Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Aankomende veiling(en)

Resultaten

V 08|1.6.2009

4001-4500 Oude Boeken


Oude-, Antieke en Zeldzame Boeken.
upKavel #
down
upTitel
down
upAuteur/Kunstenaar
down
upRichtprijs
down
4001 Gewoonte der aloude volken.
Bardon, Michel-Francois Dandré.
Amsterdam
€ 700 - € 900
4002 Catti Aborigines Batavorum. Dat is: de 2 Katwijken, aan see en aan den Rijn.
Pars, Adrianus
Leiden
Verkocht € 450
4003 De Roomsche Monarchie vertoont.
Bogaert, Abraham
Utrecht
Verkocht € 950
4004 Het nut der tegenspoeden, brieven, en andere gedichten van
van Merken, Lucretia Wilhelmina
Amsterdam
Verkocht € 120
4005 Gedichten van J. Antonides van der Goes
Antonides van der Goes, J.
Amsterdam
Verkocht € 125
4006 Alle de werken van C. Cornelius Tacitus
Hooft, P.C. (vertaelt door)
Amsterdam
€ 200 - € 400
4007 Tooneelpoëzy van van Winter en Merken
Nicolaas Simon van Winter en Lucretia Wilhelmina van Merken
Amsterdam
Verkocht € 110
4008 The Genuine works in verse and prose
George Granville, Lord Lansdowne
London
€ 180 - € 350
4009 Memoires Concernant Christine Reine de Suede
Archenholtz
Amsterdam et a Leipzig
€ 200 - € 400
4010 Flavii Josephi. by gevoegt, Egesippi
L.v. Bos (vertaelt door)
Amsterdam
€ 200 - € 400
4011 Hollandsche, Zeelandsche en de Vriesche Chronyk
Peter Scriverius
’s Gravenhage
Verkocht € 180
4012 Schatkamer der Nederlandsse oudheden of woordenboek behelsende...
Ludolf Smids
Haarlem
Verkocht € 450
4013 Sporting scenes and characters. 2 volumes
Frank Forester’s
Philadelphia
€ 250 - € 450
4014 Recueil van de placcaten, ordonnantien ende resolutien op ’t stuck etc.
o.a. Merula
’s Gravenhage
Verkocht € 300
4015 Jachtwet 1814 met handgeschreven aanvullingen en/of verbeteringen
Falck
’s Gravenhage
€ 300 - € 600
4016 Overysselsche gedenkstukken: over het recht der jagt
J.W. Racer
Leyden
Verkocht € 110
4017 Handboek voor den jager en voor hen die het wensen te worden
F. A. Baron van Voorst tot Voorst
Leiden
Verkocht € 80
4018 Ordre en reglement op de jacht by de heeren ridderschap en eygen-erfdens
Jan Ellents Q. Beeltsnyder
Meppel
€ 70 - € 140
4019 Nointel, livre de chasse
JAMS
Paris
€ 600 - € 1,200
4020 Omstandigh vervolgh op Joh. Lodew. Gottfrieds Historische kronyck of
S. de Vries
Leyden
€ 800 - € 1,200
4021 2 Banden Punch, or the London Charivari 1851/1889
London
Verkocht € 30
4022 Taferelen van zelfbevlekking
Amsterdam
Verkocht € 150
4023 Gellerts fabelen en vertelsels (platendeel)
Christian Fuerchtegott Gellert
Amsterdam
Verkocht € 80
4024 Het Nieuwe Testament in manuscript - deel 2
€ 100 - € 200
4025 Praxis Medica. Herman Boerhaave. 5 delen. Joannes Manfre. Padua. 1728.
Padua
Verkocht € 100
4026 The West Indian. A comedy.
Richard Cumberland, esq
London
€ 100 - € 220
4027 Regententabelle zur Weltgeschichte.
Siegbert(fried) Hirth
München
€ 100 - € 220
4028 Paradise regained, samson agonistes, comus, arcades, lycidas etc.
Milton, John
Chiswick
€ 100 - € 220
4029 Essays.
Bacon, Francis
Chaswick
€ 80 - € 180
4030 Le canapé couleur de feu
Montbron, Fougeret de.
