Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Resultaten

V 01|3.3.2008

1-150 Indonesie


upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
1 Tafereelen en merkwaardigheden uit Oost-Indie. NL
OLIVIER, J.
Amsterdam NL
€ 150 - € 300
2 Handleiding tot de aardrijkskunde van Nederlands Oostindische bezittingen.
HANDLEIDING.
Leiden, Deventer, Groningen,
€ 40 - € 80
3 Batavia, begrepen in zes boeken.
MARRE, J. de.
Amsterdam,
Verkocht € 360
4 Levenschets van Hendrik Boie, en hulde aan zijne deugden en verdiensten, benevens eenige door hem geschrevene brieven, gedurende zijne reis en verblijf in Oost-Indie.
SUSANNA, J.A.
Amsterdam,
€ 100 - € 200
5 Reis door den Indischen archipel, in het belang der evangelische zending.
RHIJN, L.J.
Rotterdam,
€ 300 - € 500
6 Reistogt naar en door Oostindien.
SCHOUTEN, W.
Utrecht, Amsterdam,
Verkocht € 900
7 Historie naturael en morael vande Westersche Indien.
ACOSTA, J. de.
Amsterdam,
€ 350 - € 500
8 West-Indische spieghel.
INGA, A.
(Amsterdam,
€ 350 - € 500
9 Oost-Indische bloempjes. Gedichtjes voor de Nederlandsch-Indische jeugd.
SOEST, J. van.
Batavia,
Verkocht € 170
10 Indisch abc NL
(HEYDE, J. van der).
Weltevreden, Amersfoort NL
Verkocht € 280
11 Durch den Indischen Archipel. Eine Künstlerfahrt.
PEDERSEN, Hugo V.
Stuttgart, Leipzig,
Verkocht € 50
12 Pieter van den Broek in Azië, of geschiedenis der togten en verrigtingen van dezen Nederlandschen Regulus.
WEEDA, P.
Amsterdam,
Verkocht € 80
13 Beknopte Maleische spraakkunst en chrestomathie met Italiaansch en Arabisch karakter, benevens een volledig hoog en laag Maleisch en Nederduitsch woordenboek met Italiaansch karakter.
ROORDA VAN EYSINGA, P.P.
Breda,
€ 100 - € 200
14 Maleisch Nederduitsch woordenboek
d.j.pijnappel, Gz., naar werk van Dr. W.Marsden
Verkocht € 40
15 JAVA. Nieuwe tafereelen voor de Nederlandsche jeugd.
Leiden,
€ 300 - € 500
16 JAVA. Nieuwe tafereelen voor de Nederlandsche jeugd.
Leiden,
€ 300 - € 500
17 JAVA. Prentenboek voor de Nederlandsch-Indische jeugd.
Batavia, Leiden,
Verkocht € 280
18 Java. Nieuwe schetsen voor de Nederlandsche jeugd.
(BREUK, H.R. de).
Leiden,
Verkocht € 110
19 Oost-Indische bloempjes. Gedichtjes voor de Nederlandsch-Indische jeugd.
SOEST, J. van.
Batavia,
Verkocht € 220
20 Waerachtigh verhael van de schipvaerd op Oost-Indien ghedaen by de acht schepen in den jare 1598. Uit: Commelin, Begin ende Voortgangh.
NECK, J.C. van & W. van WARWIJCK.
(Amsterdam,
Verkocht € 250
21 De beklimming van den Merapi.
DIEPHUIS, G.
Z.n.,
€ 200 - € 400
22 Atlas van Nederlandsch Oost- en West-Indie. In 26 bladen.
Dornseiffen, I.
Amsterdam,
Verkocht € 220
23 Atlas van de Nederlandsche bezittingen in Oost-Indie. Nieuwe, naar de laatste gegevens bewerkte schooluitgave.
Bosman, H.W.
Leiden,
Verkocht € 120
24 Bali en Lombok. Zijnde een verzameling geillustreerde reisherinneringen en studies omtrent land en volk, kunst en nijverheid. Luxe editie in perkament.
Nieuwenkamp, W.O.J.
Edam,
Verkocht € 850
25 Gezigten uit Neerlands Indie, naar de natuur geteekend en beschreven.
Velde, C.W.M. van de.
Amsterdam, 1843-1845.
Verkocht € 3,400
26 Max Havelaar, of de Koffij-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij. 1e druk.
Multatuli. Eduard Douwes Dekker.
