Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Resultaten

V 09|1.9.2009

4001-4500 Oude Boeken


4001-4500 Oude Boeken
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
4001 D. Paulus Potmans: Latini sermonis elegantiae sive hortus observatonium praecipuarum syntaxeos nuper typis datus
en Dictionarium tetraglotton. Onomasticon Latino-Graecum. Post labores Matthiae Martinez.
Verkocht € 40
4002 Commentaria In Quatuor Prophetas Majores
Auctore R.P. Cornelio Cornelii a Lapide e Societate Iesu
Antwerpen
€ 250 - € 400
4003 Commentaria In Duodecim Prophetas Minores
Auctore R.P. Cornelio Cornelii a Lapide e Societate Iesu
Antwerpen
€ 150 - € 300
4004 Cornelius A Lapide in Pentateuchum
Antwerpen/Bruxelles
€ 100 - € 200
4005 Nog een blik op de Sadduceen
Mr. J. Da Costa
Amsterdam
Verkocht € 20
4006 Histoire de la constitution unigenitus
par messire Pierre-François Lafiteau
Maastricht
€ 50 - € 100
4007 De getrouwe leerling van Jesus Christus of de Roomsch-Katholijke, onderwezen in zijn geloof [en een andere]
Fraai bewerkte leren bandjes. Eerw. Heer Bulo naar de derde verbeterde en vermeerderde uitgave vertaald door Pater L. Trappist
Venlo
Verkocht € 35
4008 Kleine gedichten voor kinderen
Mr. Hieronymus van Alphen
Sittard
Verkocht € 10
4009 Considérations sur les oeuvres de Dieu
ouvrage traduit de l’Allemand de M.C.C. Sturm
Maestricht
€ 10 - € 20
4010 Zedelycke sermoonen op de feest-dagen van het jaar
P. Mathias Agolla
Maestricht
€ 20 - € 40
4011 Christelyke onderwyzingen en gebeden, wegens de voornaamste pligten der geloovige
meestendeel getrokken uit de H. schriftuur, den missaal, en de heilige oudvaders
Venlo/Gelder
Verkocht € 70
4012 Fransche Spraek-konst
€ 10 - € 20
4013 Verhalen, voorbeelden en gelijkenissen ten gebruike bij het onderwijs van den Catechismus of den Christenleer, tevens een handboek voor Christelijke huisgezinnen.
H. Welters, rector der Ursulinnen te Grubbenvorst
Venlo
€ 10 - € 20
4014 Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde
door Dr. Jan ten Brink, geïllustreerd onder toezicht van J.H.W. Unger
Amsterdam
Verkocht € 20
4015 De volmaaktheden van de schepper
J.A. Uilkens
€ 40 - € 80
4016 Samenspraken van Desiderius Erasmus, Rotterdammer
Uit het Latijn vertaald, en met kantteekeningen verklaard, van Pieter Rabus.
Amsterdam
Verkocht € 130
4017 De praecipuis Graecae dictionis idiotismis liber
Francisci Vigeri
Leipzig/Wien
€ 40 - € 120
4018 Ellipses Graecae cum priorum editorum
L. Bos
Leipzig, Londen
€ 40 - € 100
4019 P.C. Hoofts Werken. Jacob Lescailje. Amsterdam. 1671
P.C. Hooft (uitgave. A. Hooft)
€ 120 - € 300
4020 De levens van gedenkwaardige mannen en vrouwen uit de achttiende eeuw
gevolgd naar het hoogduitsch van Samuel Baur met enige oorspronkelijke Hollandsche levens vermeerderd
€ 20 - € 50
4021 Katechismus der Natuur
J.F. Martinet
Amsterdam
Verkocht € 120
4022 Fabularum Aesopicarum Libri V.
A. Phaedrus
London
€ 40 - € 120
4023 Les Enfans De La Providence - Tome Premier, Tome Troisième
Julie Delafaye Brehier
Paris
€ 30 - € 60
4024 Atlas - Klein
Hermann J. Stern-Atlas
Leipzig
€ 50 - € 100
4025 Watersnood - Gedenkboek van Neerlands watersnood in februarij 1825
J.C. Beijer
’s-Gravenhage
€ 200 - € 400
4026 Praelectiones Academica. z.t. z.j. z.pl.
Herman Boerhaave
€ 80 - € 200
4027 Monument van het Driehonderdjarig Bestaan der Onveranderde Augsburgsche Geloofsbelijdenis - Opgedragen aan allen die dezelve zijn toegedaan door Sander & Comp. Steendrukkers en Uitgevers