Londres
€ 100 - € 220
4031 Life and adventures of Robinson Crusoe
Written by himself
London
Verkocht € 90
4032 Tafereel van Natuur en Konst; behelzende by eene algemeene landbeschryving en beknopte historie der verscheiden volken... voorkomen. Pieter Meijer. Amsterdam. 1769-1784. 21 delen
Amsterdam
Verkocht € 600
4033 Fundationes et fata Ecclesiarum qua et Ultrajecti... Antonius Matthaeus. Lugd. Bat. (Leiden). 1703
Leiden
€ 100 - € 200
4034 Schoole der Jooden. M. Joannes Buxtorf. Jan Luyken. Rotterdam. Jan Daniel Beman. 1731
Rotterdam
€ 150 - € 300
4035 Eerste deel over den onverwachten val..... Babylon....martelaers boecken. Arnoudt van Geluwe. Wed. Jan Cnobbaert. 1656.
Antwerpen
Verkocht € 100
4036 Histoire De Napoleon et De la Grande Armee
par M. le general comte de Segur
Bruxelles
€ 70 - € 140
4037 Epistolarum selectarum libri tres .... curante. M. T. Cicero. vert. C.F. Nagel. A. et J. Honkoop. Lugduni Batavorum (Leiden). 1817
Leiden
€ 50 - € 100
4038 Lebens-Beschreibung und Geschichten der Prinzen von Oranien. Philipp Fievet. Franckfurt. 1692.
Frankfurt (a. Main)
Verkocht € 200
4039 OEvres Completes De Mme De Stael
Bruxelles
€ 150 - € 350
4040 Robespierre et les femmes.
Fleischmann, Hector
Paris
€ 30 - € 70
4041 Cosmografia De Claudio Ptolomeo
faksimile uitgave met complete Engelse vertaling
University Valencia
Verkocht € 400
4042 Godgeleerde, Historische, Philisophische, Natuur- Genees- en Aerdrykskundige, Poetische en Regtsgeleerde Vermaaklykheden Of Uitgelezen Keurstoffen Over Allerlei Onderwerpen
Gerrit Tielenburg, Amsterdam en Jan Bosch, Haarlem
Verkocht € 50
4043 Annales De la Société Royale D’Agriculture Et De Botanique De Gand, Journal D’Horticulture
Charles Morren
Verkocht € 1,100
4044 Hudibras, in three parts. Written in the Time of THE LATE WARS: Corrected and Amended, with Large Annotations, And a Preface
Zachary Grey
John Exshaw, Dublin
€ 200 - € 400
4045 Histoire de la Maison de Tudor. David Hume. vert. Madame B. Amsterdam. 1763
Amsterdam
€ 120 - € 180
4046 De Vijf Rollen ....Hooglied...Ruth...Klaagliederen....Prediker ...Esther. vert. Dr. S.I. Mulder. J.L. Joachimsthal. Amsterdam. 5619 - 1859.
