Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Resultaten

V 09|1.9.2009

1001-1500 Boeken - Geschiedenis en Topografie


Topografie, Geschiedenis, Heraldiek en Geneologie.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
1001 Handboek tot de staatenkundige geschiedenis van Nederland
Dr. I.H. Gosses en Dr. N. Japikse
’s Gravenhage
€ 10 - € 20
1002 Masaryk’s gesprekken
met Emil Ludwig
Arnhem
€ 10 - € 20
1003 Lot van 3 Duitse boeken m.b.t. geschiedenis
u.a. Walther Rathenau: Von kommenden Dingen
Berlin
€ 10 - € 20
1004 Lettres de voyage 1923-1955
Pierre Teilhard de Chardin
Paris
€ 10 - € 20
1005 Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden
met een inleiding van Prof. Dr. H. Brugmans
Amsterdam
€ 50 - € 150
1006 Algemeene Geschiedenis
Dr. H. Brugmans en Dr. G.W. Kernkamp
Leiden
€ 40 - € 80
1007 Historie en cultuur van het Nederlandsche volk
Dr. F.H. Fischer
Amsterdam/Mechelen
€ 10 - € 20
1008 Lot van 2 boeken Amsterdam: H.P. Berlage en Amsterdam, en AmsterdamPromenade met met dia-gids
Manfred Bock, Jet Collee, Hester Couck en Mr. P.J. Mijksenaar
Amsterdam, Antwerpen/Utrecht
Verkocht € 10
1009 Der Vad’ren pad - geschiedenis van ons volk en vaderland door H. te Merwe
en: Het lied van den arbeid - een bundel novellen van Leentje M. Hagen e.a., Hou je roer recht
