Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Resultaten

V 17|1.7.2012

4001-4500 Boeken - Antiquarisch


Oude-, Antieke en Zeldzame Boeken.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
4001 Handt-Boecsken van Epictes Cebes Tafereel. Isocratisd Vermaninge Demonicum en Plutarchus(...).
Amsterdam
€ 70 - € 150
4002 Jongh, J. de. Post-Comptoir van Cupido en Mercurius, uitleeverende veelerlei voorschriften van brieven.
Amsterdam
Verkocht € 55
4003 Burgh, W. ter. Gereformeerde Bloem-Hof, Met verscheiden Christelijke Gebeden en Gezangen. (...).
€ 50 - € 120
4004 Liedboeken; Pans Fluytje ofte Heydens Banket, blaazende loopjes met hoopjes, en stukjes op krukjes: voor Aapjes en knaapjes.
Siwerd Vroegthuys
Amstedam
€ 150 - € 300
4005 Hoefnagel, N. De Beedelende Edelman of De Edelmoedige Beedelaar(...).
Steven van Esveldt
Amsterdam
Verkocht € 150
4006 Nieuwe beschrijving der meest gebruikelijke kaartspelen, zoo als dezelve hier te Lande gespeeld worden(...).
H. Moolenijzer
Amsterdam
Verkocht € 90
4007 P. Petrus Croon. Almanach voor Heden en Morgen.
Antwerpen
Verkocht € 40
4008 Littrow, J.J. Beschouwing van de Kometen in het algemeen, en van de vier voornaamste in het byzonder.
C.G. Sulpke
Amsterdam
€ 70 - € 150
4009 Swift, J. Vertelsels van de Ton, behelzende het merg van alle kunsten en wetenschappen(...). 2 delen.
P. Le Clerc
Amsterdam
Verkocht € 110
4010 Criminilogie; Christemeijer, J.B.
J.C. Van Kesteren
Amsterdam.
Verkocht € 30
4011 Bouwkunst; Lauterbach, J.B.
H.H. Van Drecht
’s Gravenhage
Verkocht € 100
4012 Poëziealbum
Verkocht € 30
4013 Topografie Nerderland; Ollefen, L.van. De Nederlandsche Stad- en Dorp-Beschrijver 1793.
Lourens Janszoon Koster
Verkocht € 50
4014 Astrologie; Ludeman, Joh. Christoph. Triumph-Zaal van Astrologische voorzeggingen.
Doctor L. Ludeman
Arnhem/Alkmaar
€ 150 - € 350
4015 Friesland; Huber, Zachariae. Observationes rerum Forensium Ac Notabilium, in suprema Frisiorum curia Judicatarum.
Henricus halma
Leeuwarden
€ 100 - € 220
4016 Konijnenburg, J. Nationaal Gedenkboek der Hernieuwde Nederlandse Unie.
Johannes Allart
’s Gravenhage
Verkocht € 60
4017 Poëziealbum
Verkocht € 40
4018 Poëziealbum
€ 70 - € 150
4019 Poëziealbum, fraai bewerkt.
Verkocht € 30
4020 Poëziealbum met verzilverde plaquette.
Verkocht € 50
4021 Poëziealbum
Verkocht € 50
4022 Munten; Beeldenaer ofte Figuer-boeck. Dienende op de Nieuwe ordonantie vander Munte .
s.Gravenhage
Verkocht € 100
4023 ,Poeziëalbum
A.M. de Jong
Verkocht € 35
4024 Poëziealbum
Verkocht € 30
4025 Gastronomie; G. Van Hasselt.
J.H. Moeleman
Arnhem
Verkocht € 150
4026 Meerten, A.B. van. Encyclopdie of handboek van vrouwelijke bedrijven en raadgever in alle vakken van den vrouwelijken werkkring.
C.G. Sulpe
Amsterdam
Verkocht € 100
4027 Nuttig en vermaaklyk weekblad voor Burgers en Landlieden.
Riemsdyk en Bronkhorst
Verkocht € 100
4028 Goede, W. Het Bijgeloof ontmaskerd.
€ 70 - € 150
4029 Friesland, Hamconius, M. Frisia De Viris RFriesland, Hamconius, M. Frisia De Viris Rebusque Frisiae illustribus libri duo 1620.ebusque Frisiae illustribus libri duo(...). 1620.