Amsterdam
€ 70 - € 140
4047 Histoire de la Maison de Plantagenet. David Hume. vert. Madame B. Amsterdam. 1765. 2 delen.
Amsterdam
€ 120 - € 180
4048 Repertoire General Des Causes Celebres Anciennes Et Modernes
De B. Saint-Edme
Paris
€ 70 - € 140
4049 Het muziekleven in Nederland in de 2de helft der 18e eeuw in verband met...
’s Gravenhage
Verkocht € 20
4050 Mémoires authentiques de Maximilien de Robespierre
Paris
Verkocht € 50
4051 Histoire de la Maison de Stuart... David Hume. Londres. 1760. 3 delen
Londres
€ 120 - € 180
4052 Le Comte de Strafford: tragédie, en cinq actes, et en vers
Le comte de Lally-Tolendal
Londres
€ 40 - € 100
4053 Rapport du Grand-Juge au Premier Consul ... (met rapp. memoires etc.) sur la Conspitation de l’an III. Paris. l’Imprimerie de la Republique. Germinal an XII (1801)
Paris
Verkocht € 150
4054 Friedrich Schillers gesammelte Werke
Friedrich Schiller
Stuttgart und Tuebingen
Verkocht € 50
4055 Jean-Christophe A Paris par Romain Rolland in 10 banden
Paris
€ 40 - € 100
4056 Roomsch-catholyke catechismus
Vogel, Matthaeus R.P.
Keulen
Verkocht € 80
4057 Mes souvenirs
Doüesnel, H.
Paris
€ 30 - € 70
4058 L’art de fumer l’opium
Nguyen-te-duc-luat
Paris
Verkocht € 70
4059 Psychologie ou traité sur l’ame
Wolf, M.
Amsterdam
Verkocht € 110
4060 De Bibliothecis liber singularis. Johannes Lomeier. Zutphen. Henr. Beerren. 1669.
Zutphen
Verkocht € 120
4061 La muse protestante. L’Ulissipeade Poeme ou les Calamites de Lisbonne... Ramier
Verkocht € 130
4062 De Oeffeninghe Der Godtsaligheydt
beschreven in de Engelsche Tale van D. Lodovigus Bayly in onse Nederladtsche spraecke overgezet door Everhardum Schuttenium