Verkocht € 400
27 Naamlooze Vennootschap Landbouw Maatschappij Oud-Djember, Deventer/Besoeki, 1859-1909.
Vermeer, C.
Deventer 1909.
Verkocht € 320
28 Het Kamerlid van Berkenstein in Nederlandsch-Indie. 2 delen.
Perelaer, M.T.H. Teekeningen door J.C. Rappard.
Leiden, 1888.
Verkocht € 440
29 de Boroboedoer. Zes etsen door Jan Poortenaar.
Inleiding van Prof. Dr. N.J. Krom.
Verkocht € 320
30 De Wajang Orang pregiwa in den Kraton te Jogjakarta in Juni 1899.
Groneman, J. Met lichtbeelden op last van Z.H. den Sultan Hamengkoe Boewana VIII.
Semarang, 1899.
Verkocht € 280
31 Batavia = Nederlandsch Indie.
Rees, W.A. van.
Leiden, 1881.
Verkocht € 300
32 De Buitenbezittingen. Neerlands Indie.
Perelaer, M.T.H. Teekeningen door J.C. Rappard.
Leiden, 1883.
Verkocht € 300
33 Java. Neerlands Indie.
Perelaer, M.T.H. Teekeningen door J.C. Rappard.
Leiden, 1883.
Verkocht € 300
34 Buitenzorg. Neerlandsch-Indie.
Perelaer, M.T.H. Teekeningen door J.C. Rappard.
Leiden, 1882.
Verkocht € 300
35 Sumatra’s O.K. Portfolio met 63 bladen met vaak meerdere helio fhoto’s.
Kleingrothe, C.J.
Medan,
Verkocht € 250
36 Dans en Wajang. Met zes originele etsen door Jan Poortenaar.Beperkte oplage van 150 exemplaren.
Poortenaar, Jan.
Haarlem,
Verkocht € 130
37 In den Ketadon te Jogjakarta. Oepatjara, Ampalin. En toneeldansen. Zeldzame portfolio met 17 fotogrammen door Kassian Cephas.
Door J. Groneman, met fotogrammen van Cephas.
Leiden, 1888.
Verkocht € 2,000
38 Fotografie; Kabelbaanbouw. Bandoeng 1914/1925.
Verkocht € 600
39 Tjani Djago. Archaeologisch onderzoek op Java en Madura. 1. Beschrijving van de ruine bij de desa Toempang. 2. Beschrijving van Tjandi Singasari(...).
Brandes, J.L.A. 2 delen.
’S-Gravenhage & Batavia 1904/1909.
Verkocht € 420
40 Indonesian Art. Selected specimens of Ancient and Modern Art and Handwork from the Indian Archipelago. Portfolio met 25 platen in heliogravure.
Pleyte, C.M.
The Hague, 1901.
Verkocht € 200
41 Rumphius Gedenkboek 1702-1902. Met afbeeldingen.
Haarlem, 1902.
Verkocht € 70
42 Gedenkboek van de Vrijmetselarij in Ned-Oost-Indie: 1767-1937.
’S-Gravenhage, 1917.
Verkocht € 150
43 ATLAS VAN TROPISCH NEDERLAND. Uitgegeven door het koninklijk Nederlansch aardrijkskundig genootschap ism met den topografischen dienst in Nederlandsch-Indie. 1938.
’S-Gravenhage, 1938.
Verkocht € 70
44 The Mountain Flora of Java. Containing 57 plates with pictures of 456 species of flowering plants native in the Mountains of Java(...).
Steenis, C.G.G.J. van. Hamzah/Toha.
Leiden, 1972.
Verkocht € 70
45 Beschrijving van Barabudur. Tweede deel: Bouwkundige beschrijving. Tekstdeel + platendeel.
Krom, N.J./ Erp, T. van.
\\’S-Gravenhage, 1931.
Verkocht € 1,000
46 De versierde kunsten in Nederlandsch Oost-Indie. Eenige Hindoe monumenten op Midden Java.
Saher, E.A. von.
Haarlem, 1900.
Verkocht € 110
47 Atlas van kaarten en aangezichten van de VOC en WIC, genoemd Vingboons-Atlas in het algemeens Rijksarchief te ’s-Gravenhage.
Vingboons, Johannes.
Verkocht € 330
48 Java/Bali. Esquisses Orientales. 14 originele houtsneden door Gabrielle Ferrand.
Ferrand, Gabrielle.