Utrecht
€ 40 - € 100
4028 Nieuwenhuis’ Woordenboek van Kunsten en Wetenschappen, (...). 10 delen in 5 banden.
Leyden
€ 120 - € 240
4029 Geometrie - Wolff, Christian Freiherr von. Mathesis Wolfiana ....Joann. Thomae.
Vindo Bonae (=Wenen)
€ 60 - € 100
4030 Dissertatie - Dissertationes et Tractatus Autoris ad Medicinam Forensem spectantis
Nürnberg
€ 100 - € 200
4031 Dissertatie - Historiam et curationem Calculorum Humanorum.
Joh.Car. Heinlein
Jena
€ 70 - € 120
4032 What will he do with it?
Caxton, Pisistratus [Sir Edward Bulwer Lytton]
Leipzig
€ 30 - € 60
4033 Publicatie van den raad der gemeente der stad Amsterdam betreffende het meeten der graanen, en wel bijzonder de meeting in vaartuigen, onder benaaming van scheepswerk en zolderwerk
te Amsterdam
Verkocht € 45
4034 Ordonnantie van de Groen-Markt
te Amsterdam
Verkocht € 35
4035 Ordonnantie voor de geswoore Kool-meeters
Verkocht € 110
4036 Copie van de Requeste/Confessie/en de Sententie
van Ian Willemsen Bogaert, oud schepen der stad Amsterdam
Haarlem
Verkocht € 50
4037 Reglement voor de Jaar-Markten en Week-Markten
Amsterdam
Verkocht € 35
4038 Dank-adres, den Wel-Edele Achtbaren Heer Burgemeester dezer stad aangeboden
Verkocht € 15
4039 Notificatie - Wethouderen der stad Amsterdam - over den Ophef van het Patent... - aan alle balijnsnijders en bereiders, bleekerijen, garenspinnerijen ...
Verkocht € 59
4040 Notificatie - Wethouderen der Stad Amsterdam - over den ophef van het Patentrecht.... - aan alle Instrumentenmakers, brandspuitmakers, orgelmakers, brand- of glasschilders....
Verkocht € 50
4041 Livre d’ Amour ou Folastreries du Vieux Temps
Paris
€ 10 - € 60
4042 De Savoijaard - een verhaal voor de jeugd
H. Grünewald
€ 15 - € 60
4043 Keur van scherts en luim
door onderscheidene Nederlandsche dichters
Verkocht € 15
4044 The poetical Work of Oliver Goldsmith
Edited by Bolton Corney, Designs of C.W. Cope, Thomas Creswick, J.C. Horsley, R.Redgrave and Frederick Tayler. Members of the Etching Club.
€ 15 - € 60
4045 Mémoires du cardinal Barthelémi Pacca
Pacca
Société Nationale Bruxelles
€ 30 - € 100
4046 Het oude en nieuwe verbond aen een geschakeld in de geschiedenissen der Joden en der aengrenzende volkeren.
Humfrey Prideaux
Leiden
€ 160 - € 420
4047 Palamedes of vermoorde onnozelheit, treurspel.
Joost van Vondel
Pieter Brakman Amersfoort
Verkocht € 40
4048 Tegenwoordige staat der Vereenigde Nederlanden, vyftiende deels tweede stuk. Friesland
Amsterdam, Leiden, Dord en Harlingen
€ 120 - € 220
4049 Cornelii Nepotis Vitae Excellentium Imperatorum Cum integris Notis
Jani Gebhardi, Henr. Ernstii & Jo., Andreae Bosil
€ 40 - € 160
4050 Sporting scenes and characters. 2 volumes
Frank Forester’s
Philadelphia
€ 230 - € 450
4051 Jachtwet 1814 met handgeschreven aanvullingen en/of verbeteringen
Falck
’s Gravenhage
€ 250 - € 500
4052 Verhandeling van de oude orakelen der Heydenen
Anthoni van Dale
Hendrik Boom en Wed. Dirk Boom. Amsterdam
Verkocht € 80
4053 Hudibras, in three parts. Written in the Time of The Late Wars. Corrected and Amended, with Large Annotations, And a Preface.
