen
Heussen, H.F. van
Leiden
Verkocht € 130
4011 De kerklyke en weereldlyke historien uyt d’aal-ouwde aardbeschryving en uytgezogte gedenk-penningen opgehelderd
Goeree, W.
Leyden
Verkocht € 180
4012 Historische beschryvinge van Culemborg. 2 delen in 1 band
Voet van Oudheusden W.W.K.
Utrecht
€ 280 - € 480
4013 Amsterdamsche buitensingels, bijgebonden; Amsteldamsche tempe of de nieuwe plantagie in 2 boeken. En; op den Amstelstroom
Willinks, Daniël
Amsterdam
Verkocht € 220
4014 Het leven van zyne hoogheit Johan Willem Friso. in 2 delen
Halma, Francois
Amsterdam
Verkocht € 260
4015 Syphilidos mnemosynon criticon; of vrye en oneenzydige gedachten over ongemakken, door het gebruik der teeldeelen oorspronkelyk
Schlichting, Johannes Dan.
Amsterdam
Verkocht € 290
4016 Het mikroskoop gemakkelyk gemaakt of gemeenzame beschryving van allerley werktuigen
Baker, Henrik
Amsterdam
Verkocht € 460
4017 Het leven van Filips de II, koning van Spanien, eerste deel
Gregorio Leti
’s Gravenhage
€ 200 - € 400
4018 Leerboek der geregtelijke geneeskunde voor genees- en regtskundigen, derde band
A.Moll
Arnhem
€ 100 - € 200
4019 Historie des ouden en nieuwen testaments, verrykt met meer dan vierhonderd printverbeeldingen in koper gesneden, [alleen deel 1]
Mortier
Amsterdam
Verkocht € 300
4020 Hooghberoemde Joodsche Historieen ende Boecken
Flavius Josephus
Rotterdam
Verkocht € 250
4021 Des hooch-beroemde[r] historie schryvers
Johannes Sleydanus
Amsterdam
€ 100 - € 200
4022 Holy Bible
London
Verkocht € 20
4023 L’Illustration Horticole
Gand
€ 100 - € 200
4024 Wonderreizen van Jules Verne
Jules Verne
Brussel
Verkocht € 20
4025 Register op de byvoegsels en naleezingen van Wagenaars Vaderlandsche Historie
Mr. H. van Wyn
Amsterdam
Verkocht € 10
4026 De Oude Tijd
J. Ter Gouw
Haarlem
€ 10 - € 20
4027 De Ente Supernaturali
R.P. Joan Martinez de Ripalda
Parijs
€ 300 - € 600
4028 Bouwtekeningen [Totaal 18]
Den Haag
Verkocht € 75
4029 Indische Levens
M.C. vn Kooy-van Zeggelen
Amsterdam
Verkocht € 20
4030 Document betreffende Baronesse van Boetzelaer-Dubbeldam
Utrecht
€ 10 - € 20
4031 Veterum Scriptorum de sua ipsorum eruditione et de origine suarum litterarum testimonica
Ernst Marbach
Verkocht € 10
4032 Chirurgie und Ophtalmologie [Totaal 2]
C.J.M. Langenbeck
Hannover
Verkocht € 80
4033 Kasboek en Nota’s
G van Troyen
Sloten
Verkocht € 10
4034 Verzekeringspolis
’s-Gravenhage
Verkocht € 15
4035 Nederige verdediging van het werk des heiligen geestes
Hugh Kennedy
Rotterdam
Verkocht € 20
4036 Texten over verscheyden gelegentheden verhandelt, soo in Inleydingen tot den dienst van bysondere kerken, bevestiginge van leeraers, als afscheydt, bestaande in ses predicatien
Petrus van der Hage
Amsterdam
Verkocht € 20
4037 Chefs-d’Oeuvre de J. Racine
Racine
Paris
€ 10 - € 20
4038 Onze Huisdieren
Gos. de Voogt
Amsterdam
€ 10 - € 20
4039 Manuscript & Inscription Letters
Edward Johnston
London
€ 20 - € 50
4040 Handelingen van de Staten-Generaal1858-1859 [Totaal 2]
s-Gravenhage
€ 20 - € 50
4041 Das Feenreich der Wissenschaft
Arabella B. Buckley
Altenburg
€ 20 - € 30
4042 Eetbare en vergiftige Paddestoelen
Bruinsma, Vitus
Groningen
Verkocht € 60
4043 Sieraadontwerpen
Jacobus Christoffel Stoeller 1826-1915
€ 560 - € 800
4044 Beitrage zur Genealogie der Adligen Geschlechter [Totaal 12]
Joseph Strange
Coln
Verkocht € 20
4045 Neerlands’s Rampen [Totaal 2]
S.H. Ten Cate
Amsterdam
€ 40 - € 100
4046 Algemeene geschiedenis des Vaderlands, van de vroegste tijden tot op heden
Dr. J.P. Arend
Amsterdam
€ 10 - € 20
4047 Esquisse d’un grand tableau ou memoires pour servir a l’histoire des Provinces-Unies des Pays-Bas et particulierement a celle de Guillaume V
L’Auteur des XXX Articles
€ 40 - € 80
4048 Van ’t Noorden naar ’t Zuiden -Schetsen en Indrukken van de Vereenigde Staten van Noord-Amerika
Charles Boissevain
Haarlem
€ 30 - € 60
4049 Histoire des Ducs de Bourgogne de la maison de Valois, 1364-1477 [Totaal 6]
M. de Barante
Bruxelles
€ 20 - € 40
4050 Landlooperij
M.J. Brusse
Rotterdam
Verkocht € 10