Dordrecht
Verkocht € 40
4063 L’Esprit de M. Nicole (M. Rene Cerveau). G. Desprez. Paris. 1771
Paris
€ 50 - € 100
4064 Schwarzgallige Konstitution - Eine gekroente Preisschrift aus dem Lateinischen
D. Franz Xav. Mezler
Ulm
€ 70 - € 140
4065 Vie de Lazare Hoche. Alexandre Rousselin. Paris. an VI. (1795). 2 delen
Paris
€ 100 - € 200
4066 Tropenkrankheiten
Eduard Joerg
Leipzig
€ 100 - € 220
4067 Histoire Socialiste De La Revolution Francaise Tome 1-8
Jean Jaures
Paris
€ 40 - € 100
4068 De la generation de l’homme ou le tableau de l’amour conjugal. Nicolas Venette. Claude Joly. Cologne. 1702.
Keulen
€ 100 - € 200
4069 Bybelsche Medicus deel 1 en 2
Johan Jacob Schmidt
Amsterdam/Dordrecht
€ 150 - € 300
4070 Godsdienstige Waanzin
uit het hoogduitsch van Dr. K.W. Ideler door Dr. N.B. Donkersloot
Schoonhoven
Verkocht € 70
4071 Psychologie De L’Idiot Et De L’Imbecile
par Le D’ Paul Sollier
Paris
€ 100 - € 220
4072 The Sorrows of Satan in two volumes
by Marie Corelli
Leipzig
Verkocht € 30
4073 De Historien der Vromer Martelaren.... I.S. Theunis Jacobsz. Amsterdam. 1657.
Amsterdam
Verkocht € 225
4074 De voornaamste gevallen van den wonderlyken Don Quichot... M. de Cervantes Saavedra. vert. J.C. Weyerman. Pieter de Hondt. Den Haag. 1746
Den Haag
Verkocht € 200
4075 De belydenissen des geloofs der kercken van Engelandt/Schotlandt en Irlandt
door Tobias H. Velthuisius, Beemster
Amsterdam
Verkocht € 50
4076 Overeenstemming der Evangelisten, ...Evangelien. Joannes le Clerc. Wed. P. Arentz en C. van der Sys. 1700
Amsterdam
€ 250 - € 500
4077 Thesaurus Ecclesiasticus Ex Patribus Graecis Ordine Alphabetico Conninnatus
Joh. Caspari Suiceri
Amsterdam
€ 300 - € 600
4078 Lexicon Chaldaicum, Talmudicum Et Rabbinicum
Johannes Buxtorfius
€ 1,000 - € 2,000
4079 Recreations Arithmetiques
E. Fourrey
Paris
€ 40 - € 100
4080 Jens Peter Jacobsen - Gesammelte Werke
aus dem Daenischen von Marie Herzfeld, mit Buchschmuck von H. Vogeler-Worpswede
Jena
€ 50 - € 120
4081 Nosographie Philosophique
par Ph. Pinel
Paris
Verkocht € 120
4082 Biblia Sacra Vulgatae Editionis Sixti V. & Clementis VIII Pont. Max. auctoritate reconita
Editio Nova Notis Chronologicis, Historicis et Geographicis Illustrata Juxta editionem Parisiensem Antonij Vitre
Verkocht € 40
4083 De werken van Jacob Cats
Amsterdam
Verkocht € 50
4084 Reize van Amsterdam naar Hanau door een groot gedeelte van Duitschlandt in den jare 1809
door H. Potter
Amsterdam
Verkocht € 100
4085 Memoires De Madame La Comtesse De Genlis
Bruxelles
€ 100 - € 220
4086 Utrechtse Jaarboeken van de vyftiende eeuw... Kasper Burman. Hermanus Besseling. Utrecht. 1758. 3 delen
Utrecht
Verkocht € 175
4087 The Works of that Famous and Worthy Minister of Christ in the Universitie of Cambridge
M. William Perkins
London
Verkocht € 280
4088 Historie der Reformatie door Dr. Martin Luther
door Vitus Lodewyk van Seckendorf verduitscht door Elias Ferickius
te Delft
€ 400 - € 800
4089 L’angoisse de Pascal (bibliofiel)
Maurice Barrès
Paris
€ 100 - € 220
4090 Les pseaumes de David
Rotterdam
€ 80 - € 160
4091 Immanuel Kant - Gesammelte Werke
herausgegeben von Karl Vorlaender
Leipzig
€ 70 - € 140
4092 Les Fleurs animées par J.J. Grandville
J.J. Grandville
Paris
Verkocht € 150
4093 Des lettres de Cachet et des prisons d’état
Mirabeau (comte de)
Hambourg s.n.
€ 70 - € 140
4094 Oeuvres complètes de Molière
Voltaire.
Paris
€ 80 - € 160
4095 Correspondance politique et confidentielle inédite de Louis XVI
Williams, Hélene-Maria
Paris
€ 80 - € 160
4096 Histoire littéraire du snetiment religieux en france.
Bremond, Henri
Paris
€ 40 - € 80
4097 Sorcellerie, magnétisme, morphinisme délire des grandeurs
Regnard, Le dr. Paul.
Paris
Verkocht € 50
4098 Oeuvres complètes de Edgar Quinet (en 2 andere)
Paris
€ 50 - € 100
4099 Oeuvres complètes de Molière
Voltaire.
Paris
€ 100 - € 220
4100 Modeontwerpen.
onbekend
€ 150 - € 300
4101 Abraham de aartsvader in 12 boeken
Arnold Hoogvliet
Jan Daniel Beman te Rotterdam
€ 100 - € 220
4102 Alle de werken van C.Cornelius Tacitus
vertaald door P.C. Hooft
€ 250 - € 650
4103 Mémoires du cardinal Barthélemi Pacca
Pacca.
Société Nationale Bruxelles
€ 40 - € 120
4104 Tegenwoordige staat der Nederlanden, vyftiende deels tweede stuk. Friesland
€ 120 - € 250
4105 Verhandeling van de oude orakelen der Heydenen
Anthoni van Dale
Hendrik Boom en Wed. Dirk Boom. Amsterdam
€ 100 - € 200
4106 Cornelii Nepotis Vitae Excellentium Imperatorum Cum integris Notis - JANI GEBHARDI, HENR. ERNSTII, & JO. ANDREAE BOSIL.