€ 300 - € 700
4030 [Muziek] Mendel, Hermann
Berlin
Verkocht € 40
4031 Beweegbare boeken; Modell Atlas zu Ripke, Dere praktische Machinenbauer.
Verkocht € 40
4032 Lafontaine, August. Fedor en Maria, of getrouw tot in den dood.
Francois Bohn
Haarlem
€ 30 - € 70
4033 Kerkslavisch werk met houtsneden ca1840.
Verkocht € 80
4034 Friesland; Deductie voor Jr. Onno Zwier van Haren, Grietman van Stellingwerf-Westeinde, Ter zyner Noodwendige zuiveringe(...).
Verkocht € 80
4035 Groningana; Diest-Lorgion, F.D. Geschiedkundige beschrijving der Stad Groningen. 2 delen.
H.R. Roelfsema
Groningen
Verkocht € 80
4036 Boekwetenschap; Loosjes, Vincent.
Verkocht € 50
4037 Poëziealbum met verzilverde plaquette.
Verkocht € 50
4038 Poëziealbum, fraai bewerkt.
€ 30 - € 70
4039 Poëziealbum met hout ingelegd.
€ 30 - € 70
4040 Friesland; Gysbert Japix. Friesche Rymelerye; in trye dielen forschaet(...).
Kerst Tjallings
Leuward
Verkocht € 100
4041 Poëziealbum
€ 30 - € 70
4042 Poëziealbum
€ 30 - € 70
4043 Poëziealbum
€ 30 - € 70
4044 Poëziealbum, fraai bewerkt.
€ 30 - € 70
4045 Poëziealbum met verzilverde plaquette.
€ 30 - € 70
4046 Poëziealbum, leer met verzilverde plaquettes
Verkocht € 30
4047 Poëziealbum
Verkocht € 45
4048 Stilling, Hendrik. Toneelen uit het rijk der Geesten.
Amsterdam
Verkocht € 155
4049 Sallustius Opera Salustiana.
Verkocht € 150
4050 [Atlassen] Andrees HandAtlas. Sechste Auflage
Verkocht € 50
4051 WO I; Album De La Guerre: Histoire photographique et Documentaire reconstituee chronologiquement(...).
Verkocht € 100
4052 De Keulse Bijbel 1478/1479. / Die kolner Bibel 1478/1479. Facsimile uitgave. Buijten & Schipperheijn Amsterdam 1979.
€ 50 - € 120
4053 Tileman van der Horst. Theatrum Machinarum Universale 1736.
Petrus schenk
Amsterdam
Verkocht € 500
4054 Reizen; Valentyn, Fr. Oud en Nieuw Oost-Indie 5 delen in 8 banden.
Franeker
€ 150 - € 350
4055 Speelgoed; Spear’s Hoofdenspel.
€ 40 - € 100
4056 Speelgoed; Lichtra. Electrisch vraag- en antwoordspel. In Orig. kartonnen doos.
Verkocht € 40
4057 Illustration 29 banden met het ingebonden tijdschrift Illustration.
Verkocht € 150
4058 [Penningkunde] Lod. Joberts. Kennisse der Aloude en Hedendaagsche Gedenkpenningen.
Arnold Langerack
Leiden
€ 100 - € 220
4059 Hedendaagsche historie of tegenwoordige staat: Duitschen Keizerryks, deel VIII en IX
Salmon. Vertaling etc; van Goch
Amsterdam
Verkocht € 180
4060 Arbeidsregister uitgave 1919
Apeldoorn
Verkocht € 15
4061 Poëziealbum
Verkocht € 40
4062 Poëziealbum
€ 30 - € 70
4063 Poeziëalbum
Amsterdam
Verkocht € 30
4064 Poëziealbum
Verkocht € 30
4065 Uyt kragte van ’t besluyt der Heeren Hooft-Ingelanden
Dykgraaf
Water-Graaffs-Meer
Verkocht € 15
4066 Notariële verklaring van mishandeling uit 1761
Rijsbergen
Watergraafsmeer.
