Deutsch English Nederlands
Nieuwsbrief

Veilingen

Aankomende veiling(en)

Resultaten

V 18|6.11.2012 / 2001-2500 Boeken - Literatuur en Poëzie
.... [2009] [2010] [2011] [2012] [2013] [2014] [2015] ....

Kavel #: 2012

[Middelnederlands] Lot Middelnederlandse bibliografie [Totaal 9]

Middelnederlandse Stichtelijke Exempelen, Dr.C.G.N. De Vooys; Onze Middeleeuwse Letteren als spiegel vanons volk,
Drs. René Gaspar; Middelnederlandsche Epische Fragmenten met aanteekeningen, Dr. G. Kalff; Mittelniederlandische GRAMMATIK mit lesestücken un glossar, Dr. Johannes Franck;
Het Heilige Kruis en de Denensaga te Breda, Dr. L. Wirth;
De Coninx Summe, Dr. D.C. Tinbergen;
De Fragmenten van DE TWEEDE ROSE, K. Heeroma;
Middelnederlandse handschriften, J. Deschamps;
Bibliographie der Middelnederlandsche Taal- en letterkunde,
Louis D. Petit;
In goede tot zeer goede staat.
Verkocht: € 15
mark Zet bij favorieten

Veiling gesloten voor online biedingen