Delft
€ 10 - € 20
1010 Februari - Roman uit het bezettingsjaar 1941, drie delen
Theun de Vries
Amsterdam
€ 10 - € 30
1011 An official Guide to Eastern Asia, Vol. II. South-Western Japan. Dept. Railways
Tokyo, Japan
€ 120 - € 300
1012 An official Guide to Eastern Asia, Vol. III. North-Eastern Japan. Dept. Railways
Tokyo, Japan
€ 120 - € 200
1013 India, Burma, and Ceylon
London
€ 25 - € 50
1014 Reize van Jonas Korte naar Palestina, Egypte, Phenicië, Syrië, Mesopotamië en Cyprus
Haarlem
€ 120 - € 300
1015 Mijn huwelijk in Indië
M. (Mina) Kruseman
’s-Gravenhage
Verkocht € 240
1016 Mijn leven. 3 delen in 1 band. Met fotoportret op frontispiece.
M.(Mina) Kruseman
Dordrecht
Verkocht € 150
1017 Reisgidsen - Baedeker: de la République d’Argentine
Martinez, Albert B.R. Sopena
Barcelona
€ 80 - € 200
1018 Reisgidsen - Terry’s. Japanese Empire.
Boston & New York
€ 160 - € 300
1019 Reisgidsen - Van Stockum’s Traveller’s Handbook for the Dutch East Indies.
Reitsma
The Hague
Verkocht € 125
1020 Reisgidsen - An Official Guide to Japan
Tokyo
€ 70 - € 120
1021 Reisgidsen - Baedeker: Belgique et Hollande. Karl Baedeker.Totaal 3.
Karl Baedeker
Leipzig
Verkocht € 40
1022 Reisgidsen - Baedeker: Belgium and Holland 1897 en Belgien und Holland 1914. Totaal 2.
Leipzig
Verkocht € 30
1023 Reisgidsen - Baedeker: Rheinlande 1902 en Ruhrgebiet 1959. Totaal 2.
Leipzig en Freiburg
€ 30 - € 50
1024 Reisgidsen - Baedeker: Nordwest-Deutschland 1914 en Nordost-Deutschland 1899
Leipzig
€ 40 - € 70
1025 Reisgidsen - Baedeker: Allemagne du Nord, 1900, 1904 en 1909. Totaal 3.
Leipzig
€ 30 - € 50
1026 Reisgidsen - Baedeker: Suisse, 1898, 1907 en 1909
€ 30 - € 50
1027 Reisgidsen - Baedeker: Italie Centrale 1909. L’Italie 1909. Rome and Centr. Italy 1930. Totaal 3.
Leipzig
€ 30 - € 50
1028 Reisgidsen - Baedeker: Spain and Portugal 1901 en Manual of Conversation
Leipzig
Verkocht € 50
1029 Reisgidsen - Baedeker: Schweden und Norwegen 1903 en Suède et Norvège 1911
K. Baedeker
Leipzig
€ 50 - € 80
1030 Reisgidsen - Baedeker: Konstantinopel und Kleinasien 1905
K. Baedeker
Leipzig
€ 160 - € 300
1031 Reisgidsen - Baedeker: Rusland 1897
K. Baedeker
Leipzig
€ 160 - € 400
1032 Reisgidsen - Baedeker: La Russie 1897
K. Baedeker
Leipzig
€ 160 - € 400
1033 Reisgidsen - Baedeker: Palestine and Syria 1906
K. Baedeker
Leipzig
€ 120 - € 200
1034 Nederland en Venetië
J.C. de Jonge
’s-Gravenhage
Verkocht € 20
1035 De Goudsche glazen
Dirk Chabet, Wouter Chabet
Gouda
€ 20 - € 50
1036 Scheepvaart: Proeve eener geschiedenis der strafwetgeving tegen de zeeroverij
J.J. Baud
Utrecht
Verkocht € 45
1037 Beknopte geschiedenis der Stad Hoorn, en verhaal van de stichting, voltooijing en verfraaijing van de Groote Kerk(...).
C. A. Abbing
Hoorn
€ 100 - € 220
1038 Drentsch Plakaatboek - Deel 1 1412-1833
bijeengebracht door Mr J.G.C. Joosting
Leiden
€ 40 - € 100
1039 Toerisme - La Hollande Pittoresque. Les Frontières Menacées.
Henry Havard
Paris
Verkocht € 30
1040 Reisgidsen - Reisboek voor Nederland. A.N.W.B. z.pl. 1936 en 4 andere Reiswijzers. Totaal 5.
€ 25 - € 50
1041 Reisgidsen - Führer für Mittelmeerfahrten
Leipzig
€ 30 - € 70
1042 Reisgidsen - Itinéraire de L’Italie septentrionale
Joanne, A. & Du Pays
Paris
€ 60 - € 100
1043 Reisgidsen - Guide Treves: Rome et ses Environs. Totaal 2.
Milan & Rome
€ 25 - € 50
1044 Het Panamakanaal
J.M.W. van Elzelingen
Groningen
Verkocht € 60
1045 Reisgidsen - Handbook for China
Carl Crow
Hongkong, Shanghai, Singapore
€ 80 - € 200
1046 Reisgidsen - Führer durch die Sowjetunion
A. Rado
Berlin
€ 40 - € 80
1047 Indonésie - Le Port de Sabang
Henry Moreau
Paris
Verkocht € 30
1048 Lot van 15 boeken - diverse regionale topografie Nederland
Meerdere auteurs
Zwolle, Zutphen
Verkocht € 10
1049 Lot van 5 maritieme boeken
Meerdere auteurs
Enkhuizen, Antwerpen, Amsterdam
Verkocht € 15
1050 De schoonheid van ons land, deel II, Amsterdam
Fotografie Karel Kleijn e.a.
Amsterdam
€ 10 - € 20
1051 Lot van 30 uitgaven Heemschutserie
Amsterdam
€ 20 - € 40
1052 Lot van 12 boeken stedebouwkunde
Gerald L. Burke, C.B. Purdom e.a.
London, o.a.
Verkocht € 20
1053 Haarlem na de reformatie - stedelijke cultuur en kerkelijk leven 1577-1620
Joke Spaans
Leiden
€ 10 - € 20
1054 Haarlem - stadsgezichten begin van de 19e eeuw
€ 10 - € 20
1055 Lot 3 boeken St. Bavo Haarlem
C.F. Janssen, P.H.Cuypers en C. J Connet e.a.
Haarlem
€ 10 - € 20
1056 Lot van 7 boeken Haarlem
o.a. Het NUT in Haarlem door P.N. Helsloot, Herderlijke brieven door F.J. van Vree, Dagelijkse aentekeninge van Vincent Laurensz van der Vinne e.a.
€ 20 - € 50
1057 Lot van 6 boeken Haarlem
A. Hensen, Truus van Bueren e.a.
Hilversum, Haarlem
€ 10 - € 20
1058 Lot van 6 boeken Haarlem
Jan Tadema, Jo M. Sterck-Proot e.a.
€ 10 - € 20
1059 Lot van 7 boeken topografie Haarlem
Gabriëlle Dorren, Jan Tadema, Jo M. Sterck-Proot e.a.
€ 10 - € 20
1060 Lot van 7 boeken stad Haarlem
A.H. Garrer e.a.