Verkocht € 70
4067 Oproep tot betaling belasting
Stad Amsterdam
Water-Graaffs-Meer
Verkocht € 20
4068 Drukproef uit 1747
Staten van Wets Vriesland en Holland
Watergraafsmeer
Verkocht € 20
4069 Kwitantie uit 1752. Voor onderhoud brandspuyt
Dykgraaf Watergraaffs Meer
Watergraaffs Meer
Verkocht € 20
4070 Handgeschreven brief uit 1683
Notaris d’Amour.
Verkocht € 15
4071 Keure WGM uit 1709
Unknown
Watergraaffs-Meer
Verkocht € 25
4072 Besteding van ’t opmaken... uit 1710. Idem uit 1708 [Totaal 2]
Hoogenhuyzen
Watergraaffs-meer
Verkocht € 40
4073 extract import turf 1779
Verkocht € 15
4074 Gedrukte keur uit 1710. Idem uit 1708 [Totaal 2]
Heeren dykgraaf en heemraden.
Watergraaffs-meer
Verkocht € 25
4075 Drukproef voor formulier der gemeente Watergraaffsmeer uit 1747
Watergraaffsmeer
Verkocht € 30
4076 3 Handgeschreven brieven de 17e eeuw
o.a. J. d’ Amour
Amsterdam
Verkocht € 30
4077 Brief eind 18e eeuw
J. d’ Amour
Amsterdam
Verkocht € 10
4078 Aanplakbiljet conditie verkoopvoorwaarden uit 1774
Diemermeer
Verkocht € 20
4079 Handgeschreven schuldbekentenis uit 1650 en schrijfoefening [Totaal 2]
Verkocht € 15
4080 Schrijfmethoden; Recuel D examples varies. D. Scriture Anglaise(...).
Oblong uitgave. Paris
Verkocht € 60
4081 Traité de chimie {uitg; 1836} En; Phyikbuch.
Thénard en Weiler
Brussel en München
€ 70 - € 170
4082 Verslag van den toestand der gemeente ’s Hertogenbosch. En 6 andere m.b.t.. Den Bosch
’s Hertogenbosch
€ 80 - € 180
4083 Ordonnantie; openbaere venduen en verkopingen uit 1683. En: Oude stadhuis Arnhem [Totaal 2]
Engelen e.a.
Arnhem
€ 40 - € 10
4084 2 resolutien van de gezwoore gemeente der stad Arnhem {1783} Bijgevoegd; Arnhemsche courant 08-02-1817
Engelen e.a.
Arnhem
€ 30 - € 90
4085 Reglement op het beheer der rivier-polders in de Provincie Gelderland. En 1 andere.
Vitringa
Oldebroek en Tiel
€ 30 - € 70
4086 Vrywilligh reglement voor de gemeensluyden deser stadt Nymegen. En 1 andere [Totaal 2]
Nijmegen
€ 40 - € 100
4087 Ordonnantie op het amptgelt in den quartiere van Veluwen. En: 1 andere [Totaal 2]
Arnhem
€ 40 - € 100
4088 Berigt wegens de verschrikkelyke verwoesting der stad Leyden
Rotterdam
Verkocht € 35
4089 Reglement voor de Provincie Gelderland. En 2 anderen [Totaal 3]
Arnhem
€ 40 - € 80
4090 Schul-atlas 1891. En; Mitchell’s ancient atlas, 1863
Debes en Mitchell
Leipzig en Philadelphia
€ 70 - € 140
4091 Aemstel’s Oudheid
Dr. P. Scheltema
Amsterdam
Verkocht € 20
4092 Lexicon Manuale Hebraicum Chaldaicum
Dr. Georg Benedict. Winer.
Lipsiae (Leipzig)