Zachary Grey
John Exshaw, Dublin
€ 180 - € 400
4054 Abraham de aartsvader in 12 boeken
Arnold Hoogvliet
Jan Daniël Beman te Rotterdam
Verkocht € 90
4055 Flavii Josephi. by gevoegt, Egesippi
L.v. Bos (vertaelt door)
Amsterdam
€ 180 - € 400
4056 Modeontwerpen.
onbekend
Verkocht € 100
4057 Burgerlijke en Waterbouwkunde
Berghius
Verkocht € 25
4058 Nointel, livre de chasse
JAMS
Paris
€ 500 - € 1,000
4059 Manuscripten over diverse dieren.
anonymous
€ 100 - € 220
4060 Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart
E.Bekker (Wed. Ds. Wolff) en A. Deken
’s Gravenhage
€ 40 - € 80
4061 De Godvreezende Zeeman of de nieuwe christelijke zeevaart
N.S. Van Leeuwaarden
Verkocht € 45
4062 Le Grand Dictionnaire François-Flamen. De Nouveau Revû, Corrigé & Augmenté d’une grande quantité de Mots & Sentences, dans cette dernière édition.
Jean Louys D’Arsy
€ 100 - € 200
4063 Het regt gebruik der werelt beschouwingen, ter overtuiginge van ongodisten en ongelovigen aangetoont.
Bernard Nieuwentyt M.D.
Amsterdam
Verkocht € 100
4064 Prijsband - Bibliotheca Classica sive Lexicon Manuale quo Nomina Propria Pleraque apud Scriptores Graecos & Romanos
Hermanus Bosscha
Deventer
Verkocht € 65
4065 Prijsband - P. Virgilii Maronis, Opera in tironum gratiam perpetua annotatione illustrata a Chr. Gottl. Heyne
editit et suas animadversiones adiecit Ern. Car. Frider. Wunderlich
Leipzig
Verkocht € 55
4066 Peciliu (?) Juris. Tom. I. Manuscript 17e eeuw
Verkocht € 80
4067 Wetgeving op de Nationale Militie & Reglement op de Nationale Militie. H. Schultze. J.W. Brouwer. Leeuwarden. 1825 en 1829. 2 delen.
H. Schultze
€ 50 - € 100
4068 Beschryving der stadt Delft. ... Boitet Reinier.
Delft
Verkocht € 1,000
4069 Tafereel van het Heelal in 3 delen
J.J. Van Littrow, J.G. Sommer,
€ 20 - € 70
4070 Breviarium Romanum Ad Usum Fratrum Minorum S. Francisci Cappucinorium Et Monialium Ejusdem Ordinis
Cum Officiis Sanctorum Novissime Per Summos Pontifices Usque Ad Hang Diem Concessis Annuente Rev. Patre Salvatore Ab Othiero
€ 130 - € 500
4071 Alle de wercken, soo Oude als Nieuwe, van den Heer Jacob Cats, Ridder, oudt Raadtpensionaris van Holland, &c.
J. Cats
Amsterdam, Utrecht,
Verkocht € 350
4072 Dictionnaire universel raisonné de justice naturelle et civile - 12 delen
Composé par une Société de Moralistes, de Jurisconsultés & de Publicistes, le tout revu et mis en ordre par M. de Felice
Yverdon
€ 400 - € 750
4073 Alle de werken van C.Cornelius Tacitus
vertaald door P.C. Hooft
€ 220 - € 550
4074 Omstandigh vervolgh op Joh. Lodew. Gottfrieds Historische kronyck of
S. de Vries
Leyden
€ 750 - € 1,100
4075 Oeuvres Complètes De Mme De Staël
Bruxelles
€ 130 - € 350
4076 Le Comte de Strafford: tragédie, en cinq actes, et en vers
Le comte de Lally-Tolendal
Londres
€ 35 - € 100
4077 Histoire de la Maison de Tudor, sur le trône d’Angleterre
M. David Hume
Amsterdam
€ 100 - € 180
4078 Robespierre et les femmes
Fleischmann, Hector
Paris
€ 25 - € 70
4079 Correspondance politique et confidentielle, inédite de Louis XVI
Hélène-Maria Williams
Paris
€ 70 - € 150
4080 Oeuvres complètes de Molière
Paris
€ 70 - € 150
4081 Jean-Christophe à Paris
Romain Rolland
Paris
€ 35 - € 100
4082 Des lettres de cachet et des prisons d’état
Mirabeau (comte de)
Hambourg s.n.
€ 60 - € 140
4083 Les Pseaumes de David
Rotterdam
Verkocht € 50
4084 Overeenstemming der Evangelisten, ...Evangelien. Joannes le Clerc. Wed. P. Arentz en C. van der Sys.
Amsterdam
€ 230 - € 500
4085 De Vijf Rollen ....Hooglied...Ruth...Klaagliederen....Prediker ...Esther. vert. Dr. S.I. Mulder. J.L. Joachimsthal. Amsterdam. 5619 - 1859.
