Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Aankomende veiling(en)

Resultaten

V 14|7.11. 2010

4001-4500 Boeken - Antiquarisch


Oude-, Antieke en Zeldzame Boeken.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
4001 [Poetry] The Pleasures of Memory with some Other Poems
[Rogers, Samuel]
London
€ 40 - € 80
4002 [Poetry] English Bards and Scotch Reviewers; A Satire.
Byron, George Lord
London
€ 40 - € 80
4003 [Religion] 4 various religious editions, a.o. a binding with silver clasps
Offerman, J.A.
Mechelen
Verkocht € 40
4004 [Poetry] Het Paradys Verlooren
Milton, John / L.P. [Lambertus Paludanus = Lambertus van der Broek] (trans.)
Amsteldam
Verkocht € 60
4005 [Poetry] Stichtelijke Gedichten & Lykgedichten op de Welëdele geborene Jonkvrouwe Jacoba Petronella Winckelman
Winckelman, Jacoba Petronella
Amsterdam
€ 30 - € 60
4006 [Religion] De Byen corf der H. Roomscher Kercke
Aldegonde, Philips Marnix Heer van
Amsterdam
Verkocht € 80
4007 [Emblemata] De Onwaardige Wereld, Vertoond in Vijftig Zinnebeelden, met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen
Luiken, Jan
Amsteldam
Verkocht € 120
4008 [Emblemata] De Onwaardige Wereld, Vertoond in Vijftig Zinnebeelden, met Godlyke Spreuken en Stichtelyke Verzen
Luiken, Jan
Amsterdam
Verkocht € 40
4009 [Religion] Historie van Br. Cornelis Adriaensz. van Dordrecht, Minrebroeder tot Brugge
[Ascribed to Goltzius, H. / Castelius, J.]
Deventer
Verkocht € 160
4010 [Wagenaar] Vaderlandsche Historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland, van de vroegste tyden af
[Wagenaar, Jan]
Amsterdam
€ 220 - € 500
4011 [Keezenvervolg] Vaderlandsche Historie, Vervattende Geschiedenissen der Vereenigde Nederlanden. [...] Beginnende met het Jaar 1752, waar mede de Heer Wagenaar eindigt
[Munniks, Johannes]
Amsterdam
Verkocht € 300
4012 [History] Hedendaagsche Historie, of Tegenwoordige Staat van Alle Volkeren
Salmon, Th. / Goch, M. van (trans.)
Amsterdam
Verkocht € 6,000
4013 [General History] Von der Erfindern der Ding
Polydorus Vergilius Urbinas [Polydore Virgil]
Augspurg
Verkocht € 400
4014 -Withdrawn-
€ 0 - € 0
4015 Schouwtoneel der Natuur, of Samenspraaken Over de Bysonderheden der Natuurlyke Histori
[Pluche, Antoine Noël] & Le Clercq, Pieter (trans.)
Amsterdam / Dordrecht
Verkocht € 300
4016 [Literature translated] Het Paradys Verlooren geschetst na ’t Engelsch heldendicht
Milton, John / L.P. [Lambertus Paludanus = Lambertus van der Broek] (trans.)
Amsterdam
€ 100 - € 220
4017 [Poetry] De Jaargetyden in Vier Zangen
Winter, Nicolaas Simon van
Amsteldam
€ 80 - € 200
4018 In Sphaeram Ioannis de Sacro Bosco
Chrisophori Clavii Bambergensis [Cristopher Clavius]
Lugduni [Lyon]
Verkocht € 600
4019 [Costume] Gewoonten der Aloude Volken; Behelzende de Godsdienstige, Burgerlyke en Krygsgebruiken der Grieken, Romeinen, Israëlieten en Hebreeuwen, [...] en andere, zo Oostersche als Westersche Volken
Cochin, Charles-Nicolas
Amsterdam
Verkocht € 200
4020 [Topography] Het Zegenpralent Kennemerlant
Brouërius van Nidek, Mattheus & Leth, Hendrik de (ill.)
Amsterdam
Verkocht € 400
4021 [Travel] Reize van den Jongen Anacharsis door Griekenland
Abt Barthelemij / Stuart, M. (trans.)
Amsterdam
€ 150 - € 300
4022 [Art] Horses and Dogs
Eerelman, O. & Bell, Clara (trans.)
London
Verkocht € 120
4023 [Pomology] Nederlandsche Flora en Pomona
Pomologische Vereeniging / Wendel, A.J. (ills.)
Groningen
Verkocht € 900
4024 De Plant in hare Ornamentale Behandeling met eene inleiding ’over de Zinnebeeldige Voorstelling’
Grieken, Th.M.M. van
Groningen
Verkocht € 250
4025 [Horses] Die Pferdezucht Württembergs. Abbildungen ausgezeichneter Zucht-Pferde aus den Privat-Gestüten S. Maj. des Königs und dem Königlichen Land-Gestüte
Königlichen Land-Gestüts-Commision
Stuttgart
Verkocht € 600
4026 [Martyrdom] Het Bloedig Toneel, of Martelaers Spiegel der Doops-Gesinde of Weereloose Christenen
Braght, Tieleman Jansz. van
Amsterdam
€ 800 - € 1,500
4027 Amsterdam in Zyne Opkomst, Aanwas, Geschiedenissen, Voorregten, Koophandel, Gebouwen, Kerkenstaat, Schoolen, Schutterye, Gilden en Regeeringe
Wagenaar, Jan
Amsterdam
€ 1,400 - € 3,000
4028 [Judaica] Vierde Deel van de Republyk der Hebreen, Of Gemeenebest der Jooden
Goeree, Wilhelmus
Amsterdam
Verkocht € 60
4029 [Genealogy] Auserlesene kleine Schrifften, Erstes Stück.
Estor, D. Johann Georg
Giessen
Verkocht € 30
4030 Beschryving van Amsterdam verkort
Wagenaar, Jan
Amsterdam
Verkocht € 40
4031 [Elzevier] Memoires du Duc de Rohan & Discours Politiques & Veritable Discours […] L ‘An 1611
Rohan, [Henri] Duc de
[Amsterdam]
€ 200 - € 500
4032 [Classical literature] P. Ovidius Nasoos Feestdagen, in Hollandts Dicht Vertaalt
Ovid / Hoogvliet, Arnold (trans.)
Rotterdam
€ 40 - € 100
4033 [Crime] Mémoires de Vidocq, Chef de la Police de Sureté jusqu’en 1827
Vidocq, Eugène-François
Paris
Verkocht € 120
4034 [Art theory] Het Konst-Cabinet der Bouw- Schilder- Beeldhouw en Graveerkunde, of Inleiding tot de Kennis dier fraaije Weetenschappen, vervat in de Schilderyen, Stand-Beelden en Prenten.
Le Comte, Florentyn
Utrecht / Dordrecht
€ 300 - € 600