Haarlem
€ 10 - € 20
1061 Lot van 3 boeken cultureel erfgoed/architectuur
In dienst van het erfgoed - Rijksdienst voor de monumentenzorg, Het staat op straat - straatmeubilair in Nederland en Dutch Windows - Cultural geographical essay
Zwolle
Verkocht € 10
1062 Lot van 9 boeken topografie Haarlem
o.a. Honderd jaar Hartekamp door F.J.E. van Lennep, Uyt minne bevolen door Maria Schröder-Van Gogh e.a.
€ 10 - € 20
1063 Lot van 22 boeken topografie Nederland: o.a. Verwoesting en wederopbouw - revival of the Netherlands, De Stichtse Rijnlanden - geschiedenis van de Zuidelijke Utrechtse Waterschappen
Th. P. Tromp e.a.
Amsterdam
Verkocht € 10
1064 Lot van 9 boeken topografie Delft
o.a. Klooster van Sinte Agatha met het Prinsenhof te Delft, Onze Prinsenstad door P.A. van Schuppen, Ontmoeting bij de Hoornbrug door M. Gout en M.A. Verschuyl e.a.
€ 10 - € 20
1065 Lot van 10 boeken topografie Delft
o.a. Gedenkboek van het Delftsch studenten corps 1848-1948, G.C. van Santen’s Lichte Wigger en snappende Siitgen, De Kartuizers en hun Delftse klooster e.a.
€ 15 - € 30
1066 Lot van 13 boeken m.b.t. volkshuisvesting
o.a. 45 jaar volkshuisvesting 1908-1953 Groningen, Een leefbare stad door Hans Paul Bahrdt, A Better Life in Towns by Yona Friedman e.a.
Verkocht € 10
1067 Signa et mirabilia fecit Deus excelsus - Amstelredams Eer ende Opcomen door de denckwaerdige Miraklen aldaer
Tien prentbriefkaarten naar koperdiepdruk
Verkocht € 10
1068 Amsterdamsche stadsgezichten van Jan van der Heyden
met inleiding van C.G. ’t Hooft, Vereeniging Amstelodamum
Amsterdam
€ 10 - € 20
1069 Lot van 8 boeken topografie Delft
o.a. Delft 1926 door Antoine v.d. Berg, Graven op zoek naar Geld door J.A.M.Y. Bos-Rops, Nieuwe Kerk Delft en grafmonument van Willem van Oranje e.a.
Amsterdam, Hilversum, Delft
€ 20 - € 40
1070 Lot van 9 boeken Delft
o.a. Delft - vroeger en nu door A.L. Broer, Medicyns, vroedwyfs en chirurgyns door H.L. Houtzager e.a.
€ 20 - € 40
1071 Lot van 10 boeken Delft
o.a. Delftse studiën door E.H. ter Kuile, Cornelis Musius door P. Noordeloos, Klooster van Sinte Agatha met het Prinsenhof te Delft door B.W.F. van Riemsdijk, De Kartuizers en hun Delftse klooster e.
€ 30 - € 60
1072 Lot van 7 boeken m.b.t. Delft: o.a. Wandelingen door Oud-Delft
Leiden, Delft
€ 20 - € 40
1073 The Diary of Colonel Peter Hawker 1893
Richmond, Surrey
€ 10 - € 20
1074 Kroniek van de 20e eeuw
Idee Bodo Harenberg
Amsterdam
€ 10 - € 20
1075 The Biography of Field Marshal Erwin Rommel
Ward Rutherford
London, NY
€ 10 - € 20
1076 Zeilende oorlogsschepen
A.B.C. Whipple
Amsterdam
€ 10 - € 20
1077 Meyers Taschenatlas
55 Haupt- und Nebenkarten mit alphabetischen Namenverzeichnis und einer geographischen Einleitung
Leipzig
Verkocht € 10
1078 Francesco - het leven van Franciscus van Assisi
Jean Dulieu
Bussum
€ 10 - € 20
1079 The Most Excellent Workes of Chirurgerye - 1543
Joannes de Vigo
Amsterdam/NY
€ 80 - € 160
1080 Geschiedenis van Java. W. Fruin-Mees. Weltevreden. 1920 - 1922 in 2 delen.
W. Fruin-Mees
Verkocht € 40
1081 Imago Civitatis - Stadtbildsprache des Spätmittelalters
Werner Kreuer
Institut für Geographie der Universität Essen
€ 50 - € 100
1082 Facsimilé prenten Stadsgezichten Amsterdam
€ 35 - € 100
1083 De luister van ons land. Complete set.
Jos van de Burgt
Haarlem
€ 15 - € 40
1084 Kaart Amsterdam en omgeving door Hengelsportvereniging Amsterdam
Amsterdam
Verkocht € 15
1085 Tweede Teekenatlas en 5 andere atlassen
€ 10 - € 40