Verkocht € 50
4093 Gebeden der Portugeesche Jooden
Joodsch Genootschap
’s Gravenhage
Verkocht € 1,400
4094 The Family History of England
Rev. James Taylor
London
Verkocht € 10
4095 De Wolf en de Zeven Geitjes/De Avonturen van Bando het Aapje
M. Spiegel
Amsterdam
Verkocht € 35
4096 Charles Dickens Werken
Charles Dickens
Amsterdam
€ 100 - € 200
4097 Wegen - Tijdschrift gewijd aan den weg en het verkeer.
€ 10 - € 50
4098 Series Concionum
Rotterdam
€ 20 - € 50
4099 Oeuvres completes de Racine
Racine
Paris
€ 20 - € 50
4100 Gratema, Seerp. Zeedekundige verhandeling ter oplossing van het voorstel; De Natuur en de oorzaken des bygeloofs te onderzoeken
Verkocht € 40
4101 Nederlandsche Scheepsbouw Maatschappij
Haarlem
€ 50 - € 120
4102 [Militaria] Victoires & Conquetes des Armees Francaises
Paris
€ 70 - € 120
4103 [Vrijmetselarij] L’Union Fraternelle - Vrijmetselaars-Weekblad
Nijmegen
Verkocht € 30
4104 Lot Charles Dickens, o.a. Kleine Dora [Totaal 6]
Charles Dickens
Amsterdam
Verkocht € 80
4105 Reintje de Vos
Hendrik van Alkmaar
Haarlem
Verkocht € 45
4106 The Modern Physician - Complete set [Totaal 5]
Dr. Andrew Wilson
London
Verkocht € 17
4107 Lot biologie o.a. Abstammungslehre und Darwinismus [Totaal 4]
Dr. Richard Hesse
Leipzig
€ 10 - € 40
4108 The Life and Work of Charles Haddon Spurgeon
G. Holden Pike
London
€ 10 - € 50
4109 Lot Charles Dickens o.a. Het Verlaten Huis [Totaal 12]
Charles Dickens
Arnhem/Nijmegen
€ 10 - € 30
4110 Lentebloesems
Bouwmeester, J.C.
Purmerend
Verkocht € 35
4111 Servaes 1689 en 1690
Cuylenborch, Justus van
Utrecht
Verkocht € 180
4112 The Truth of the Christian Religion
Grotius, Hugo
London
€ 50 - € 120
4113 De Volmaaktheden van den Schepper
Uilkens, J.A.
Leeuwarden
€ 10 - € 20
4114 De Uithangteekens in verband met Geschiedenis en Volksleven beschouwd en 4 andere [Totaal 5]
Ven Lennep, Mr.J en Ter Gouw, J.
Den Haag
Verkocht € 10
4115 Missale Romanum [Totaal 5]
Fossati
Rome
Verkocht € 20
4116 De Aarde en haar Volkeren
Dore, Gustave
Haarlem
Verkocht € 20
4117 [Religion] Het Dobbel Cabinet der Christelyke Wysheyd
Antwerpen
€ 40 - € 120
4118 Oevres Completes de La Fontaine
Fontaine, La
Paris
€ 10 - € 30
4119 Coeleste Palmetum en 1 andere [Totaal 2]
Nakateni, Wilhelmi
Antwerpen
Verkocht € 35
4120 Origine et Etendue de la Puissance Royale en 1 andere [Totaal 2]
Maultrol, M
Paris
Verkocht € 10
4121 Gellert’s Fabelen in III deelen
Gellert, C.F.
Utrecht
Verkocht € 30
4122 Das Leiden unseres Herrn und Heilands Jesu Christi
Jesu, Thomas von
Augsburg
Verkocht € 10
4123 Dichtmaatige Gedachten
Bruin
Amsterdam
€ 300 - € 600
4124 Histoire des Negotiations de Nimegue
De Saint Disdier
Paris
Verkocht € 50
4125 Het Geldersch Reisje van Amsterdam en Elders...
Maaskamp, E
Amsterdam
Verkocht € 80
4126 Of the Imitation of Christ en 4 andere [Totaal 5]
Kempis, Thomas a
London/Glasgow
€ 30 - € 70
4127 Vaderlandsche Historie - Dertiende Deel
Amsterdam
€ 10 - € 30
4128 Flora Silesiaca
Krocker, Anton Johann.
Bratislava
Verkocht € 10
4129 Sieraadontwerpen in oblong album
Jacobus Christoffel Stoeller 1826-1915
€ 700 - € 1,000
4130 Eetbare en vergiftige Paddestoelen
Bruinsma, Vitus
Groningen
€ 80 - € 150
4131 Kasteelen, buitenplaatsen, tuinen en parken van Nederland
H.Jongsma
Amsterdam
Verkocht € 10
4132 8 Bundels uit de serie lithografische portfolio’s van Ver Huell
Alexander Ver Huell
Arnhem
Verkocht € 100