Stad Uitgever ENG
€ 60 - € 140
4086 Histoire de la Maison de Plantagenet. David Hume. vert. Madame B. Amsterdam. 1765. 2 delen.
David Hume
Amsterdam
€ 110 - € 180
4087 L’angoisse de Pascal (bibliofiel)
Maurice Barrès
Paris
€ 90 - € 220
4088 Histoire de la Maison de Stuart... David Hume. Londres. 1760. 3 delen
Londres
€ 110 - € 180
4089 Thesaurus Ecclesiasticus Ex Patribus Graecis Ordine Alphabetico Conninnatus
Joh. Caspari Suiceri
Amsterdam
€ 270 - € 600
4090 Lexicon Chaldaicum, Talmudicum Et Rabbinicum
Johannes Buxtorfius
€ 900 - € 2,000
4091 Historie der Reformatie door Dr. Martin Luther
Vitus Lodewyk van Seckendorf, verduitscht door Elias Ferickius
te Delft
Verkocht € 360
4092 Histoire littéraire du sentiment religieux en France
Bremond, Henri
Paris
€ 35 - € 80
4093 Tropenkrankheiten
Eduard Joerg
Leipzig
€ 90 - € 220
4094 Vie de Lazare Hoche. Alexandre Rousselin. Paris. an VI. (1795). 2 delen
Paris
€ 90 - € 200
4095 Fundationes et fata Ecclesiarum qua et Ultrajecti... Antonius Matthaeus. Lugd. Bat.
Leiden
€ 90 - € 200
4096 Oeuvres complètes de Molière
précédées de la vie de Molière par Voltaire
Paris
€ 90 - € 200
4097 Histoire Socialiste De La Révolution Française - Tome 1-8

Paris
€ 35 - € 100
4098 Jens Peter Jacobsen - Gesammelte Werke
aus dem Daenischen von Marie Herzfeld, mit Buchschmuck von H. Vogeler-Worpswede
Jena
€ 40 - € 120
4099 Titel NL
Richard Cumberland, esq
London
€ 90 - € 220
4100 Regententabelle zur Weltgeschichte.
Siegbert(fried) Hirth
München
€ 90 - € 220
4101 Paradise regained, samson agonistes, comus, arcades, lycidas etc.
Milton, John
Chiswick
€ 90 - € 220
4102 Essays
Bacon, Francis
Chaswick
€ 70 - € 180
4103 Le canapé couleur de feu
Montbron, Fougeret de.
Londres
€ 90 - € 220
4104 Histoire De Napoléon et De la Grande Armée
par M. le géneral comte de Segur
Bruxelles
€ 60 - € 140
4105 Epistolarum selectarum libri tres .... curante. M. T. Cicero. vert. C.F. Nagel. A. et J. Honkoop. Lugduni Batavorum (Leiden). 1817
Leiden
€ 40 - € 100
4106 Récréations Arithmétiques
E. Fourrey
Paris
€ 30 - € 100
4107 L’Esprit de M. Nicole (M. René Cerveau)
G. Desprez
Paris
€ 40 - € 100
4108 Mes souvenirs
Massimo d’Azeglio
Paris
€ 25 - € 70
4109 Psychologie De L’Idiot Et De L’Imbécile
Paul Sollier
Paris
€ 90 - € 220
4110 Bybelsche Medicus deel 1 en 2
Johan Jacob Schmidt
Amsterdam/Dordrecht
Verkocht € 130
4111 De la génération de l’homme ou le tableau de l’amour conjugal.
Nicolas Vénette
Cologne/Keulen
€ 90 - € 200
4112 Het Nieuwe Testament in manuscript - deel 2
Verkocht € 70
4113 Mémoires De Madame La Comtesse De Genlis
Bruxelles
€ 90 - € 120
4114 Schwarzgallige Konstitution - Eine gekrönte Preisschrift aus dem Lateinischen
D. Franz Xav. Mezler
Ulm
€ 60 - € 140
4115 Schoole der Jooden, begrypende het geheele Joodsche Geloof
M. Joannes Buxtorf, opnieuw overzien door Jan Luyken
Rotterdam
Verkocht € 100
4116 Oeuvres complètes de Edgar Quinet (en 2 andere)
Paris
€ 45 - € 100
4117 Immanuel Kant - Gesammelte Werke
herausgegeben von Karl Vorlaender
Leipzig
€ 60 - € 140
4118 Répertoire Général Des Causes Célèbres Anciennes Et Modernes
Rédigé par une Société d’Hommes de Lettres sous la direction de B. Saint-Edmé
Paris
€ 60 - € 140