Amsterdam, 1992.
Verkocht € 100
49 Lukisan-Lukisan Koleksi Ir. Dr. Sukarno, President Republik Indonesia. Paintings from the collection of Dr. Sukarno President of the Republic of Indonesia. 2 delen.
Dullah (ed./compiler).
Peking, The peoples fine arts Publishing House, 1956.
Verkocht € 200
50 Gambar-Gambar. Akan Peladjaran dan kasoekaan Anak-anak dan Iboe-Bapanja.
24 roepa roepa, 10 cent satoe lembar.
Verkocht € 650
51 Insulinde. Twaalf tafereelen naar teekeningen en studien van A. de Grijs.
Veth, P.J.
Verkocht € 200
52 Indien in Moll. Java. Von einem bewunderer.
Stuttgart/Berlin/Leipzig, 1908.
Verkocht € 70
53 Het Europeesche leven op Java. Losse schetsen ten dienste van hen die naar Java gaan.
JAVA.-
Amsterdam,
Verkocht € 120
54 Dwars door Sumatra. Tocht van Padang naar Siak.
IJZERMAN, J.W.
Haarlem, Batavia,
Verkocht € 80
55 Reis naar Nederlands Oost-Indie of land- en zeetogten gedurende de twee eerste jaren mijns verblijfs op Java.
DOREN, J.B.J.
Den Haag,
Verkocht € 720
56 Herinneringen eener reis naar Nederlandsch Indië in 1862.
GEVERS DEYNOOOT, W.T.
Den Haag,
Verkocht € 150
57 Insulinde, of de lotgevallen van Wouter van Doorn
ANDRIESSEN, P.J.
Amsterdam,
€ 50 - € 120
58 Een kijkje in de Nederlandsche bezittingen van Azie, Afrika en Amerika. Een lees- en prentenboek voor de jeugd.
Sandwijk, G. van.
Amsterdam,
Verkocht € 90
59 Siboga-Expeditie 1899-1900. Introduction et description De L’ Expedition. Uitkomsten op Zoologisch, Botanisch, Oceanographisch en geologisch gebied verzameld in Nederlandsch Oost-Indie.
Weber, Max.
Leiden, 1902.
€ 100 - € 220
60 Beweegbare boeken; Door de lucht naar Indie. Gelithograveerde leporello met los in te stekenfiguren. Zeldzaam.
Verkocht € 140
61 de Lombok Expeditie. Met platen, kaarten en plattegronden.
Cool, W.
Batavia/’S.Gravenhage, 1896.
Verkocht € 110
62 Verhaal over de tocht van een jager(...). Prentenboekje in het Indonesisch. Met 4 dubbelpagina kleurenlitho’s.
Meneer B.L.M.F.
Leiden, 1884.
Verkocht € 70
63 Onze bezittingen in Azie, Afrika en Amerika. Een lees- en prentenboek voor de jeugd. Met 4 gekleurde platen en 1 uitslaande kaart.
Sandwijk, G. van. op nieuw bewerkt door J.P. Lancel.
Leiden, (1870).
Verkocht € 100
64 Nederlandsch-Indie of De bewoners dezer streken, geschetst in tafereelen uit hun dagelijksch leven, zeden en gebruiken. Met 12 volpagina kleurenlitho’s.
Goeverneur, J.J.A.
Leiden, 1870.
Verkocht € 190
65 Java, naar schilderijen en teekeningen van A. Salm.
Greive, J.C.
Amsterdam,
Verkocht € 15,000
66 Birma: Kammavaca, Boedhistische tekst bestaande uit 2 houten platten (met rode lak en goud)
€ 500 - € 800
67 Origineel aquarel uit Tjoklat Sagen: Indische vertellingen, pag 88.
F. van Bemmel
Verkocht € 408
68 origineel aquarel uit Tjoklat sagen : Indische vertellingen, plaat 22
F. van Bemmel
Verkocht € 408
69 origineel aquarel uit Tjoklat Sagen: Indische vertellingen, pagina 50, plaat 34
F. van Bemmel
Verkocht € 408
70 Oud en nieuw Oost - Indien, Vervattende (...)
Valentyn, Francois
Franeker
€ 350 - € 700
71 De visschen van den Indischen Archipel. Deel 1.
P. Bleeker
Batavia
Verkocht € 80
99 nl titel
auteur
stad
€ 1,000 - € 2,000