Augustino van Staveren.
€ 50 - € 180
4107 Palamedes of vermoorde onnozelheit, treurspel.
Joost van Vondel
Pieter Brakman Amersfoort
€ 60 - € 150
4108 Oude Hollandsche geschiedenissen ofte rym-kronyck.
Casparum Wachtendorp
Johannes Pauli Amsterdam
Verkocht € 100
4109 Keur van scherts en luim
door onderscheidene Nederlandsche dichters
€ 20 - € 70
4110 De Savoijaard - een verhaal voor de jeugd
H. Gruenewald
€ 20 - € 70
4111 Livre d’ Amor ou Folastreries du Vieux Temps
€ 10 - € 70
4112 Amsterdam plaatjes en praatjes
Martin Kalff
Verkocht € 40
4113 Burgerlijke en Waterbouwkunde
Berghius
€ 20 - € 150
4114 Nagelaten Gedichten van Simon Stijl
Schrijver van de opkomst en bloei der Vereenigde Nederlanden
Verkocht € 30
4115 The poetical Work of Oliver Goldsmith
Edited by Bolton Corney, Designs of C.W. Cope, Thomas Creswick, J.C. Horsley, R.Redgrave and Frederick Tayler. Members of the Etching Club.
€ 20 - € 70
4116 Tafereel van het Heelal in 3 delen
J.J. Van Littrow, J.G. Sommer,
€ 20 - € 70
4117 Voyages De Cyrus
M. Ramsey
Verkocht € 30
4118 Beautes De L’ Historie De La Hollande Et Pays-Bas
par Marchant de Beaumont
Verkocht € 40
4119 The Cabinet Cyclopedia
Conducted by the Rev. Dionysius Lardner, assisted by eminent literary and scientific men
Useful Arts - The Manufacture of Porcelain And Glas
Verkocht € 75
4120 Het Rijk Godts In Der Zielen
P.F. Ioannes Evangelista van’s Hertoghenbosch
Verkocht € 10
4121 Le Paradis Des Ames Chretiennes Contenant Le Pseautier De La Vierge Marie
M.F.G.V.V. Pretre
Verkocht € 20
4122 Almanak voor het schoone en goede voor 1836
Verkocht € 10
4123 Quinte Curce de La Vie D’ Alexandre Le Grand
De La Traduction De mr. De Vaugelas Avec Les Supplemens De Freinshemius Traduits Par Monsieur Durier
Verkocht € 40
4124 Almanak voor het schoone en goede voor het jaar 1827
Verkocht € 10
4125 Theologiae Moralis Sacramentalis
P.F. Benjamin Elbel
Verkocht € 30
4126 Breviarium Romanum Ad Usum Fratrum Minorum S. Francisci Cappucinorium Et Monialium Ejusdem Ordinis
Cum Officiis Sanctorum Novissime Per Summos Pontifices Usque Ad Hang Diem Concessis Annuente Rev. Patre Salvatore Ab Othiero
€ 150 - € 500
4127 Het oude en nieuwe verbond aen een geschakeld in de geschiedenissen der Joden en der aengrenzende volkeren.
Humfrey Prideaux
Johannes van der Linden, Leiden
€ 180 - € 450
4128 Bijzonder mooi manuscript. Korte verhaaltjes, bedes, een toast en overdenkingen. Zeer fraai handschrift, soms zoklein dat het met het blote oog nauwelijks is te lezen. Voorblad met bladgouden preeg.
Met losse potloodtekening van bijna fotografische kwaliteit met microscopische, met de loup leesbare tekst.
Verkocht € 240
4129 [Manuscript] Mijne Verzen als Bijdragen tot de Geschiedenis van mijn Jongelingstijd als tolken mijner Liefde en Vriendschap,
en als de uitdrukking van verschillende, meer of minder tedere, altijd meer vrolijke dan treurige gemoedsaandoeningen 1849-1852
Vermoedelijke auteur H. Weijmans
Verkocht € 800